Razpis za izbor uvajalnih tutorjev za študijsko leto 2022/2023

Študentski svet UL MF objavlja razpis za izbor uvajalnih tutorjev za študijsko leto 2022/2023.

V uvajalno tutorstvo so ob prvem vpisu v prvi letnik UL MF kot tutorandi samodejno vključeni vsi študenti.

Uvajalni tutor je lahko vsak študent, ki:

  • ima status študenta UL MF in ni študent prvega letnika UL MF,
  • je pripravljen pomagati študentom prvega letnika pri vključitvi v univerzitetno okolje,
  • pozna delovanje študentskega sveta,
  • pozna pravice in dolžnosti študenta na UL MF ter delovanje UL MF,
  • v preteklosti ni kršil pravil fakultete ali univerze in mu tekom študija ni bil izrečen disciplinski ukrep na Univerzi v Ljubljani,
  • pozna širšo študentsko problematiko in razpolaga z za študenta pomembnimi informacijami,
  • je komunikativen, sproščen ter razumevajoč.
Kandidati, ki zgoraj navedene pogoje izpolnjujejo in 
želijo postati uvajalni tutorji, morajo izpolniti 
>>> spletni obrazec. <<<

Rok za izpolnitev obrazca je sreda, 28. september 2022, do 23.59.

Izbrani kandidati bodo o izbiri za uvajalnega tutorja ter terminu in načinu izvedbe obveznega uvodnega sestanka obveščeni po elektronski pošti.

Po uspešno opravljenem uvajalnem tutorstvu lahko študentski svet uvajalnemu tutorju izda potrdilo o opravljanju nalog uvajalnega tutorja.

V primeru nejasnosti ali vprašanj lahko koordinatorja študentskega tutorstva Martina Drobniča kontaktirate po elektronski pošti na: martin.drobnic(at)mf.uni-lj.si.

Razpis za izbor uvajalnih tutorjev za študijsko leto 2022/2023