Razpis za oddajo kandidatur

Študentski svet UL MF objavlja razpis za oddajo kandidatur za izvolitev predstavnikov študentov v:

  • Senatu UL MF (1 mesto).
Razpis
Obrazec za kandidaturo 
Izjava o varovanju osebnih podatkov

 

Rok za oddajo kandidatur je nedelja, 19. maj 2019, do 16. ure. Kandidature morate oddati na ustreznem obrazcu; jih računalniško izpolniti, natisniti, podpisati in skenirati. Pravilno izpolnjene in skenirane kandidature pošljite na elektronski naslov studentski.svet(at)mf.uni-lj.si z zadevo "Kandidatura za Senat UL MF".

Obvezni prilogi sta optično prebrana kopija (sken) potrdila o vpisu na UL MF v študijskem letu 2018/2019 in izjava o varovanju osebnih podatkov.

Študentski svet bo predstavnike predvidoma izvolil v okviru 8. redne seje študentskega sveta (predvidoma 30. maja 2019).