Razpis za oddajo kandidatur

Študentski svet UL MF objavlja razpis za oddajo kandidatur za izvolitev predstavnikov študentov v:

  • Komisijo za doktorate znanosti UL MF,
  • Komisijo za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča UL MF in
  • Komisijo za znanstveno - raziskovalno dejavnost UL MF.

Kandidirajo lahko študenti doktorskega študija Biomedicina, Varstvo okolja ali Statistika.

Razpis
Obrazec za kandidaturo 
Izjava o varovanju osebnih podatkov

 

Rok za oddajo kandidatur je sreda, 17. oktober 2018, do 9. ure. Kandidature morate oddati na ustreznem obrazcu; jih računalniško izpolniti, natisnisti, podpisati in skenirati. Pravilno izpolnjene in skenirane kandidature pošljite na elektronski naslov studentski.svet(at)mf.uni-lj.si.

Obvezni prilogi sta optično prebrana kopija (sken) potrdila o vpisu na doktorski študij Biomedicina, Varstvo okolja ali Statistika v študijskem letu 2018/2019 in izjava o varovanju osebnih podatkov.

Študentski svet bo predstavnike predvidoma izvolil v okviru konstitutivne seje študentskega sveta (predvidoma 18. oktobra 2018).