Razpis za začetek kandidacijskega postopka - Senat UL MF, AZ UL MF, doktorske komisije

Predsednik Študentskega sveta UL MF Klemen Petek objavlja Razpis za začetek kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov v Senatu UL MF, Akademskem zboru UL MF, Komisiji za doktorate znanosti UL MF, Komisiji za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča in Komisiji za znanstveno-raziskovalno dejavnost UL MF v študijskem letu 2019/2020.

Rok za oddajo kandidatur je četrtek, 14. november 2019, do 14. ure. 

Kandidature je treba oddati na ustreznem obrazcu; jih računalniško izpolniti, natisniti, podpisati in skenirati. Pravilno izpolnjene in skenirane kandidature pošljite na elektronski naslov studentski.svet(at)mf.uni-lj.si z zadevo "Kandidatura".

Obvezni prilogi sta optično prebrana kopija (sken) potrdila o vpisu na UL MF v študijskem letu 2019/2020 in izjava o varovanju osebnih podatkov.

Študentski svet bo predstavnike predvidoma izvolil v okviru konstitutivne seje študentskega sveta.

 

(1) Razpis za začetek kandidacijskega postopka

(2.1) Obrazec za kandidaturo - Senat UL MF in Akademski zbor UL MF

(2.2) Obrazec za kandidaturo - doktorske komisije

(3) Izjava o varovanju podatkov

 

Objavljeno: četrtek, 7. november 2019, 13:00
Popravljeno: torek, 12. november 2019, 17:00 - spremenjeno število mest v AZ UL MF s 141 na 148