Inštitut za biofiziko

Predstavitev

Inštitut za biofiziko je učna in raziskovalna ustanova Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Vse od ustanovitve dalje deluje v severnem kraku nekdanje šentpetrske kasarne. Leta 2000 je bila posodobljena predavalnica na inštitutu, leta 2003 pa laboratorija, v katerih opravljajo študenti praktične vaje.

 

Po ustanovitvi popolne Medicinske fakultete UL leta 1945 je kot učna enota za pouk fizike za študente medicine začel z delom tudi Inštitut za fiziko. Predavanja iz fizike so za študente prvega letnika medicine potekala že pred drugo svetovno vojno. V letih 1919–1929 je fiziko predaval dr. Josip Reiner, do leta 1949 pa prof. dr. Jurij Nardin. Leta 1970 se je predmet Fizika preimenoval v Biofizika, inštitut pa v Inštitut za biofiziko. Inštitut so do sedaj vodili: prof. dr. Jurij Nardin (1945–1949), doc. ing. Ladislav Jenček (1949–1961), prof. dr. Miodrag Mihailovič (1961–1972) in akad. prof. dr. Saša Svetina (1972–2014). Poleg naštetih so v obdobju od leta 1945 biofiziko predavali tudi: prof. dr. Branko Palčič, akad. prof. dr. Boštjan Žekš in prof. dr. Rudolf Podgornik. Asistenti z večletnim, a že zaključenim stažem pa so bili: Ljudmila Vesel, prof. biol., dr. Mirjana Mihailović, mag. Marija Pavlič, dr. Gregor Cevc, dr. Alenka Luzar, dr. Milan Brumen, dr. France Sevšek, prof. dr. Veronika Kralj Iglič, asist. dr. Bojan Božič in asist. dr. Jure Derganc. Na Inštitutu delata sedaj kot učitelja doc. dr. Bojan Božič in izr. prof. dr. Jure Derganc, asistentska mesta pa so zapolnili mlajši diplomirani fiziki, ki so  večinoma študirali na Fakulteti za matematiko in fiziko UL in končali podiplomski študij Fizike, smer Biofizika: doc. dr. Gregor Gomišček, asist. dr. Janja Majhenc, asist. dr. Mojca Mally.

 

V okviru inštituta že od leta 1975 dalje deluje laboratorij za gojenje celičnih kultur. Na inštitutu smo v zadnjih letih pridobili tudi nekaj osnovne opreme za raziskovalno delo. Pri raziskovalnem delu porabljamo invertni  mikroskop Nikon za analizo mikroskopske slike. Postavili smo invertni optični mikroskop s sistemom za mikroskopijo TIRF ("total internal reflection fluorescence") za detekcijo evanescentne fluorescenčne svetlobe ter ga dopolnili za konfokalno tehniko. Raziskujemo tudi na sistemu za biofizikalno karakterizacijo na podlago pritrjenih celic z optično pinceto Aresis Tweez.

 

Lokacija Inštituta

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

(prvo nadstropje)

L.png


Novice

Privzeta slika predstojnika
PREDSTOJNIK / HEAD
izr. prof. dr. Jure Derganc, univ. dipl. fiz.
NASLOV / ADDRESS
Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 7600
E-POŠTA / E-MAIL
jure.derganc(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon - tor: 9:00 - 11:00
čet: 13:00 - 15:00