Inštitut za biofiziko

Raziskovanje

Raziskovalci Inštituta za biofiziko MF smo del programa P1-0055, ki je vodilni nacionalni raziskovalni program na področju biofizike. Naša osnovna dejavnost so temeljne raziskave na področju celične biofizike, v okviru katerih razvijamo nove eksperimentalne in teoretične metode, ki so uporabne tudi na širšem področju znanosti o življenju. Imamo dolgoletne izkušnje z gojenjem sesalskih celičnih linij in raziskavami na krvnih celicah. Naš osnovni pristop temelji na manipulaciji in analizi posameznih celic, pri čemer uporabljamo fluorescenčno, TIRF in konfokalno mikroskopijo ter mikropipetiranje in optično pinceto. Velik del raziskav posvečamo študiju interakcij med celično membrano in različnimi učinkovinami (npr. antimikotik nistatin, lipopolisaharid, različne tripanocidne učinkovine in porotvorni peptidi) ter različnih mehanizmov prenosa snovi v celico. Raziskave na celicah nadgrajujemo z eksperimenti na sintetičnih membranah z izbrano sestavo (na t.i. orjaških lipidnih vesiklih). Vzpostavili smo sodoben laboratorij za izdelavo mikrofluidičnih sistemov (»laboratorija-na-čipu«), kjer raziskujemo obnašanje kompleksih tekočin in razvijamo različne biomedicinske aplikacije, npr. kapljično mikrofluidiko za enkapsulacijo in analizo velikega števila posameznih celic z uporabo hitre kamere. Tesno sodelujemo s Skupino za nano in biotehnološke aplikacije na FE UL.

 

Bibliografija na SICRISu.

 

Manipulacija membranskih nanocevk iz sintetične lipidne membrane z optično pinceto in mikropipeto.

Koalescenca.gif

 

Odziv krvnih celic na osmotski šok v mikrofluidični difuzijski komori.

 

Premikanje krvnih celic z optično pinceto

 

Merjenje trdote celic z optično pinceto

 

Dostopna laboratorijska oprema:

  • Sistem za analizo mikroskopske slike Invertni mikroskop Nikon Diaphot 200, EPI. Več.
  • Sistem za mikroskopijo TIRF ("total internal reflection fluorescence")
  • Invertni konfokalni mikroskop Nikon Eclipse TE-2000-E, EPI, TIRF, konfokalno slikanje. Več.
  • Sistem za biofizikalno karakterizacijo na podlago pritrjenih celic z optično pinceto Aresis Tweez. Več.
  • Sistem za spremljanje energijskega metabolizma živih celic SeaHorse XFe24 analizator. Več.
  • Sistem za pripravo in vizualizacijo kapljične mikrofluidike s hitro kamero. Več.
  • Polarizacijski optični mikroskop z dodatki. Več.
Privzeta slika predstojnika
PREDSTOJNIK / HEAD
izr. prof. dr. Jure Derganc, univ. dipl. fiz.
NASLOV / ADDRESS
Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 7600
E-POŠTA / E-MAIL
jure.derganc(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon - tor: 9:00 - 11:00
čet: 13:00 - 15:00