Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo

Predstavitev


Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo je učna in raziskovalna enota Medicinske Fakultete Univerze v Ljubljani. Ustanovljen je bil hkrati s popolno Medicinsko fakulteto leta 1945, ko je dobil začasne prostore v šempeterski kasarni na Vrazovem trgu. Za prvega predstojnika je bil kot vršilec dolžnosti imenovan prof. dr. Albin Seliškar. Po demobilizaciji leta 1947 je predstojništvo Farmakološkega inštituta prevzel prvi učitelj farmakologije doc. dr. Peter Lenče, ki je postavil temelje za raziskovalno delo in pouk farmakologije. Kasneje se je inštitut preselil v novo stavbo Medicinske fakultete na Korytkovi ulici, kjer je še danes.


Novice

Privzeta slika predstojnika
PREDSTOJNICA / HEAD
Prof. dr. Metoda Lipnik Štangelj, dr. med., mag. farm.
NASLOV / ADDRESS
Korytkova 2, Ljubljana
TEL & FAX
Tel. 543 7330
Fax 543 7331
E-POŠTA / E-MAIL
metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
po predhodnem dogovoru po e-pošti