Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo

Raziskovanje

Pri raziskovalnem programu P3-0067 Farmakologija in farmakogenomika sodelujemo raziskovalci z Inštituta za farmakologijo Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani, ki pokrivamo farmakologijo, in raziskovalci z Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, ki pokrivajo farmakogenomiko. Na IFET se ukvarjamo predvsem s celično in molekularno farmakologijo:  V okviru celične farmakologije raziskujemo mehanizme sproščanja in privzema endogenih molekul (histamina, dopamina, bilirubina),  identifikacijo in funkcijo membranskih receptorjev, transportnih proteinov,  tumorskih markerjev ter vpliv različnih snovi z biološkim učinkom na izražanje, plazemsko koncentracijo in funkcijo omenjenih biomolekul. Pri molekularno farmakoloških raziskavah identificiramo signalne poti vključene v  aktivacijo receptorjev, rast in preživetje celic, tvorbo ATP, sproščanje citokinov, tvorbo ROS in mitohondrijski potencial. Imamo opremo za vzgojo in vzdrževanje celičnih kultur, preparacijo celic, pretočni citometer, sistem za PCR in prenos po Westernu, beta scintilacijski števec, spektrofluorometer, večfunkcijski čitalec mikrotiterskih ploščic, aparat za analizo celičnega metabolizma, tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) ter sisteme za delo z izoliranimi organi.

Sodelujemo s kolegi z Medicinske fakultete,  Ginekološke klinike UKC,  Klinike za kirurgijo srca in ožilja UKC , Onkološkega inštituta, Veterinarske fakultete, Kemijskega inštituta in Inštituta Josef Stefan. Sodelovanje vključuje načrtovanje in izvedbo komplementarnih študij z metodami, ki jih izvajamo ali mi ali sodelavci ter delo na kliničnih vzorcih.

client-2.jpg
PREDSTOJNICA
Prof. dr. Mojca Kržan, dr. med.
NASLOV
Korytkova 2, Ljubljana
TEL & FAX
Tel. 543 7349
Fax 543 7330
EMAIL
mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
sreda od 9:00 – 10:00