Katedra za interno medicino

Predstavitev

Dosedanji predstojniki: prof. dr. Bojan Accetto, prof. dr. Bojan Varl, prof. dr. Dušan Keber, prof. dr. Andreja Kocijančič, prof. dr. Pavel Poredoš, od maja 2018 pa je za predstojnika imenovan prof. dr. Mitja Košnik.

Katedra sodeluje v naslednjih predmetih:

EMŠ Medicina: Propedevtika, Prebavila, Revmatske in imunske bolezni, Sečila, Obtočila, Dihala, Onkologija in bolezni krvi, Endokrinologija in diabetes, Interna medicina.

EMŠ Dentalna medicina Propedevtika interne medicine, Interna medicina

Poleg tega izvaja tudi več izbirnih predmetov. Vključena je v program mednarodne izmenjave študentov ERASMUS.

 

Člani katedre. Po številu pedagogov je Katedra za interno medicino največja na Medicinski fakulteti. Na katedri je sistemiziranih 11 učiteljskih in 27 asistentskih delovnih mest.

Učitelji: Prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., Prof. dr.  Aleš Blinc, dr. med., Prof. dr. Jadranka Buturović-Ponikvar, dr. med., Prof. dr. Mirta Koželj, dr. med., Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med., Izr. prof. dr. Zlatko Fras, dr.med., Prof. dr. Dušan Štajer, dr.med., Prof. dr. Matija Tomšič, dr.med., Izr. prof. dr. Samo Zver, dr.med., Izr. prof. dr. Tomaž Kocjan, dr. med.
Asistenti: Prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., Prof. dr. Mišo Šabović, dr. med., Prof. dr. Bojan Vrtovec, dr.med., Izr. prof. dr. Miha Arnol, dr.med., Prof. dr. Igor Zupan, dr.med., Izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr.med., Izr. prof. dr. Simona Gaberšček, dr.med., Izr. prof. dr. Jakob Gubenšek, dr.med., Izr. prof. dr. Matija Kozak, dr.med., Izr. prof. dr. Miran Šebeštjen, dr.med., Izr. prof. dr. Matjaž Šinkovec, dr. med., Izr. prof. dr. Marjeta Terčelj Zorman, dr.med., Izr. prof. Vilma Urbančič Rovan, dr. med., Izr. prof. Irena Zupan Preložnik, dr. med., Doc. dr. Borut Jug, dr.med., Doc. dr. Andreja Marn, dr.med., Doc. dr. Katja Prokšelj, dr. med., Doc. dr. Gregor Poglajen, dr. med., Doc. dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr.med., Doc. dr. Matjaž Sever, dr. med., Doc. dr. Mihaela Zidarn, dr. med., Doc. dr. Jana Brguljan Hiti, dr. med., Asist. dr. Gregor Tratar, dr. med., Asist. dr. Alojz Šmid, dr. med., Asist. mag. David Drobne, dr. med., Asist. dr. Alojzija Hočevar, dr. med., Asist. Samo Plut, dr. med.
 

Pri izvajanju pouka sodeluje tudi okrog 150 sodelavcev, specialistov strok interne medicine, ki so zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in drugih učnih bazah (Klinika Golnik, SB Jesenice, Celje, Murska Sobota, Novo Mesto, Nova Gorica, Izola, Ptuj).


Novice

client-2.jpg
PREDSTOJNIK
prof.dr. Mitja Košnik, dr.med., email: mitja.kosnik(at)klinika-golnik.si
NASLOV
Zaloška 7
1000 Ljubljana
TEL & FAX
Telefon/fax.: 01 4313 124
mobi: 031 790 319
EMAIL
interna(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
vsak dan od 10.00-13.00 ure