Katedra za interno medicino

Predstavitev

Dosedanji predstojniki: prof. dr. Bojan Accetto, prof. dr. Bojan Varl, prof. dr. Dušan Keber, prof. dr. Andreja Kocijančič, prof. dr. Pavel Poredoš, od maja 2018 pa je predstojnik prof. dr. Mitja Košnik.

Katedra sodeluje pri izvedbi naslednjih predmetov:

EMŠ Medicina: Splošna in specialna propedevtika, Prebavila, Revmatske in imunske bolezni, Sečila, Obtočila, Dihala, Kri, Endokrinologija in diabetes, Geriatrija, Interna medicina.

EMŠ Dentalna medicina Propedevtika interne medicine, Interna medicina

Poleg tega izvaja tudi več izbirnih predmetov. Vključena je v program mednarodne izmenjave študentov ERASMUS+.

Pri izvajanju pouka interne medicine poleg učiteljev katedre sodeluje tudi okrog 150 sodelavcev, specialistov strok interne medicine, ki so zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in drugih učnih bazah (Klinika Golnik, UKC Maribor, Splošna bolnišnica Jesenice, Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna bolnišnica Novo Mesto, Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Splošna bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec Splošna bolnišnica Trbovlje in Splošna bolnišnica Ptuj).


Novice

PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Mitja Košnik, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška 7
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: 01 431 3124
mobi: 031 790 319
E-POŠTA / E-MAIL
mitja.kosnik(at)klinika-golnik.si
interna(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
vsak dan od 10.00-13.00 ure