Katedra za javno zdravje

Predstavitev

Katedra izvaja kakovosten pouk javnega zdravja v okviru dodiplomskega  in podiplomskega študija. V zadnjih desetih etih uspešno sledi novostim na področju razvoja javnozdravstvene stroke v svetu in jih implementira na obeh ravneh izobraževanja. Izdala je ponatis učbenika Uvod v javno zdravje, ki ga je dopolnila z gradivi za vse svoje samostojne predmete na dodiplomski ravni (pet  zvezkov) ter gradivi za specializante javnega zdravja (11 zvezkov) in doktorske študente programa Biomedicina smer Javno zdravje (dvazvezka). Člani katedre so bili v tem obdobju mentorji in somentorji pri 16 doktoratih, petih  znanstvenih magisterijih in osmih  specialističnih nalogah.


Na raziskovalnem področju so člani katedre zadnjih desetih  letih prispevali 79 izvirnih, preglednih in kratkih znanstvenih člankov, objavljenih v uglednih strokovnih mednarodnih revijah.
 


Novice

LZK slika.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
red.prof. dr. Lijana Zaletel Kragelj, dr.med.
NASLOV / ADDRESS
Katedra za javno zdravje
Zaloška 4, Ljubljana
TEL & FAX
T: 01/ 543 7540
E-POŠTA / E-MAIL
kjz(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon – čet od 9. do 11. ure oz. po dogovoru