LZK slika.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
red.prof. dr. Lijana Zaletel Kragelj, dr.med.
NASLOV / ADDRESS
Katedra za javno zdravje
Zaloška 4, Ljubljana
TEL & FAX
T: 01/ 543 7540
E-POŠTA / E-MAIL
nina.kosir(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon – čet od 9. do 11. ure oz. po dogovoru