Katedra za kirurgijo

Predstavitev

Katedra za kirurgijo je druga največja klinična katedra in je sedež predmetov kirurgije, Nujne medicinske pomoči 1, Nujne medicinske pomoči 2 za študente medicine in dentalne medicine.

Katedra za kirurgijo je bila ustanovljena sočasno z ustanovitvijo popolne Medicinske fakultete po II. svetovni vojni. Ustanovitelj in prvi predstojnik je bil prof. dr. Božidar Lavrič. Dosedanji predstojniki katedre so bili: prof. dr. Božidar Lavrič, prof. dr. Vladimir Guzelj, prof. dr. Martin Benedik, prof. dr. Franjo Zdravič, prof. dr. Bogomir Skrget, prof. dr. Vladimir Smrkolj, prof. dr. Alojz Pleskovič, od aprila 2016 pa je za predstojnika imenovan prof. dr. Matjaž Veselko.

Katedra ima zaposlenih osem univerzitetnih učiteljev ter 12 asistentov, pri sami izvedbi pouka pa sodeluje še 27 nazivnih asistenov.

Sam pouk kirurgije za študente medicine v šestem letniku poteka v Univerztetnem kliničnem centru Ljubljana, Splošni bolnišnici Celje, Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Splošni bolnišnici Novo mesto, Splošni bolnišnici Jesenice in Splošni bolnišnici Ptuj,

S kirurškimi vsebinami sodelujemo pri več predmetih ( Prebavila, Sečila, Dihala, Obtočila, Bolezni presnove, Gibala ter Živčevju).

Od leta 1991 pa do 2003 je Katedra za kirurgijo aktivno sodelovala pri izvedbi predavanj in zbornika iz vsakoletnega podiplomskega tečaja kirurgije. Z letom 2015 pa smo ponovno obudili tradicijo izvajanja Kirurških dnevov.

 

Prostori katedre so locirani v Univerzitetnem kliničnem centru, 1. nadstropje, soba št. 16.


Novice

Tomaž Smrkolj - urologija.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška 7
1104 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 2525
F: +386 1 524 7384
E-POŠTA / E-MAIL
tomaz.smrkolj(at)mf.uni-lj.si; kirurg(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon - pet: 10:00 - 13:00