Katedra za ustne bolezni in parodontologijo

Mentorji

Vsebina je v pripravi.

PREDSTOJNIK / HEAD
doc. dr. Boris Gašpirc, dr. dent. med.
NASLOV / ADDRESS
Hrvatski trg 6
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 4262
F: +386 1 522 2504
E-POŠTA / E-MAIL
boris.gaspirc(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
po dogovoru