Interni razpis: Prijava pilotne posodobitve izvedbe študijskega predmeta z didaktično uporabo IKT (2023/2024)

Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu v okviru različnih ukrepov RSF izvaja aktivnosti za spodbujanje didaktične uporabe IKT na članicah ter spodbuja oz. sodeluje pri razvoju IKT rešitev za uporabo v pedagoškem procesu. Ena izmed aktivnosti, ki jo izvajajo, je sodelovanje s pedagogi na članicah pri posodabljanju izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT. Tako so v študijskih letih 21/22 ter 22/23 podprli izvedbo 150 pilotnih posodobitev študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT. Več o izvedeni aktivnosti ter konkretnih primerih posodobitev študijskih predmetov si lahko ogledate na spletni strani in v prilogi (priloga RSF_AII2_Pilotne posodobitve predmetov.pdf).

Z aktivnostjo bodo nadaljevali tudi v študijskem letu 2023/2024, zato vabijo vse pedagoge, ki bi želeli izvedbo predmetov posodobiti z didaktično uporabo IKT, da svoje ideje in premisleke strnijo v obrazcu za prijavo pilotne posodobitve (priloga CDiUL-RSF-ukrepAII2-pilotni_projekti-predloga_23-24.docx), ga uskladijo z vodstvom ter podpisan obrazec do petka, 13. 10. 2023, pošljejo na naslov rsf(at)uni-lj.si in digitalna(at)uni-lj.si (ter v cc jerneja.celofiga(at)mf.uni-lj.si). 
 
Pilotne posodobitve predmetov se bodo izvajale v okviru ukrepa A.II.2. Več informacij o aktivnosti najdete v priloženih dokumentih. 
  
V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu na naslov digitalna(at)uni-lj.si.

PRIJAVNICA

IKT_pregled.png