Izvedba študijskega procesa v študijskem letu 2021/2022

Spoštovani študenti in zaposleni UL Medicinske fakultete! 

Varno izvajanje študijskih obveznosti za študente, zaposlene in bolnike, s katerimi prihajajo v stik študenti v učnih bolnišnicah in zavodih, je naša temeljna odgovornost, tako zaposlenih kot študentov UL Medicinske fakultete. Ker pouk na UL Medicinski fakulteti vključuje klinično usposabljanje v učnih bolnišnicah in zavodih v vseh letnikih študija medicine in dentalne medicine se študenti in zaposleni, ki izvajajo pouk, smatrajo kot zdravstveni delavci in morajo izpolnjevati pogoj PCT enako kot zaposleni v zdravstveni dejavnosti.

Od dne 6. 9. 2021 je v veljavi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Za študente in zaposlene UL Medicinske fakultete je udeležba v študijskem procesu in izvajanje pouka v študijskem letu 2021/2022 mogoča zgolj ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Vsaka oseba, ki vstopa v prostore UL Medicinske fakultete mora izpolnjevati PCT pogoj ter imeti pri sebi ustrezna dokazila za izpolnjevanje enega od PCT pogojev, ki ga predloži na zahtevo pooblaščene osebe. 

Učne bolnišnice in zavodi UL MF lahko za vstop v prostore in udeležbo v študijskem procesu in kliničnem usposabljanju zahtevajo dodatne pogoje. 

Pozivamo vas, da zaradi lastne varnost in varnosti bolnikov poskrbite za izpolnjevanje pogojev PCT in dosledno upoštevate pogoje za vstop v prostore in navodila za udeležbo v študijskem procesu in s tem omogočite ohranitev odprtosti UL Medicinske fakultete in nemoteno izvajanje pouka, še zlasti izvajanje kliničnega usposabljanja (klinične vaje in praksa).

Prof. dr. Igor Švab, dekan
Dekanat
UL Medicinska fakulteta

Priloge:

 

Originalni dopis

 

Obvestilo UL MF o delovanju in navodila za izvajanje pouka v študijskem letu 2021/2022 – dopolnitev z dne 11. 1. 2022

 

V skladu z veljavnimi ukrepi za zajezitev epidemije Covid-19 in Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je v veljavi od 6. 9. 2021 izdajamo obvestilo o delovanju UL MF in navodila za izvajanje pouka v študijskem letu 2021/2022, ki veljajo od 15. 9. 2021 do preklica.

UL Medicinska fakulteta si kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram prizadeva vzdrževati študijski proces in pouk v živo, kar je za študij medicine in dentalne medicine ključno, in za kar smo z veliko truda vzpostavili vse pogoje.  

Pozivamo vas, da morate k temu z odgovornim ravnanjem prispevati tudi študenti. 

Za študente in zaposlene UL Medicinske fakultete je udeležba v študijskem procesu in izvajanje pouka v študijskem letu 2021/2022 mogoča zgolj ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in doslednem upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje okužb z virusom SARSCoV-2.
Pouk bo potekal v živo, kar pomeni, da bodo tako predavanja, laboratorijske vaje, seminarji, predvsem pa klinične vaje izvajane v živo. Pouk na daljavo se izvaja le izjemoma in le za v naprej dogovorjene oblike pouka (npr. izbirni predmeti). Pouk se na hibriden način ne bo izvajal.

Študente medicine in dentalne medicine opozarjamo, da je odgovornost za varno in zdravo opravljanje študijskih obveznosti tudi na vas. Predvsem izpostavljamo pomembnost odgovornega obnašanja  za varnost in zdravje bolnikov v učnih bolnišnicah in zavodih. 
 

 

1. DELOVANJE UL MF

 

Delovanje služb

 

Služba za študentske zadeve (zaradi zaostrene epidemiološke slike uradnih ur v fizični obliki trenutno ni)

Uradne ure so:

 • Referat za dodiplomske študente: od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00;
 • Referat za podiplomske študente: od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00;
 • Mednarodna pisarna: od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00.

Prošnje in vprašanja v največji možni meri pošiljajte po pošti in v elektronski obliki.

 

Centralna Medicinska knjižnica (CMK):

 • od 1. 10. 2021 dalje odprto od ponedeljka do četrtka od 8:00 do 18:00 in v petek od 8:00 do 15:00.

Podrobne informacije urniku CMK in o vračanju in izposoji gradiva so na spletni strani: https://www.mf.uni-lj.si/cmk.

 

Trgovina in fotokopirnica UL MF (lokacija za steklenimi vrati CMK desno):

 • od 1. do 15. 10. 2021 odprto od ponedeljka do petka od 8:00 do 11:00 in od 12:00 do15:00 in
 • od 18. 10. 2021 dalje odprto od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00.

 

Obrat Mandibula (lokacija Korytkova 2):

 • odprto od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 (v skladu z veljavnimi odloki in navodili Vlade RS in NIJZ).

 

Učni in študijski prostori UL MF

Učni prostori CMK bodo od ponedeljka, 11. 10. 2021, ponovno odprti za uporabnike. Prostori so za uporabo na voljo v času uradnih ur CMK.

Od ponedeljka, 11. 10. 2021, bodo za  uporabnike odprti tudi študijski prostori na Korytkovi (nad Mandibulo).

 

2. POUK

 

Pouk se v študijskem letu 2021/2022 izvaja po urniku normalno - v fizični obliki.

Izvajanje oblik pouka na daljavo se omeji zgolj na že odobrene in določene izjeme.

Za študente in zaposlene UL Medicinske fakultete je udeležba v študijskem procesu in izvajanje pouka v študijskem letu 2021/2022 mogoča zgolj ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Pogoji PCT – prebolelosti, cepljenja in testiranja so podrobneje obrazloženi v vsakokratnem veljavnem Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter na vladni povezavi Koronavirus (SARS-CoV-2).

 

SPREMEMBA!

V Uradnem listu št. 174/2021 je bil dne 6. 11. 2021 objavljen nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začne veljati 8. 11. 2021. Z navedenim odlokom se uvajajo naslednji ukrepi:

 1. Za vse zaposlene in druge osebe, ki opravljajo delo na kakršnikoli drugi pravni podlagi pri delodajalcih in za študente velja, da morajo izpolnjevati pogoj PCT. Veljavnost pogoja PCT dokazujejo z enim od pogojev, ki so navedeni v 2. členu tega odloka, istovetnost pa oseba dokazuje verodostojnim osebnim dokumentom (dokument, ki ima fotografijo). 
 2. V vseh zaprtih javnih prostorih je obvezna kirurška maska ali FFP2 maska in razkuževanje rok. Maske iz blaga niso več dovoljene. 
 3. Za zaposlene in druge osebe, ki opravljajo na kakršnikoli drugi pravni podlagi delo pri delodajalcih velja:
  • a. Pogoj PCT s testom HAG in testom HAG za samotestiranje je izpolnjen, če delo začne opravljati največ 48 ur po odvzemu brisa. 
  • b. Samotestiranje se izvaja na delovnem mestu, ki poteka skladno z že poslanimi navodili. 
  • c. Zoper osebo, ki ne izpolnjuje pogojev PCT delodajalec ukrepa skladno s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu in predpisi, ki urejajo delovna razmerja ter skladno s kolektivno pogodbo. 
  • d. Pedagogom ni potrebno imeti maske pri izvajanju študijskega procesa, če to izvajajo za pregradnim zaščitnim pleksi steklom ali podobnim materialom.
 4. Za študente velja:
 • a. Obvezno je trikrat tedensko testiranje s testi HAG za samotestiranje v prostorih visokošolskega zavoda, ki poteka skladno z že poslanimi navodili.
 • b. Študentom pripada 15 testov na mesec za opravljanje samotestiranja, ki jih prevzamejo v lekarnah v skladu z navodili v odloku.
 • c. Maska ni obvezna za študente pri izvedbi študijskih programov, kjer študijskega procesa ni mogoče izvajati z masko (primeri: športna vzgoja, pouk trobil, pihal, petja, plesa,…).

 

Učne bolnišnice in zavodi UL MF lahko za vstop v prostore in udeležbo v študijskem procesu in kliničnem usposabljanju zahtevajo dodatne pogoje.

Pogoj PCT bodo na vstopnih točkah preverjale s strani dekana pooblaščene osebe. Učitelji in asistenti UL MF so pooblaščeni za preverjanje izpolnjevanja PCT pogojev za študente, ki jih poučujejo, v skladu z navodili dekana.

PCR testiranje za zaposlene je ukinjeno.

Študente medicine in dentalne medicine opozarjamo, da je odgovornost za varno in zdravo opravljanje študijskih obveznosti tudi na vas. Predvsem izpostavljamo pomembnost odgovornega obnašanja za varnost in zdravje bolnikov v učnih bolnišnicah in zavodih. 

Zato vas opozarjamo, da dosledno upoštevate navodila kot sledi:

1. Ne organizirajte in ne udeležujte se množičnih dogodkov in druženj (»super prenašalni dogodki«), kjer se ne upoštevajo ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe in kjer se zbira večje število ljudi, kot so spoznavni večeri, klubi, in podobna druženja, ker v trenutnih epidemioloških okoliščinah niso primerni.

2. Če ste bili v visoko tveganem stiku* s SARS-CoV-2 pozitivno osebo in niste bili trikrat cepljeni ali preboleli covid-19 in bili dvakrat cepljeni ali preboleli covid-19 znotraj 45 dni, se pouka v živo ne udeležujte in ostanite 7 dni v karanteni. Če ostanete brezsimptomni, se po 7 dneh lahko vrnete na študij. Priporočamo tudi, če ste se družili z velikim številom oseb, da pred vajami opravite samotestiranje na covid-19.

Študenti UL MF imajo v okviru nizkopražnega testiranja dvakrat tedensko možnost brezplačne izvedbe PCR testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 v nosno-žrelnem prostoru (Nizkopražno testiranje - navodila za odvzem). Nizkopražno testiranje je namenjeno študentom UL MF, ki so bili v visokorizičnem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. Nizkopražnega testiranja se lahko udeležijo tudi študenti s simptomi SARS-CoV-2. Testiranje je prostovoljno. Pred testiranjem se študent izkaže z verodostojnim dokumentom in podpiše izjavo o soglasju za obdelavo osebnih podatkov.

PCR testiranje bo za študente omogočeno v stavbi na Korytkovi 2, v Seminarju 2 ob torkih od 7:00 do 11:00 ter ob četrtkih od 12:00 do 16.00. Predhodna prijava ni potrebna.

*O visoko tveganem stiku s covid-19 pozitivno osebo govorimo, kadar sta se okužena oseba in neokužena oseba družili na razdalji manj kot 2 metra vsaj 15 minut brez zaščitne obrazne maske. 

3. Opažamo, da študenti zbolijo s slabim počutjem ali prehladnimi znaki, opravijo hitri test na SARS-CoV-2, ki je lahko negativen in se nato vseeno udeležijo pouka v živo. Študente pozivamo, da v primeru že blagih simptomov in znakov, sumljivih za covid-19, takoj ostanejo doma in se testirajo s PCR nizkopražnim testiranjem (hitri Ag test je premalo občutljiv). 

V primeru pozitivnega izvida sledite Protokolu o ravnanju v primeru potrditve okužbe s SARS-CoV-2 (glej točko 3 spodaj). V primeru pozitivnega izvite ste dolžni obvestiti tesne kontakte, nosilca predmeta in predstojnika inštituta / katedre in predstavnika rotacije in letnika. 

4. Vsi z akutno nastalimi simptomi in znaki (respiratornimi, drisko, vročino itn.), tudi ob izključitvi covid-19, naj do umiritve bolezni ostanejo doma.

5. Pogoj testiranja (T) je od 20. 9. 2021 dalje mogoč tudi z izvajanjem samotestiranja s HAG testi. Samotestiranje se zabeleži na evidenčni list, ki bo veljal kot dokazilo za testiranje (skupaj s preverjanjem identitete osebe). Od 8. novembra je za zaposlene obvezno testiranje na 48 ur, študentke in študenti pa se morajo testirati trikrat na teden v enakih presledkih v prostorih visokošolskega zavoda. 

Za zaposlene oz. osebe, ki na drugi podlagi opravljajo delo na UL MF, se samotestiranje izvaja v Seminarju 2 v stavbi UL MF na Korytkovi 2. Teste za samotestiranje za zaposlene zagotovi UL MF. Urnik testiranj je naslednji:

 • ponedeljek od 7:00 do 9:00
 • sreda od 7:00 do 9:00
 • petek od 7:00 do 9:00

Za študente se v Seminarju 2 v stavbi UL MF na Korytkovi 2 izvaja samotestiranje v naslednjih terminih. Teste za samotestiranje študenti zagotovijo sami:

 • ponedeljek od 9:00 do 11:00
 • sreda od 9:00 do 11:00
 • petek od 9:00 do 11:00

6. Nadomeščanje študijskih obveznosti v primeru odrejene karantene
Študent, ki mu je bila odrejena karantena ali izolacija (pri osebi je bila dokazana okužba), se je dolžan z nosilcem predmeta nemudoma dogovoriti o nadomeščanju in opravljanju študijskih obveznosti v času odrejene karantene. Če tega ne stori, se smatra, da študijskih obveznosti ni opravil na lastno odgovornost. Nosilec predmeta bo določil možnost nadomeščanja obveznosti. Študent ne more sam odrejati in določati, kako bo nadomestil obveznosti, o možnosti nadomeščanja obveznosti bo odločil nosilec predmeta, ko se boste vrnili v študijski proces. Študent mora na poziv nosilca predmeta ali katedre predložiti ustrezno dokazilo o odrejeni karanteni ali izolaciji.

Študente pozivamo, da s svojim ravnanjem prispevate k temu, da se študijski proces normalizira in da ohranimo pouk na fakulteti in tako omogočeno opravljanje študijskih obveznosti vsem študentom.

 

2.1. Navodila za izvajanje pouka

Za izvajanje aktivnosti v predavalnicah, seminarskih prostorih, vajalnicah in laboratorijih je potrebno upoštevati naslednjih omejitev in navodil:

 • oseba, ki je odgovorna za izvedbo aktivnosti, pred pričetkom izvajanja aktivnosti študente opozori, da v primeru simptomov in znakov akutne okužbe dihal nimajo vstopa v prostor;
 • pred vstopom in ob izstopu je obvezno razkuževanje rok ali temeljito umivanje rok;
 • v vseh prostorih je potrebno nošenje zaščitnih kirurških ali FFP2 obraznih mask ves čas zadrževanja;
 • v prostor se vstopa posamično, v kolikor je mogoče se ohranja varnostna razdalja 1,5 m, prostor najprej zapustijo tisti, ki so bližje izhodu (če ima prostor dva vhoda, se določi en za vhod in en za izhod);
 • študenti naj pred aktivnostjo svoje sedišče in mizo razkužijo, po potrebi tudi po zaključku, papirnate brisače se odloži v poseben zbiralnik ob izhodu;
 • aktivnost v prostoru naj bo omejena na največ 90 minut skupaj, čemur naj sledi zračenje prostora;
 • prostori se prezračijo po vsakem dvo-urnem intervalu (vsaj pol ure);
 • razkuževanje predavalnic se predvidoma izvaja po 18:00, takrat uporaba prostorov ni mogoča.

Navodila za izvedbo kliničnih vaj:

 • Dosledno upoštevajte vse pogoje in omejitve za vstop v prostore učnih bolničnic in zavodov in dosledno upoštevanje vsa navodila, ki jih izvajajo učne bolnišnice za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom.
 • Študenti so dolžni predložiti dokazila o izpolnjevanju enega od PCT pogojev na zahtevo pooblaščene osebe v učnih bolnišnicah in zavodih.
 • Obvezno je nošenje oblačil UL MF in identifikacijskega dokumenta (študentske izkaznice) na vidnem mestu. Po potrebi in na zahtevo učne bolnišnice ali zavoda se študent preobleče v uniforme bolnišnice ali zavoda.
 • Če študent opravlja klinične vaje v UKC Ljubljana, vstopa skozi prostore UL MF. Vstopa se z obrazno zaščitno masko, na vstopni točki in izstopni točki je potrebno razkuževanje rok. Študent se preobleče v študentski garderobi UL MF.
 • V bolničnih oddelkih, operacijskih in diagnostičnih prostorih ter ambulantah je dovoljeno zadrževanje le z zaščitnimi maskami tipa 2R, ki jih študenti prinesejo s seboj in jih morajo menjati na dve uri. Zaščitno opremo lahko študenti prevzamejo v tajništvih kateder.
 • Če študent klinične vaje opravlja v UKC Ljubljana ali v drugih učnih bolnišnicah in zavodih, se pred pričetkom obvezno javi v tajništvu katedre, kjer bo prevzel zaščitno opremo (zaščitne maske). Če študent opravlja klinične vaje na UKC Stomatološki kliniki, osebno varovalno opremo prevzame na posamezni katedri pred pričetkom vaj.
 • Vse oblike kliničnih vaj tako ob bolniku kot v simulacijskem okolju se morajo izvajati neprestano pod nadzorom mentorja, klinične vaje se ne opravljajo na covid oddelkih in v t.i. sivih covid območjih.
 • Za udeležbo pri pouku predmetov Kri in Onkologija veljajo dodatni pogoji, tj. opravljeno testiranje PCR

Dodatna navodila za izvedbo pouka v prostorih Stomatološke klinike UKC Ljubljana

Če študent opravlja organizirane vaje na Stomatološki kliniki, je vstop omejen na eno vstopno točko, na zadnji strani stavbe. Ob vstopu je potrebno nositi zaščitno kirurško masko in upoštevati splošne preventivne ukrepe. Obvezno je nošenje identifikacijskega dokumenta (študentske izkaznice) na vidnem mestu ob vstopu.

 • Na predkliničnih vajah je potrebno nositi kirurško masko in rokavice in svoja zaščitna oblačila.
 • Predpisana osebna varovalna oprema (OVO) v stomatološki ordinaciji pri aerosolnih posegih: maska - respirator FFP2, vizir, kirurška kapa, vodo-odbojni plašč ali predpasnik z rokavi, (nitrilne) rokavice.
 • Predpisana OVO pri neaerosolnih posegih: kirurška maska tip IIR, zaščita za oči (vizir ali očala), zaščitni plašč, rokavice.).

 

2.2. Izvajanje preverjanj znanj in veščin

 

 • pisni izpiti naj se časovno omejijo na največ 90 minut;
 • k pisnemu, praktičnemu ali ustnemu izpitu, če ta poteka v fizični obliki, lahko pristopijo le študenti, ki so največ 36 ur pred izpitom opravili testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 (samotestiranje, testiranje s HAT ali testiranje PCR) in so pred udeležbo na izpitu prejeli negativen rezultat testiranja;
 • ustni izpiti lahko po presoji izpraševalca potekajo v fizični obliki ali na daljavo.

 

3. NAVODILA IN PROTOKOL ZA UKREPANJE V PRIMERU OKUŽBE S SARS-CoV-2 PRI ŠTUDENTIH IN ZAPOSLENIH NA UL MF

3. 1

V primeru kakršnih koli znakov ali simptomov okužbe se pouka ne smejo udeležiti in/ali biti prisotni na delovnem mestu. O svojem stanju so dolžni obvestiti nosilca predmeta in predstojnika klinične katedre/inštituta oz. nadrejenega na delovnem mestu. Študenti in zaposleni se morajo ob pojavu simptomov ali znakov covid-19 tudi obrniti na izbranega osebnega zdravnika.

 

3. 2 Splošni ukrepi za prečevanje širjenja okužbe:

 

 • Obvezna je uporaba kirurških ali FFP2 obraznih zaščitnih mask v vseh javnih notranjih prostorih.
 • Medosebna razdalja med osebami v predavalnici:
 • V skladu s trenutno veljavnimi odloki ob uporabi obrazne zaščitne maske in pogoju PCT razdalja 1,5 metra trenutno ni obvezna, je pa priporočljiva v skladu s splošnimi priporočili NIJZ.
 • Pred pričetkom vseh oblik pouka naj izvajalec pouka prisotne opozori o obveznem izpoljnjevanju pogoja PCT in da lahko pri pouku sodelujejo, če pri njih niso prisotni simptomi ali znaki okužbe zgornjih dihal.
3. 3 Protokol o ravnanju v primeru potrditve okužbe s SARS-CoV-2

 

Študenti in zaposleni so pozvani, da v primeru potrditve okužbe s SARS-CoV-2 pri njih, o tem obvestijo organizacijsko enoto. Organizacijske enote naj o prisotnosti okužbe anonimno, brez vključitve katerega koli osebnega podatka obvestijo prisotne na skupnih obveznostih z okuženo osebo, da je bila oseba na skupnih obveznosti v obdobju kužnosti (dovolj je datum, čas in lokacija stika v obdobju kužnosti).

Obdobje kužnosti
Obdobje kužnosti je defirano glede na prisotnost simptomov ali znakov bolezni okužbe:

- pri simptomatski osebi: od 48 ur pred začetkom simptomov
- pri asimptomatski osebi: od 48 ur pred odvzemom brisa

 

Nadaljnje ukrepanje

1.) Cepljene osebe (osebe, cepljene s poživitvenim odmerkom PO vzpostavitvi zaščite po zadnjem odmerku) in polno cepljeni prebolevniki: Nadaljnje ukrepanje ni potrebno, osebe se lahko udeležijo obveznosti. Oseba naj se samoopazuje. V primeru minimalnih simptomov ali znakov okužbe zgornjih dihal, naj kontaktirajo osebnega zdravnika in se do odločitve zdravnika samoizolirajo.

2.) Prebolevniki (osebe, ki so bolezen prebolele v zadnjih 45 dneh in je bila okužba dokazana s testom PCR): Nadaljnje ukrepanje ni potrebno, osebe se lahko udeležijo obveznosti. Oseba naj se samoopazuje. V primeru minimalnih simptomov ali znakov okužbe zgornjih dihal, naj kontaktirajo osebnega zdravnika in se do odločitve zdravnika samoizolirajo.

3.) Osebe, ki niso cepljene ali prebolevniki. Če so bile take osebe v stiku z okuženo osebo v obdobju kužnosti in so bile v visoko rizičnem kontaktu (VRK), bo epidemiološka služba za njih predlagala karanteno na domu, ki traja 7 dni od dneva zadnjega stika. Do kontakta in presoje epidemiološke službe se takim osebam načeloma predlaga samoizolacijo, pouka naj se ne udeležijo in o tem naj obvestijo organizacijsko enoto. O potrebi po karanteni bo odločila epidemiološka služba. Osebo, pri kateri je bila dokazana okužba, se prosi, da navede vse osebe, s katerimi je bila v stiku v obdobju kužnosti, da lahko epidemiološka služba ustrezno presodi o rizičnosti kontaktov in izjemah od karantene.
 

Ukrepanje epidemiološke službe
Epidemiološka služba bo v nekaj dneh (po navadi 2. dan, zaradi velika števila primerov pa lahko tudi bistveno pozneje) kontaktirala okuženo osebo, določila obdobje kužnosti in okuženo osebo prosila, da ji posreduje seznam vseh kontaktov v obdobju kužnosti. Epidemiološka služba bo nato za vsakega posebej presodila, ali gre za VRK, ga kontaktirala in presodila ali je napoten v karanteno. Za osebe, ki so bile VRK in ne izpolnjujejo izjem od karantene, bo epidemiološka služba predlagala napotitev v karanteno na domu. Osebe v karanteni na domu se pouka ne smejo udeležiti. Karantena traja 7 dni od dneva zadnjega stika z okuženo osebo. Prvi dan karantene na domu je dan stika (torej karantena na domu skupaj traja dan stika + 6 dni).

 

Razjasnitev pojmov

 • Izolacija: Odredi jo osebni zdravnik okuženi osebi.
 • Karantena: Predlaga jo NIJZ trenutno še zdravi osebi, ki je bila VRK v obdobju kužnosti in ni polno cepljena s poživitvenim odmerkom, polno cepljen prebolevnik ali prebolevnik v zadnjih 45 dni.
 • Samoizolacija: ni karantena ali izolacija; gre za odločitev posameznika, da se v nekem obdobju samoizolira od oseb, ki bi jih lahko potencialno okužil, do odločitve zdravstvene službe o nadaljnjem ukrepanju.

 

Pravna podlaga in smernice NIJZ 
- Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19

Navodila za karanteno na domu, NIJZ

 

- https://www.nijz.si/izolacija#navodilo-za-karanteno-na-domu

 

Za vsa vprašanja in informacije se tako kot doslej lahko obrnite na Tajništvo UL MF (dekanat(at)mf.uni-lj.si), pristojna prodekana za študijsko področje Medicine in Dentalna medicina in Komisijo za študijske zadeve UL MF (ksz(at)mf.uni-lj.si )

 

prof. dr. Igor Švab

Dekan
UL Medicinske fakultete

 

Navodila za klinične vaje študentov dentalne medicine na Stomatološki kliniki, 30. 9. 2021

 

POGOJ PCT

 

Kdaj je pogoj PCT izpolnjen?


Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in če razpolagajo z enim od dokazil, navedenih v nadaljevanju:

 1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;
 4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:

‒ drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;

‒ odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;

 1. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
 2. z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega člena, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.