Izvedba študijskega procesa v štud. letu 2021/2022

Spoštovani študenti in zaposleni UL Medicinske fakultete! 

Varno izvajanje študijskih obveznosti za študente, zaposlene in bolnike, s katerimi prihajajo v stik študenti v učnih bolnišnicah in zavodih, je naša temeljna odgovornost, tako zaposlenih kot študentov UL Medicinske fakultete. Ker pouk na UL Medicinski fakulteti vključuje klinično usposabljanje v učnih bolnišnicah in zavodih v vseh letnikih študija medicine in dentalne medicine se študenti in zaposleni, ki izvajajo pouk, smatrajo kot zdravstveni delavci in morajo izpolnjevati pogoj PCT enako kot zaposleni v zdravstveni dejavnosti.

Od dne 6. 9. 2021 je v veljavi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARSCoV-2.

Za študente in zaposlene UL Medicinske fakultete je udeležba v študijskem procesu in izvajanje pouka v študijskem letu 2021/2022 mogoča zgolj ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Vsaka oseba, ki vstopa v prostore UL Medicinske fakultete mora izpolnjevati PCT pogoj ter imeti pri sebi ustrezna dokazila za izpolnjevanje enega od PCT pogojev, ki ga predloži na zahtevo pooblaščene osebe. 

Učne bolnišnice in zavodi UL MF lahko za vstop v prostore in udeležbo v študijskem procesu in kliničnem usposabljanju zahtevajo dodatne pogoje. 

Pozivamo vas, da zaradi lastne varnost in varnosti bolnikov poskrbite za izpolnjevanje pogojev PCT in dosledno upoštevate pogoje za vstop v prostore in navodila za udeležbo v študijskem procesu in s tem omogočite ohranitev odprtosti UL Medicinske fakultete in nemoteno izvajanje pouka, še zlasti izvajanje kliničnega usposabljanja (klinične vaje in praksa).

Prof. dr. Igor Švab, dekan
Dekanat
UL Medicinska fakulteta

Priloge:

 

Originalni dopis

 

 

Obvestilo UL MF o delovanju in navodila za izvajanje pouka v študijskem letu 2021/2022 – dopolnitev z dne 22. 9. 2021


V skladu z veljavnimi ukrepi za zajezitev epidemije Covid-19 in Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARSCoV-2, ki je v veljavi od 6. 9. 2021 izdajamo obvestilo o delovanju UL MF in navodila za izvajanje pouka veljajo v študijskem letu 2021/2022, ki veljajo od 15. 9. 2021 do preklica.


1.    DELOVANJE UL MF

Delovanje služb

Služba za študentske zadeve
            Uradne ure so:            
            Referat za dodiplomske študente: od 9:00 do 12:00
            Referat za podiplomske študente: od 9:00 do 12:00
            Mednarodna pisarna: od 9:00 do 12:00

Prošnje in vprašanja v največji možni meri pošiljajte po pošti in v elektronski obliki.

Trgovina in fotokopirnica UL MF (lokacija za steklenimi vrati CMK desno): 

 • od 1. 10. 2021 - 15. 10. 2021  odprto vsak dan od 8-11 ure in od 12-15 ure
 • od 15. 10. 2021 dalje vsak dan od 9-12 ure.

Obrat Mandibula (Korytkova): od 7:00 do 15:00 (v skladu z veljavnimi odloki in navodili Vlade RS in NIJZ)

Centralna Medicinska knjižnica (CMK):
- Prosti pristop (vrnitev in izposoja gradiva): do nadaljnjega od 8:00 do 15:00, sreda od 8:00 – 18:00, 
- od 1. 10. 2021 dalje: 8:00 – 18:00 (ponedeljek – četrtek), petek od 8:00 – 15:00 

Čitalniški del je do nadaljnjega zaprt. 
Podrobne informacije urniku CMK in o vračanju in izposoji gradiva so na spletni strani: https://www.mf.uni-lj.si/cmk.

2.    POUK 

Pouk se v študijskem letu 2021/2022 izvaja po urniku normalno - v fizični obliki.

Izvajanje oblik pouka na daljavo se omeji zgolj na že odobrene in določene izjeme.

Za študente in zaposlene UL Medicinske fakultete je udeležba v študijskem procesu in izvajanje pouka v študijskem letu 2021/2022 mogoča zgolj ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Pogoji PCT – prebolelosti, cepljenja in testiranja so podrobneje obrazloženi v vsakokratnem veljavnem Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter na vladni povezavi Koronavirus (SARS-CoV-2).

Vsaka oseba, ki vstopa v prostore UL Medicinske fakultete mora izpolnjevati PCT pogoj ter imeti pri sebi ustrezna dokazila za izpolnjevanje enega od PCT pogojev, ki ga predloži na zahtevo pooblaščene osebe.

Učne bolnišnice in zavodi UL MF lahko za vstop v prostore in udeležbo v študijskem procesu in kliničnem usposabljanju zahtevajo dodatne pogoje. 

Pogoj PCT bodo na vstopnih točkah preverjale s strani dekana pooblaščene osebe. Učitelji in asistenti UL MF so pooblaščeni za preverjanje izpolnjevanja PCT pogojev za študente, ki jih poučujejo, v skladu z navodili dekana.

Testiranje s testi PCR bo za zaposlene in študente do vključno 30. 9. 2021 potekalo enako kot doslej. 

Pogoj testiranja (T) bo od 20. 9. 2021 dalje mogoč tudi z izvajanjem samotestiranja s HAG testi. Samotestiranje se zabeleži na evidenčni list, ki bo veljal kot dokazilo za testiranje (skupaj s preverjanjem identitete osebe).

Za zaposlene oz. osebe, ki na drugi podlagi opravljajo delo na UL MF, se samotestiranje izvaja vsak ponedeljek med 7:00 – 9:00 v Seminarju 2 v stavbi UL MF na Korytkovi ulici 2. Teste za samotestiranje za zaposlene zagotovi UL MF. 

Za študente se samotestiranje izvaja vsak ponedeljek med 9:00 – 11:00 v Seminarju 2 v stavbi UL MF na Korytkovi ulici 2. Teste za samotestiranje študenti zagotovijo sami. 

O poteku in načinu testiranju po 30. 9. 2021 vas bomo obvestili naknadno.


2.1. Navodila za izvajanje pouka 

 

Za izvajanje aktivnosti v predavalnicah, seminarskih prostorih, vajalnicah in laboratorijih je potrebno upoštevati naslednje omejitve in navodila:

 • oseba, ki je odgovorna za izvedbo aktivnosti, pred pričetkom izvajanja aktivnosti študente opozori, da v primeru simptomov in znakov akutne okužbe dihal nimajo vstopa v prostor,
 • pred vstopom in ob izstopu je obvezno razkuževanje rok ali temeljito umivanje rok
 • v vseh prostorih je potrebno nošenje zaščitnih obraznih mask ves čas zadrževanje
 • v prostor se vstopa posamično, v kolikor je mogoče se ohranja se varnostna razdalja 1,5 m, prostor najprej zapustijo tisti, ki so bližje izhodu (če pa ima prostor dva vhoda, se določi en za vhod in en za izhod) 
 • študenti naj pred aktivnostjo svoje sedišče in mizo razkužijo, po potrebi tudi po zaključku, papirnate brisače se odloži v poseben zbiralnik ob izhodu,
 • aktivnost v prostoru naj bo omejena na največ 90 minut skupaj, čemur naj sledi zračenje prostora 
 • prostori se naj prezračijo po vsakem dve urnem intervalu (vsaj pol ure),
 • razkuževanje predavalnic se predvidoma izvajajo po 18:00 takrat uporaba prostorov ni mogoča.


Navodila za izvedbo kliničnih vaj:

 • Dosledno upoštevajte vse pogoje in omejitve za vstop v prostore učnih bolničnic in zavodov in dosledno upoštevanje vsa navodila, ki jih izvajajo učne bolnišnice za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom 
 • Študenti so dolžni predložiti dokazila o izpolnjevanju enega od PCT pogojev na zahtevo pooblaščene osebe v učnih bolnišnicah in zavodih 
 • Obvezno je nošenje oblačil UL MF in identifikacijskega dokumenta (študentske izkaznice) na vidnem mestu. Po potrebi in na zahtevo učne bolnišnice ali zavoda se študent preobleče v uniforme bolnišnice ali zavoda.
 • Če študent opravlja klinične vaje v UKC Ljubljana, vstopa skozi prostore UL MF. Vstopa se naj z obrazno zaščitno maske, na vstopni točki in izstopni točki je potrebno razkuževanje roke. Študent se preobleče v študentski garderobi UL MF. 
 • V bolničnih oddelkih, operacijskih in diagnostičnih prostorih ter ambulantah je dovoljeno zadrževanje le z zaščitnimi maskami tipa 2R, ki jih študenti prinesejo s seboj in jih morajo menjati na dve uri. Zaščitno opremo lahko študenti prevzamejo v tajništvih kateder.
 • Če študent klinične vaje opravlja v UKC Ljubljana ali v drugih učnih bolnišnicah in zavodih, se pred pričetkom obvezno javi  v tajništvu katedre, kjer bo prevzel zaščitno opremo (zaščitne maske). Če študent opravlja klinične vaje na UKC Stomatološki kliniki - osebno varovalno opremo prevzame na posamezni katedri pred pričetkom vaj.
 • Vse oblike kliničnih vaj ob bolniku kot v simulacijskem okolju se morajo izvajati neprestano pod nadzorom mentorja, klinične vaje se ne opravljajo na covid oddelkih in v t.i. sivih covid območjih. 
 • Za udeležbo pri pouku predmetov Kri in Onkologija veljajo dodatni pogoji, to je opravljeno testiranje PCR

Dodatna navodila za izvedbo pouka v prostorih Stomatološke klinike UKC Ljubljana.

Če študent opravlja organizirane vaje na Stomatološki kliniki, je vstop omejen na eno vstopno točko, na zadnji strani stavbe. Ob vstopu je potrebno nositi zaščitno kirurško masko in upoštevati splošne preventivne ukrepe. Obvezno je nošenje identifikacijskega dokumenta (študentske izkaznice) na vidnem mestu ob vstopu.

 • Na predkliničnih vajah je potrebno nositi kirurško masko in rokavice in svoja zaščitna oblačila. 
 • Predpisana osebna varovalna oprema (OVO) v stomatološki ordinaciji pri aerosolnih posegih: maska - respirator FFP2, vizir, kirurška kapa, vodo-odbojni plašč ali predpasnik z rokavi, (nitrilne) rokavice. 
 • Predpisana OVO pri neaerosolnih  posegih: kirurška maska tip IIR, zaščita za oči (vizir ali očala), zaščitni plašč, rokavice.).


Za vse študente še vedno velja Protokol za ukrepanje ob sumu na infekcijo pri študentu na kliničnem oddelku in Protokol o ravnanju v primeru potrjenega pozitivnega rezultata testiranja na Covid-19 za študente in zaposlene. Vsak primer bo obravnavan epidemiološko, predstojniki inštitutov, kliničnih kateder in študenti pa bodo obveščeni o nadaljnjem ukrepanju.  


Za vsa vprašanja in informacije se tako kot doslej lahko obrnite na Tajništvo UL MF (dekanat(at)mf.uni-lj.si), pristojna prodekana za študijsko področje Medicine in Dentalna medicina in Komisijo za študijske zadeve UL MF (ksz(at)mf.uni-lj.si
 

Originalno obvestilo