Izvedba študijskega procesa v študijskem letu 2021/2022

 

Obvestilo UL MF o delovanju in navodila za izvajanje pouka v študijskem letu 2021/2022 – dopolnitev z dne 9. 3. 2022

 

Število okužb z virusom SARS-CoV-2 se zmanjšuje. Vlada RS je dne 4. 3. 2022 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, zato UL MF dopolnjuje Navodila za izvajanje pouka z dne 14. 1. 2022.

1. Izvajanje pouka
 
Pouk za EMŠ programa Medicina in Dentalna medicina se od dne 7. 3. 2022 izvaja v fizični obliki v skladu z urnikom. Oblike pouka kot so laboratorijske vaje, seminarji, klinične vaje in klinična praksa se izvajajo zgolj v fizični obliki.

Izvajanje oblik pouka na daljavo se opusti in omeji zgolj na vnaprej odobrene in določene izjeme.

Končna pisna preverjanja znanj in veščin potekajo zgolj v fizični obliki.

2. Izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužb 

 • Za vstop in zadrževanje v prostorih UL MF je obvezno razkuževanje rok in nošenje zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3.
 • Kljub temu, da nošenje mask ni obvezno za študente in zaposlene za čas izvajanja pouka, je nošenje zaščitne maske še naprej močno priporočljivo. 
 • Nošenje zaščitne maske je obvezno pri praktičnem usposabljanju, kliničnih vajah in za študente pri izvajanju študijskega procesa, ko le-ta poteka v kliničnem okolju.

Za študente in zaposlene UL Medicinske fakultete, ki izvajajo pouk v učnih bolnišnicah in zavodih, je udeležba v študijskem procesu in izvajanje pouka mogoča zgolj ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Preverjanje izpolnjevanje pogaja PCT je v pristojnosti učnega zavoda.  

Od zaposlenih in študentov se zahteva dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje in širjenje okužbe, posebej izpostavljamo pomembnost odgovornega obnašanja za varnost in zdravje bolnikov v učnih bolnišnicah in zavodih. 

Za študente UL MF je še naprej organizirano nizkopražno testiranje PCR, namenjeno študentom, ki so bili v visokorizičnem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. Nizkopražnega testiranja se lahko udeležijo tudi študenti s simptomi SARS-CoV-2. Testiranje je prostovoljno. Pred testiranjem se študent izkaže z verodostojnim dokumentom in podpiše izjavo o soglasju za obdelavo osebnih podatkov. PCR testiranje je za študente omogočeno v stavbi na Korytkovi 2, v Seminarju 2 ob torkih od 8:00 do 10:00 ter ob četrtkih od 8:00 do 10.00. Predhodna prijava ni potrebna.
 

Navodila za izvajanje pouka, 9. 3. 2022

 

1. DELOVANJE UL MF

 

Delovanje služb

 

Služba za študentske zadeve (zaradi zaostrene epidemiološke slike uradnih ur v fizični obliki trenutno ni)

Uradne ure so:

 • Referat za dodiplomske študente: od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00;
 • Referat za podiplomske študente: od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00;
 • Mednarodna pisarna: od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00.

Prošnje in vprašanja v največji možni meri pošiljajte po pošti in v elektronski obliki.

 

Centralna Medicinska knjižnica (CMK):

 • od 1. 10. 2021 dalje odprto od ponedeljka do četrtka od 8:00 do 18:00 in v petek od 8:00 do 15:00.

Podrobne informacije urniku CMK in o vračanju in izposoji gradiva so na spletni strani: https://www.mf.uni-lj.si/cmk.

 

Trgovina in fotokopirnica UL MF (lokacija za steklenimi vrati CMK desno):

 • od 1. do 15. 10. 2021 odprto od ponedeljka do petka od 8:00 do 11:00 in od 12:00 do15:00 in
 • od 18. 10. 2021 dalje odprto od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00.

 

Obrat Mandibula (lokacija Korytkova 2):

 • odprto od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 (v skladu z veljavnimi odloki in navodili Vlade RS in NIJZ).

 

Učni in študijski prostori UL MF

Učni prostori CMK bodo od ponedeljka, 11. 10. 2021, ponovno odprti za uporabnike. Prostori so za uporabo na voljo v času uradnih ur CMK.

Od ponedeljka, 11. 10. 2021, bodo za  uporabnike odprti tudi študijski prostori na Korytkovi (nad Mandibulo).

 

2. POUK

 

Pouk za EMŠ programa Medicina in Dentalna medicina se od dne 7. 3. 2022 izvaja v fizični obliki v skladu z urnikom. Oblike pouka kot so laboratorijske vaje, seminarji, klinične vaje in klinična praksa se izvajajo zgolj v fizični obliki.

Izvajanje oblik pouka na daljavo se opusti in omeji zgolj na vnaprej odobrene in določene izjeme.

Končna pisna preverjanja znanj in veščin potekajo zgolj v fizični obliki.

 

Za študente in zaposlene UL Medicinske fakultete, ki izvajajo pouk v učnih bolnišnicah in zavodih, je udeležba v študijskem procesu in izvajanje pouka mogoča zgolj ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Preverjanje izpolnjevanje pogaja PCT je v pristojnosti učnega zavoda.  

Od zaposlenih in študentov se zahteva dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje in širjenje okužbe, posebej izpostavljamo pomembnost odgovornega obnašanja za varnost in zdravje bolnikov v učnih bolnišnicah in zavodih. 

 

 • Študenti UL MF imajo v okviru nizkopražnega testiranja dvakrat tedensko možnost brezplačne izvedbe PCR testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 v nosno-žrelnem prostoru (Nizkopražno testiranje - navodila za odvzem). Nizkopražno testiranje je namenjeno študentom UL MF, ki so bili v visokorizičnem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. Nizkopražnega testiranja se lahko udeležijo tudi študenti s simptomi SARS-CoV-2. Testiranje je prostovoljno. Pred testiranjem se študent izkaže z verodostojnim dokumentom in podpiše izjavo o soglasju za obdelavo osebnih podatkov.

PCR testiranje bo za študente omogočeno v stavbi na Korytkovi 2, v Seminarju 2 ob torkih od 8:00 do 10:00 ter ob četrtkih od 8:00 do 10.00. Predhodna prijava ni potrebna.

*O visoko tveganem stiku s covid-19 pozitivno osebo govorimo, kadar sta se okužena oseba in neokužena oseba družili na razdalji manj kot 2 metra vsaj 15 minut brez zaščitne obrazne maske. 

 • Nadomeščanje študijskih obveznosti v primeru odrejene karantene

Študent, ki mu je bila odrejena karantena ali izolacija (pri osebi je bila dokazana okužba), se je dolžan z nosilcem predmeta nemudoma dogovoriti o nadomeščanju in opravljanju študijskih obveznosti v času odrejene karantene. Če tega ne stori, se smatra, da študijskih obveznosti ni opravil na lastno odgovornost. Nosilec predmeta bo določil možnost nadomeščanja obveznosti. Študent ne more sam odrejati in določati, kako bo nadomestil obveznosti, o možnosti nadomeščanja obveznosti bo odločil nosilec predmeta, ko se boste vrnili v študijski proces. Študent mora na poziv nosilca predmeta ali katedre predložiti ustrezno dokazilo o odrejeni karanteni ali izolaciji.

Študente pozivamo, da s svojim ravnanjem prispevate k temu, da se študijski proces normalizira in da ohranimo pouk na fakulteti in tako omogočeno opravljanje študijskih obveznosti vsem študentom.

 

2.1. Navodila za izvajanje pouka

Za izvajanje aktivnosti v predavalnicah, seminarskih prostorih, vajalnicah in laboratorijih je potrebno upoštevati naslednjih omejitev in navodil:

 • oseba, ki je odgovorna za izvedbo aktivnosti, pred pričetkom izvajanja aktivnosti študente opozori, da v primeru simptomov in znakov akutne okužbe dihal nimajo vstopa v prostor;
 • pred vstopom in ob izstopu je obvezno razkuževanje rok ali temeljito umivanje rok;
 • nošenje zaščitnih kirurških ali FFP2 obraznih mask je priporočena;
 • v prostor se vstopa posamično, v kolikor je mogoče se ohranja varnostna razdalja 1,5 m, prostor najprej zapustijo tisti, ki so bližje izhodu (če ima prostor dva vhoda, se določi en za vhod in en za izhod);
 • študenti naj pred aktivnostjo svoje sedišče in mizo razkužijo, po potrebi tudi po zaključku, papirnate brisače se odloži v poseben zbiralnik ob izhodu;
 • aktivnost v prostoru naj bo omejena na največ 90 minut skupaj, čemur naj sledi zračenje prostora;
 • prostori se prezračijo po vsakem dvo-urnem intervalu (vsaj pol ure);
 • razkuževanje predavalnic se predvidoma izvaja po 18:00, takrat uporaba prostorov ni mogoča.

Navodila za izvedbo kliničnih vaj:

 • Dosledno upoštevajte vse pogoje in omejitve za vstop v prostore učnih bolničnic in zavodov in dosledno upoštevanje vsa navodila, ki jih izvajajo učne bolnišnice za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom.
 • Obvezno je nošenje oblačil UL MF in identifikacijskega dokumenta (študentske izkaznice) na vidnem mestu. Po potrebi in na zahtevo učne bolnišnice ali zavoda se študent preobleče v uniforme bolnišnice ali zavoda.
 • Če študent opravlja klinične vaje v UKC Ljubljana, vstopa skozi prostore UL MF. Vstopa se z obrazno zaščitno masko, na vstopni točki in izstopni točki je potrebno razkuževanje rok. Študent se preobleče v študentski garderobi UL MF.
 • V bolničnih oddelkih, operacijskih in diagnostičnih prostorih ter ambulantah je dovoljeno zadrževanje le z zaščitnimi maskami tipa 2R, ki jih študenti prinesejo s seboj in jih morajo menjati na dve uri. Zaščitno opremo lahko študenti prevzamejo v tajništvih kateder.
 • Če študent klinične vaje opravlja v UKC Ljubljana ali v drugih učnih bolnišnicah in zavodih, se pred pričetkom obvezno javi v tajništvu katedre, kjer bo prevzel zaščitno opremo (zaščitne maske). Če študent opravlja klinične vaje na UKC Stomatološki kliniki, osebno varovalno opremo prevzame na posamezni katedri pred pričetkom vaj.
 • Vse oblike kliničnih vaj tako ob bolniku kot v simulacijskem okolju se morajo izvajati neprestano pod nadzorom mentorja, klinične vaje se ne opravljajo na covid oddelkih in v t.i. sivih covid območjih.
 • Za udeležbo pri pouku predmetov Kri in Onkologija veljajo dodatni pogoji, tj. opravljeno testiranje PCR

Dodatna navodila za izvedbo pouka v prostorih Stomatološke klinike UKC Ljubljana

Če študent opravlja organizirane vaje na Stomatološki kliniki, je vstop omejen na eno vstopno točko, na zadnji strani stavbe. Ob vstopu je potrebno nositi zaščitno kirurško masko in upoštevati splošne preventivne ukrepe. Obvezno je nošenje identifikacijskega dokumenta (študentske izkaznice) na vidnem mestu ob vstopu.

 • Na predkliničnih vajah je potrebno nositi kirurško masko in rokavice in svoja zaščitna oblačila.
 • Predpisana osebna varovalna oprema (OVO) v stomatološki ordinaciji pri aerosolnih posegih: maska - respirator FFP2, vizir, kirurška kapa, vodo-odbojni plašč ali predpasnik z rokavi, (nitrilne) rokavice.
 • Predpisana OVO pri neaerosolnih posegih: kirurška maska tip IIR, zaščita za oči (vizir ali očala), zaščitni plašč, rokavice.).

 

2.2. Izvajanje preverjanj znanj in veščin

 

 • pisni izpiti naj se časovno omejijo na največ 90 minut;
 • k pisnemu, praktičnemu ali ustnemu izpitu, če ta poteka v fizični obliki, lahko pristopijo le študenti, ki so največ 36 ur pred izpitom opravili testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 (samotestiranje, testiranje s HAT ali testiranje PCR) in so pred udeležbo na izpitu prejeli negativen rezultat testiranja;
 • ustni izpiti lahko po presoji izpraševalca potekajo v fizični obliki ali na daljavo.

 

3. NAVODILA IN PROTOKOL ZA UKREPANJE V PRIMERU OKUŽBE S SARS-CoV-2 PRI ŠTUDENTIH IN ZAPOSLENIH NA UL MF

3. 1

V primeru kakršnih koli znakov ali simptomov okužbe se pouka ne smejo udeležiti in/ali biti prisotni na delovnem mestu. O svojem stanju so dolžni obvestiti nosilca predmeta in predstojnika klinične katedre/inštituta oz. nadrejenega na delovnem mestu. Študenti in zaposleni se morajo ob pojavu simptomov ali znakov covid-19 tudi obrniti na izbranega osebnega zdravnika.

 

3. 2 Splošni ukrepi za prečevanje širjenja okužbe:

 

 • Priporočena je uporaba kirurških ali FFP2 obraznih zaščitnih mask v času pedagoškega procesa na UL MF ter obvezna uporaba mask v vseh javnih notranjih prostorih.
 • V skladu s trenutno veljavnimi odloki ob uporabi obrazne zaščitne maske in pogoju PCT razdalja 1,5 metra trenutno ni obvezna, je pa priporočljiva v skladu s splošnimi priporočili NIJZ.
3. 3 Protokol o ravnanju v primeru potrditve okužbe s SARS-CoV-2

 

Študenti in zaposleni so pozvani, da v primeru potrditve okužbe s SARS-CoV-2 pri njih, o tem obvestijo organizacijsko enoto. Organizacijske enote naj o prisotnosti okužbe anonimno, brez vključitve katerega koli osebnega podatka obvestijo prisotne na skupnih obveznostih z okuženo osebo, da je bila oseba na skupnih obveznosti v obdobju kužnosti (dovolj je datum, čas in lokacija stika v obdobju kužnosti).

Obdobje kužnosti
Obdobje kužnosti je defirano glede na prisotnost simptomov ali znakov bolezni okužbe:

- pri simptomatski osebi: od 48 ur pred začetkom simptomov
- pri asimptomatski osebi: od 48 ur pred odvzemom brisa

 

Nadaljnje ukrepanje

1.) Cepljene osebe (osebe, cepljene s poživitvenim odmerkom PO vzpostavitvi zaščite po zadnjem odmerku) in polno cepljeni prebolevniki: Nadaljnje ukrepanje ni potrebno, osebe se lahko udeležijo obveznosti. Oseba naj se samoopazuje. V primeru minimalnih simptomov ali znakov okužbe zgornjih dihal, naj kontaktirajo osebnega zdravnika in se do odločitve zdravnika samoizolirajo.

2.) Prebolevniki (osebe, ki so bolezen prebolele v zadnjih 45 dneh in je bila okužba dokazana s testom PCR): Nadaljnje ukrepanje ni potrebno, osebe se lahko udeležijo obveznosti. Oseba naj se samoopazuje. V primeru minimalnih simptomov ali znakov okužbe zgornjih dihal, naj kontaktirajo osebnega zdravnika in se do odločitve zdravnika samoizolirajo.

3.) Osebe, ki niso cepljene ali prebolevniki. Če so bile take osebe v stiku z okuženo osebo v obdobju kužnosti in so bile v visoko rizičnem kontaktu (VRK), se prosim samoopazujte in spremljajte svoje zdravstveno stanje. Ob pojavu kakrnih koli simptomov, se prosim obrnite na svojega osebnega zdravnika.
 

Za vsa vprašanja in informacije se tako kot doslej lahko obrnite na Tajništvo UL MF (dekanat(at)mf.uni-lj.si), pristojna prodekana za študijsko področje Medicine in Dentalna medicina in Komisijo za študijske zadeve UL MF (ksz(at)mf.uni-lj.si )

 

prof. dr. Igor Švab

Dekan
UL Medicinske fakultete

 

Navodila za klinične vaje študentov dentalne medicine na Stomatološki kliniki, 30. 9. 2021