Delovanje UL MF po 18. maju 2020

Aktualne informacije

 

Obvestilo, 15. maj 2020

 

SKLEP REKTORJA (14. maj 2020)

 

Načrt in navodila o delovanju UL MF po sprostitvi omejitvenih ukrepov COVID-19

 

V Uradnem listu RS št. 65/20 je bil objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (stran 2432). Spremenjeni odlok je začel veljati 9. maja 2020, kar pomeni, da je odpravljena prepoved zbiranja za zaposlene v izobraževalnih zavodih, posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne in avtorske pogodbe), in posameznike, ki so člani organov teh zavodov. V praksi to pomeni, da se lahko v prostorih zavodov izvajajo tudi sestanki zaposlenih in seje sveta zavoda oziroma drugih organov zavoda.


Sprememba odloka je namenjena postopni vzpostavitvi delovanja visokošolskih zavodov, ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov.

Študijsko leto kot tako bi se zaključilo v virtualnem okolju. Vendar pa bomo v naslednjem koraku odprli zavode (izključno) za delno opravljanje tistih aktivnosti, ki jih ni mogoče opraviti na daljavo z ustreznimi nadomestnimi oblikami, vključno z nekaterimi oblikami preverjanja znanja. V tem dokumentu podajamo nekatere splošne usmeritve o delovanju UL MF po predvideni delni sprostitvi omejitvenih ukrepov, ki jih predvidevamo po 18. 5. 2020. Opozarjamo, da dejanska časovnica še ni potrjena in je odvisna od odločitve Vlade RS.

1. Splošni ukrepi


Še vedno je treba upoštevati naslednje splošne preventivne ukrepe:

 • V primeru bolezenskih znakov in simptomov, značilnih za COVID-19, zaposleni in študenti ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo s svojim izbranim zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila. 
 • Izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo, če to ni možno, uporabimo razkužilo.
 • Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevamo varno medsebojno razdaljo 1,5 metra.
 • Upoštevamo pravilno higieno kašlja.
 • Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom in vodo.
 • Izogibamo se zaprtih prostorov, prostore redno zračimo (vsaj vsaki 2 uri po najmanj 15 minut).


Za več splošnih informacij se lahko obrnete na:


Klicni center za informacije o korona virusu: 080 1404


Nacionalni inštitut za javno zdravje


Spletno stran Vlade RS


Informacijski elektronski naslov UL MF: Na elektronskem naslovu koronavirus(at)mf.uni-lj.si lahko zaposleni in študenti UL MF prejmete dodatne informacije v zvezi z ukrepi ob pojavu novega koronavirusa.

Delovanje služb

 • Služba za študentske zadeve

Uradne ure bodo predvidoma:

Referat za dodiplomske študente: od 9:00 do 12:00

Referat za podiplomske študente: od 9:00 do 12:00

Mednarodna pisarna: od 9:00 do 12:00

Prošnje in vprašanja pošiljajte po pošti in v elektronski obliki.

 • Trgovina in fotokopirnica UL MF (lokacija za steklenimi vrati CMK desno): 9:00 do 12:00 
 • Obrat Mandibula (Korytkova): od 8:00 do 15:00 
 • Centralna Medicinska knjižnica (CMK) bo odprta od 18. 5. 2020 dalje:

Prosti pristop (vrnitev in izposoja gradiva): od 9:00 do 13:00 

Čitalniški del je do nadaljnjega zaprt. 

Podrobne informacije o vračanju in izposoji gradiva so na spletni strani.

 
2. Dostop v prostore UL MF 


Skupni prostori 


Vstopne točke so:

 • stavba Korytkova (glavni vhod): od 8:00 do 18:00 (vhod in izhod sta ločena) 
 • stavba Vrazov trg: od 8:00 do 15:30

Ob vstopu v prostore UL MF je obvezna uporaba zaščitne obrazne maske ter razkuževanje rok ob vstopu in izstopu.


V prostore UL MF vstopajte posamično, zadrževanje naj bo čim krajše, ob upoštevanju medsebojne razdalje 1,5 m in ob uporabi mask, zbiranje v skupinah ni dovoljeno. Na vstopni in izstopni točki je obvezno razkuževanje rok. To je potrebno tudi ob vstopu v posamezne prostore (predavalnice, pisarne, inštitute in katedre). Zunanjim obiskovalcem se vstop omeji in dovoli le z utemeljenim razlogom in po predhodni najavi enoti UL MF. 


Za študente je ob vstopu v prostore UL MF obvezno nošenje študentske izkaznice na vidnem mestu. Pri izvajanju vaj je obvezno nositi tudi delovna oblačila. 


Prostori OE UL MF


V prostore OE, ki niso locirane v stavbah na Vrazovem trgu in Korytkovi ulici, je od 18. 5. 2020 mogoče vstopiti samo z zaščitno masko. Na vstopni in izstopni točki je obvezno razkuževanje rok. V prostore vstopajte posamično in ob dovoljenju OE UL MF.

 

3. Navodila za izvajanje pouka


Vlada RS še ni sprejela nobenih odlokov ali sprememb odlokov, ki bi dovoljevali izvajanje pouka v prostorih visokošolskih ustanov.


Glede na pojasnila MIZŠ se bo študijsko leto zaključilo v virtualnem okolju. Če bo to dovolila Vlada RS, pa bomo v naslednjem koraku (predvidoma po 18. 5. 2020) odprli zavode izključno za delno opravljanje tistih aktivnosti, ki jih ni mogoče opraviti na daljavo z ustreznimi nadomestnimi oblikami, vključno z nekaterimi oblikami preverjanja znanja. Opozarjamo, da dejanska časovnica še ni potrjena in je odvisna od odločitve Vlade RS in MIZŠ.


Dokler odlok v tem delu ni spremenjen, izvajanje študijske dejavnosti, četudi nujne, v prostorih visokošolskih zavodov ni dovoljena (to velja tudi za laboratorijske vaje, medtem ko sodelovanje študentov v bolnišničnem okolju ni vključeno v navedeni odlok; slednje ostaja prepuščeno dogovorom VŠZ z vodstvi bolnišnic in strokovni presoji zavoda).


 Za izvajanje pouka na UL MF v študijskem letu 2019/20 velja sledeče: 

 

 • Pouk se izvede s študijem na daljavo in individualnim učenjem povsod, kjer je to možno brez padca kakovosti. 
 • Od 18. 5. 2020 dalje se lahko izvajajo klinične vaje in praktično usposabljanje v učnih bolnišnicah in zavodih (glej spodaj). Izvedejo se nenadomestljive oblike pouka, ki jih ni mogoče opraviti na daljavo z ustreznimi nadomestnimi oblikami, kar vključuje predvsem nekatere oblike preverjanja znanja (pisni izpiti), to pa ne vključuje laboratorijskih vaj. 
 • Smernice in navodila za preverjanje znanja in veščin do zaključka študijskega leta so poslane v posebnem obvestilu UL MF. 


Nadalje:

 

 • Nosilci predmetov, če tega še niso storili, določijo, katere študijske obveznosti so nujno potrebne za doseganje učnih ciljev in kompetenc ter pridobitve zaključne ocene predmeta. Nosilci predmetov KŠZ UL MF predložijo tudi načrt nadomeščanja obveznosti in s tem seznanijo študente (spletna stran predmeta).
 • Fizični stiki med zaposlenimi in študenti, stiki med študenti in vstop v prostore UL MF se omejijo na najmanjšo možno mero. 
 • Govorilne ure za študente se izvajajo preko elektronske pošte, nosilci predmetov komunicirajo s študenti preko predstavnikov letnikov in rotacij, spletnih strani ter spletne učilnice.
 • Študijske obveznosti so študenti dolžni opravljati v skladu z navodili, ki jih prejmejo od izvajalcev študijskega programa. Študente pozivamo, da ravnajo odgovorno, da skrbno spremljajo obvestila in sledijo navodilom, ki jih posredujejo UL MF, nosilci in izvajalci predmetov, ter da izpolnjujejo dodeljene obveznosti in naloge.
 • Če študent zboli s simptomi in znaki akutne okužbe dihal, ostane doma in se ne udeležuje organiziranih oblik pouka. Po telefonu naj se posvetuje z zdravstveno službo, kjer bo prejel navodila o nadaljnjih ukrepih. O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti študent obvesti nosilca predmeta, ki bo odsotnost evidentiral. Nosilec predmeta bo določil način nadomestitve študijskih obveznosti.

Študente pozivamo, da dosledno upoštevajo navodila za preprečevanje širjenja okužbe s koranavirusom in vse omejitve in navodila, ki jih izdajo učne bolnišnice in druge zdravstvene ustanove.
 

Uporaba prostorov za potrebe pouka


Centralni prostori


Za centralne prostore je do nadaljnjega določena maksimalna kapaciteta (največje število oseb, ki se lahko zadržuje v prostoru in ki zagotavlja minimalno fizično distanco 1,5 m) v preglednici:

KORYTKOVA 2

PROSTOR ŠT. SEDEŽEV ŠTEVILO SEDEŽEV (ukrepi covid-19)
Predavalnica Velika 304 53
Predavalnica Srednja 164 35
Predavalnica Mala 90 20
Seminar II 20 9

 

VRAZOV TRG 2

PROSTOR ŠT. SEDEŽEV ŠT. SEDEŽEV (ukrepi Covid-19)
Predavalnica Biofizika 177 30
Predavalnica STOMA 50 15


ZALOŠKA 4

PROSTOR ŠT. SEDEŽEV ŠT. SEDEŽEV (ukrepi Covid-19)
Predavalnica Fiziologija 156 24
Predavalnica Lesena 100 22

 

Za izvajanje aktivnosti v predavalnicah je potrebno upoštevati naslednje omejitve in navodila:

 

 • Število oseb, ki se lahko zadržujejo v predavalnicah je omejeno
 • Oseba, ki je odgovorna za izvedbo aktivnosti, pred pričetkom izvajanja aktivnosti študente opozori, da v primeru simptomov in znakov akutne okužbe dihal nimajo vstopa v prostor,
 • Pred vstopom in ob izstopu je obvezno razkuževanje rok,
 • V prostorih je obvezno nošenje zaščitne maske,
 • V prostor se vstopa posamično, ohranja se varnostna razdalja 1,5 m, prostor najprej zapustijo tisti, ki so bližje izhodu (če pa ima prostor dva vhoda, se določi en za vhod in en za izhod)
 • Študenti lahko sedejo le na označena mesta (sedišče),
 • Študenti pred aktivnostjo svoje sedišče in mizo obvezno razkužijo, po potrebi tudi po zaključku, papirnate brisače se odloži v poseben zbiralnik ob izhodu,
 • Aktivnost v prostoru je omejena na največ 90 minut skupaj,
 • Po vsakem dve urnem intervalu se prostor prezrači (vsaj pol ure),
 • Razkuževanje prostorov bo med 13:00 in 14:00 ter po 18:00 takrat uporaba prostorov ni mogoča.

Navodila za izvedbo kliničnih vaj:

 • Dosledno upoštevajte vsa navodila za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom in vse omejitve in navodila, ki jih izvajajo učne bolnišnice ob vstopu in ko se zadržujete v prostorih učnih bolnišnic.
 • Če študent opravlja klinične vaje v UKC Ljubljana, vstopa skozi prostore UL MF (vhod je začasno mogoč tudi skozi Inštitut za sodno medicino v 1. kleti). Vstop je dovoljen samo z uporabo obrazne zaščitne maske, na vstopni točki je obvezno razkuževanje roke. Študent se preobleče v študentski garderobi UL MF.
 • Obvezno je nošenje oblačil UL MF in identifikacijskega dokumenta (študentske izkaznice) na vidnem mestu. Po potrebi in na zahtevo učne bolnišnice ali zavoda se študent preobleče v uniforme bolnišnice ali zavoda.
 • Če študent klinične vaje opravlja v UKC Ljubljana, se pred pričetkom obvezno javi (vsak dan) v tajništvu katedre, kjer prevzame zaščitno opremo (maske…).
 • Študent mora pred opravljanjem kliničnih vaj v tajništvu katedre podpisati izjavo o odgovornem ravnanju in zdravstvenem stanju.
 • Pogoj za izvajanje prakse je en mentor na enega študenta, študent mora biti neprestano pod nadzorom mentorja, klinične vaje se ne opravljajo na covid oddelkih in v t. i. sivih covid območjih.

Dodatna navodila za izvedbo pouka v prostorih Stomatološke klinike UKC Ljubljana:
Če študent opravlja organizirane vaje na Stomatološki kliniki, je vstop omejen na eno vstopno točko, na zadnji strani stavbe. Ob vstopu je potrebno nositi zaščitno kirurško masko in upoštevati splošne preventivne ukrepe. Obvezno je nošenje identifikacijskega dokumenta (študentske izkaznice) na vidnem mestu ob vstopu.

 • Na predkliničnih vajah je potrebno nositi kirurško masko in rokavice in svoja zaščitna oblačila. 
 • Na kliničnih vajah s pacienti je v primeru predvidenega aerosola potrebno nositi naslednjo osebno varovalno opremo (OVO): zaščitni plašč, zaščitno pokrivalo (OP bareta), zaščitno masko FFP2 (uporaba do 4 ure), očala in vizir, zaščitne podaljšane nitrilne rokavice, zaščitni predpasnik z rokavi (pri obravnavi večjega števila pacientov, zamenja za vsakim novim pacientom, namesti čez zaščitni plašč). 


Splošno o koronavirusu SARS-CoV-2 in navodila za preprečevanje okužbe

 

Novi koronavirus SARS-CoV-2 povzroča bolezen, ki jo imenujemo bolezen COVID-19.

Bolezen COVID-19 je precej podobna drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa. Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, bolečinami v mišicah, vročino nad 38°C, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom težkega dihanja. Podatki kažejo, da bolezen v kar 80 % poteka blago in jo ljudje prebolijo brez zapletov.

 

Koronavirus.png
Splošne informacije o novem koronavirusu. Vir: Vlada Republike Slovenije

 

Pri preprečevanju okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju ali razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
Kašelj in umivanje rok.png
Navodila za higieno kašlja in umivanje rok. Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje

 


Navodila in priporočila za študente
 

Študente UL MF obveščamo, da se kljub nastalim razmeram študij in s tem študijske obveznosti ne prekinjajo, temveč bodo potekale na prilagojen način. Zato vas pozivamo, da ravnate odgovorno, skrbno spremljate obvestila in sledite navodilom, ki vam jih posredujejo UL MF, nosilci in izvajalci predmetov ter da izpolnjujejte obveznosti in naloge, ki so vam dodeljene.

Kot bodoči zdravniki in zobozdravniki po svojih močeh in znanju prispevajte k varovanju javnega zdravja v lokalni in širši skupnosti in pokažite solidarnost do skupnosti pri reševanju aktualnih razmer. Pri tem upoštevajte lastne omejitve in dosledno izvajajte ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Prosimo, da v teh razmerah pokažete strpnost in kar najbolje skrbite za svoje zdravje in za zdravje vaših bližnjih.

V primeru težavnega soočanja z različnimi situacijami (aktualne razmere, medosebni odnosi, študij…) se lahko študenti obrnete na Psihosocialno svetovalnico za študentke in študente.

Kako ukrepa študent, če zboli s simptomi COVID-19 (akutne okužbe dihal)?

Če študent zboli s simptomi in znaki akutne okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje ali slabo počutje, zaradi katerega ste npr. vzeli zdravilo proti vročini itd.), ali je bil v tem obdobju v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena ali verjetna (test še nejasen) okužba z novim koronavirusom (zadnje podatke o območjih z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih ter definicijo tesnega stika najdete na spletni strani NIJZ; na tej strani je opisana tudi definicija verjetnega in potrjenega primera), naj ostane doma in se ne udeležuje organiziranih oblik pouka oziroma se umakne v ločen prostor ter drži vseh preventivnih ukrepov (vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi, higiena rok, higiena kašlja, razkuževanje površin, prezračevanje prostorov).

Študent naj se po telefonu posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik v rednem delovnem času, dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer bo prejel navodila o nadaljnjih ukrepih.

O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti mora študent dosledno obvestiti nosilca predmeta, ki bo odsotnost ustrezno evidentiral. Nosilec predmeta bo določil način nadomestitve študijskih obveznosti.

Študente pozivamo, da dosledno upoštevajo navodila za preprečevanje širjenja okužbe s koranavirusom in vse omejitve in navodila, ki jih izdajo učne bolnišnice in druge zdravstvene ustanove.

 

 

Dodatne informacije

 

Screenshot 2020-05-25 at 12.07.51.png

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje - spletna stran

Ministrstvo za zdravje - spletna stran

Pogosta vprašanja in odgovori NIJZ
Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori NIJZ so dostopni na tej povezavi.

Informacijski elektronski naslov UL MF
Na elektronskem naslovu koronavirus(at)mf.uni-lj.si lahko zaposleni in študenti UL MF prejmete dodatne informacije v zvezi z ukrepi ob pojavu novega koronavirusa.


Zadnja osvežitev splošnih informacij: petek, 15. maj 2020, ob 15;00.