COVID-19: Delovanje UL MF v poletnem semestru 2020/2021

UL Medicinska fakulteta v poletnem semestru 2020/2021

 

Obvestilo, 4. marec 2021

 

Na tem spletnem mestu so enotno na voljo splošna navodila in priporočila za izvajanje študijskega procesa na UL MF v poletnem semestru študijskega leta 2020/2021. Specifična navodila v zvezi s študijskim procesom bodo študenti redno prejemali tudi od organizacijskih enot, zaposlenim pa bodo podrobnejša navodila sproti posredovali z Dekanata UL MF.

Zaradi  pandemije COVID-19 so v Sloveniji nastale nove razmere, ki vplivajo na delo naše fakultete. Na UL Medicinski fakulteti bomo s študijskim procesom nadaljevali v čim bolj običajni obliki ob upoštevanju vseh državnih predpisov in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pozivamo, da ravnate odgovorno, skrbno spremljate obvestila in sledite navodilom, ki vam jih posredujejo UL MF, nosilci in izvajalci predmetov.

Študente in zaposlene UL MF vljudno prosimo, da navodila in priporočila vestno upoštevajo. 
 

NOVO: COVID-19 – Protokol o ravnanju v primeru potrjenega pozitivnega rezultata testiranja na Covid-19 za študente in zaposlene

 

Študenti

 

 1. / Študente pozivamo, da se dosledno držijo higienskih priporočil in navodil (medosebna razdalja vsaj 1,5 metra, uporaba obraznih zaščitnih mask v zaprtih prostorih, razkuževanje oziroma umivanje rok itd.) 
 2. / Študenti z znaki okužbe zgornjih dihal naj ostanejo doma in se posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom.
 3. / Študente, pri katerih je bila potrjena okužba z novim koronavirusom in so bili v obdobju kužnosti (48 uri pred pojavom simptomov oziroma 48 ur pred pozitivnim rezultatom testiranja) vključeni v pouk v živo, prosimo, da o tem obvestijo predstojnika organizacijske enote.
 4. / Predstojnik organizacijske enote o tem nemudoma obvesti dekanat, ki bo skupaj s fakultetnim epidemiologom predlagal ustrezne nadaljnje ukrepe (morebitno delo od doma za zaposlene v stiku v obdobju kužnosti, spremembe urnika, odpoved organiziranih oblik pouka za študente v visokorizičnem stiku ipd.).
 5. / Nosilec predmeta se s študentom dogovori o nadomeščanju nenadomestljivih študijskih vsebin.
 6. / Študenti naj upoštevajo, da jim lahko morebitna navodila poda tudi epidemiološka služba, ki svoje aktivnosti izvaja na podlagi aktualnih smernic, ki se spreminjajo na podlagi epidemiološke situacije. Epidemiološka služba študenta, pri katerem je bila potrjena okužba z novim koronavirusom, načeloma kontaktira najpozneje v roku 48 ur od rezultata testiranja.
 7. / Če je bil študent obveščen, da je bil v visokorizičnem kontaktu z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z novim koronavirusom, in mu ni bila odrejena epidemiološka karantena, študenta prosimo, da o tem obvesti predstojnika organizacijske enote. Ta naj se o nadaljnjih ukrepih posvetuje z dekanatom. 
 8. / Če je bil študent obveščen, da je bil v nizkorizičnem kontaktu z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z novim koronavirusom, nadaljnje ukrepanje ni potrebno, sledite priporočilom NIJZ

Obvestilo in navodila v primeru okužbe

 
 
 
Zaposleni

 

 1. / Zaposlene pozivamo, da se dosledno držijo higienskih priporočil in navodil (medosebna razdalja vsaj 1,5 metra, uporaba obraznih zaščitnih mask v zaprtih prostorih, razkuževanje oziroma umivanje rok itd.).
 2. / Zaposleni z znaki okužbe zgornjih dihal naj ostanejo doma in se posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom.
 3. / Zaposlene, pri katerih je bila potrjena okužba z novim koronavirusom in so bili v obdobju kužnosti (48 uri pred pojavom simptomov oziroma 48 ur pred pozitivnim rezultatom testiranja) na delovnem mestu, prosimo, da o tem obvestijo predstojnika svoje organizacijske enote.
 4. / Predstojnik organizacijske enote o tem nemudoma obvesti dekanat, ki bo skupaj s fakultetnim epidemiologom predlagal ustrezne nadaljnje ukrepe (morebitno delo od doma za zaposlene v stiku v obdobju kužnosti, spremembe urnika, odpoved organiziranih oblik pouka ipd.)
 5. / Zaposleni naj upoštevajo, da jim lahko morebitna navodila poda tudi epidemiološka služba, ki svoje aktivnosti izvaja na podlagi aktualnih smernic, ki se spreminjajo na podlagi epidemiološke situacije. Epidemiološka služba zaposlenega, pri katerem je bila potrjena okužba z novim koronavirusom, načeloma kontaktira najpozneje v roku 48 ur od rezultata testiranja.
 6. / Če je bil zaposleni obveščen, da je bil v visokorizičnem kontaktu z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z novim koronavirusom, in mu ni bila odrejena epidemiološka karantena, zaposlenega prosimo, da o tem obvesti predstojnika organizacijske enote. Ta naj se o nadaljnjih ukrepih posvetuje z dekanatom.
 7. / Če je bil zaposleni obveščen, da je bil v nizkorizičnem kontaktu z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z novim koronavirusom, nadaljnje ukrepanje ni potrebno, sledite priporočilom NIJZ.
   

Splošna priporočila in navodila

 

1. Prostori UL MF


V prostorih UL MF je obvezna uporaba zaščitne obrazne maske in razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz prostorov UL MF.


V prostore UL MF vstopajte posamično, zadrževanje naj bo čim krajše, ob upoštevanju medsebojne razdalje 1,5 m in ob uporabi zaščitnih mask, zbiranje v skupinah ni dovoljeno. Razkuževanje rok je potrebno tudi ob vstopu v posamezne prostore (predavalnice, pisarne, inštitute in katedre). 


Za študente je ob vstopu v prostore UL MF obvezno nošenje študentske izkaznice na vidnem mestu. Pri izvajanju vaj (laboratorijskih vaj, kliničnih vaj, vaj v simulacijskem okolju) je obvezno nositi tudi delovna oblačila UL MF. 
 

umivanje.png

 

2. Pouk

Pouk se od pričetka študijskega leta izvaja po urniku, splošni urniki so na voljo na spletnih straneh letnikov. Izvedbene urnike pripravijo nosilci predmetov in so objavljeni na spletnih straneh predmetov.


Od 1. 3. 2021 dalje se na daljavo še vedno izvajajo vse oblike pouka, vključno s preverjanji znanj in veščin (sprotna in končna), kjer je v enem prostoru prisotnih več kot 10 oseb. V fizični obliki se izvajajo tiste oblike pouka, kjer je glede na vsebino in pridobivanje kompetenc in veščin izvajanje v fizični obliki utemeljeno, to so seminarji, priprave na seminarje, in vsa preverjanja znanj in veščin (sprotna in končna), število oseb ne sme presegati maksimalnega dovoljenega števila, to je 10 oseb. Pri tem morajo biti zagotovljeni in izvajani vsi varnostni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe covid-19, vključno z zbiranjem podatkov o prisotnosti študentov v skladu z navodili, ki so bila v Obvestilu in navodilih za ravnanje v primeru okužbe z COVID-19 z dne 7. 10. 2020.

Pri izvajanju laboratorijskih vaj omejitev na največ 10 oseb v prostoru ne velja. Velikost skupine pri izvajanju lab. vaj se prilagodi tako, da so skupine čim manjše in ob strogem upoštevanju vseh varnostih ukrepov, to so:

 • oseba, ki je odgovorna za izvedbo aktivnosti, pred pričetkom izvajanja aktivnosti študente opozori, da v primeru simptomov in znakov akutne okužbe dihal nimajo vstopa v prostor,
 • pred vstopom in ob izstopu je obvezno razkuževanje rok ali temeljito umivanje rok
 • v prostorih je potrebno nošenje zaščitnih obraznih mask,
 • v prostor se vstopa posamično, ohranja se varnostna razdalja 1,5 m, prostor najprej zapustijo tisti, ki so bližje izhodu
 • študenti lahko sedijo le na označenih mestih (sedišče), v vajalnicah sedišče določi posamezna OE, glede na velikost skupine
 • študenti naj pred aktivnostjo svoje sedišče in mizo razkužijo, po potrebi tudi po zaključku, papirnate brisače se odloži v poseben zbiralnik ob izhodu,
 • aktivnost v prostoru naj bo omejena na največ 90 minut skupaj,
 • po vsakem intervalu se prostor temeljito prezrači (vsaj pol ure),
 • za vse oblike pouka, kjer se v prostoru zadržuje več kot 10 oseb, je potrebno voditi sezname prisotnosti.

Pri vseh oblikah pouka, pri katerih bi število prisotnih študentov presegalo število sedežev, ki so na voljo ob upoštevanju higienskih ukrepov, bo UL MF zagotovila možnost spremljanja pouka na daljavo. 

Fizični stiki med zaposlenimi in študenti, stiki med študenti in vstop v prostore UL MF se omejijo na najmanjšo možno mero. Govorilne ure za študente se izvajajo preko elektronske pošte, nosilci predmetov komunicirajo s študenti preko predstavnikov letnikov in rotacij, spletnih strani predmetov ter spletne učilnice.


Študijske obveznosti so študenti dolžni opravljati v skladu z navodili, ki jih prejmejo od izvajalcev študijskega programa. UL MF glede na zgoraj navedeno namerava zbirati kontaktne podatke udeležencev na predavanjih, vajah in morebitnih ostalih oblikah izvajanja študijskega programa (Obvestilo in navodila za ravnanje v primeru okužbe z COVID-19). Študente pozivamo, da ravnajo odgovorno, da skrbno spremljajo obvestila in sledijo navodilom, ki jih posredujejo UL MF, nosilci in izvajalci predmetov, ter da opravljajo dodeljene obveznosti in naloge. 


Študente pozivamo, da dosledno upoštevajo navodila za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom in vse omejitve in navodila, ki jih izdajo učne bolnišnice in druge zdravstvene ustanove. 
Odgovornost vseh zaposlenih in študentov UL MF je, da upoštevajo vsa higienska priporočila NIJZ in navodila UL MF.

Za potrebe izvedbe pouka na daljavo bo UL MF uporabljala aplikacijo Webex.
 

 

3. Navodila za izvedbo kliničnih vaj

 

Dosledno je treba upoštevati vsa priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom in vse omejitve in navodila učnih bolnišnic.


Če študent opravlja klinične vaje v UKC Ljubljana, vstopa skozi prostore UL MF. Vstopa naj z obrazno zaščitno masko, na vstopni točki in izstopni točki je obvezno razkuževanje rok. Študent se preobleče v študentski garderobi UL MF.


Obvezno je nošenje oblačil UL MF in identifikacijskega dokumenta (študentske izkaznice) na vidnem mestu. Po potrebi in na zahtevo učne bolnišnice ali zavoda se študent preobleče v uniforme bolnišnice ali zavoda.
V bolničnih oddelkih, operacijskih in diagnostičnih prostorih ter ambulantah je dovoljeno zadrževanje le z zaščitnimi maskami tipa 2R, ki jih študenti prinesejo s seboj. Maske morajo študenti menjati, ko se ovlažijo oziroma na dve uri. 


Če študent klinične vaje opravlja v UKC Ljubljana, se pred pričetkom vaj obvezno javi v tajništvu katedre, kjer prevzame zaščitne maske.


Vse oblike kliničnih vaj ob bolniku in v simulacijskem okolju se morajo neprestano izvajati pod nadzorom mentorja, klinične vaje se ne opravljajo na covid oddelkih in v t. i. sivih covid območjih
 

4. Dodatna navodila za izvedbo pouka v prostorih Stomatološke klinike UKC Ljubljana

 

Če študent opravlja organizirane vaje na Stomatološki kliniki, je vstop omejen na eno vstopno točko, na zadnji strani stavbe. Ob vstopu je treba nositi zaščitno kirurško masko in upoštevati splošne preventivne ukrepe. 

Obvezno je nošenje identifikacijskega dokumenta (študentske izkaznice) na vidnem mestu ob vstopu.

Na predkliničnih vajah je treba nositi kirurško masko in rokavice in svoja zaščitna oblačila. 


Na kliničnih vajah s pacienti je treba v primeru predvidenega aerosola nositi naslednjo osebno varovalno opremo (OVO): zaščitno masko FFP2, vizir, vodoodbojni plašč in nitrilne kratke rokavice. Pri kapljični izolaciji se uporablja kirurška maska tip IIR, vizir,  pralni plašč ter preiskovalne rokavice.
 

5. Obvestilo študentom glede osebnih podatkov v zvezi s poukom na daljavo preko programa Webex
 

I. UVODNO

Pri vseh oblikah pouka, pri katerih bi število prisotnih študentov presegalo število sedežev, ki so na voljo, ob upoštevanju higienskih ukrepov, bo UL MF zagotovila možnost spletnega spremljanja pouka in če bo potrebo, izvedbo pouka izključno preko spleta (»pouk na daljavo«).

Za potrebe pouka na daljavo UL MF uporablja programsko opremo družbe Cisco »Webex«.

Predavatelj za namen omogočanja spremljanja predavanja preko spleta lahko od vas zahteva posredovanje kontaktnega e-naslova oziroma namestitev programa Webex in posredovanje uporabniškega imena. Ko se preko spleta pridružite predavanju, lahko predavatelj vidi vaše podatke – ime vašega profila in profilno sliko oziroma video, če ga vklopite. Drugi udeleženci predavanja ne vidijo vašega profila, razen če to možnost sami vklopite.

Predavatelj vam lahko pošlje privatno sporočilo in vi lahko pošljete sporočilo ali predavatelju ali vsem udeležencem predavanja.

Predavatelji bodo imeli vklopljen lasten avdio in video in bodo z vami lahko delili zaslon (»share screen - prezentacija, gradivo, ipd.), vi pa te možnosti nimate, razen če se zanjo s predavateljem izrecno dogovorite.

Predavatelji imajo pod določenimi pogoji možnost snemanja pouka – o snemanju vas bodo predhodno obvestiliPredavatelji vas bodo obvestili tudi, če se bo posnetek snemal in kje bo tak posnetek objavljen, kje in koliko časa se bo hranil. Na snemanje vas opozori tudi rdeč gumb, ki se ob začetku snemanja prikaže na sredini spodnjega robu ekrana.

Udeleženci nimajo možnosti snemanja pouka v programu Webex in ne smejo snemati pouka z drugimi sredstvi (glasovno ali vizualno) - brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorske pravice, tj. predavatelja/drugega študenta.

Ogled predavanj je namenjen študentom UL Medicinske fakultete in študentom drugih študijskih programov Univerze v Ljubljani, ki se izvajajo na UL MF, za uresničitev njihovih lastnih študijskih obveznosti in interesov, zato ni dovoljeno reproduciranje (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki), razširjanje in druge javne priobčitve posnetka predavanja (npr. javno prikazovanje, spletna objava), spreminjanje in druge oblike izkoriščanja posnetka. Morebitne kršitve avtorske pravice bo Univerza v Ljubljani sodno preganjala. Kršitev moralnih in materialnih avtorskih pravic pomeni tudi kaznivo dejanje po 147. in 148. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr. , 54/15, 38/16 in 27/17).

Predavatelji ne smejo deliti e-naslovov oziroma uporabniških računov ter imen in priimkov med vabljenimi udeleženci; bodisi med poukom na daljavo bodisi kasneje – izjemoma to lahko storijo, če se vsi udeleženci sestanka izrecno strinjajo s tem.

 

II. WEBEX - SODELOVANJE PRI POUKU - NEOBVEZNO

 

III. WEBEX – SODELOVANJE PRI POUKU - OBVEZNO

 


Podrobna obvestila in navodila o izvedbi predmetov 

 

Študentom bodo podrobna navodila v zvezi s potekom študijskega procesa za specifične predmete posredovale organizacijske enote in nosilci predmetov. 
 


Splošno o koronavirusu SARS-CoV-2 in navodila za preprečevanje okužbe

 

Novi koronavirus SARS-CoV-2 povzroča bolezen, ki jo imenujemo COVID-19.

Bolezen COVID-19 je precej podobna drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa. Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, bolečinami v mišicah, vročino nad 38°C, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom težkega dihanja. Podatki kažejo, da bolezen v kar 80 % poteka blago in jo ljudje prebolijo brez zapletov.

 

Koronavirus.png
Splošne informacije o novem koronavirusu. Vir: Vlada Republike Slovenije

 

Pri preprečevanju okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju ali razkuževanju kože.
 • V prostorih UL MF je obvezna uporaba zaščitne obrazne maske.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

 

Dodatne informacije

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje - spletna stran

Ministrstvo za zdravje - spletna stran

Pogosta vprašanja in odgovori NIJZ
Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori NIJZ so dostopni na tej povezavi.

Informacijski elektronski naslov UL MF
Na elektronskem naslovu koronavirus(at)mf.uni-lj.si lahko zaposleni in študenti UL MF prejmete dodatne informacije v zvezi z ukrepi ob pojavu novega koronavirusa.

TESTIRANJE

 

Za vse študente, ki bodo udeleženi pri pouku v fizični obliki, fakulteta do zaključka sheme cepljenja (predvidoma do konca marca) organizira redno tedensko testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Testiranje je za študente do zaključka sheme cepljenja brezplačno in je pogoj za pristop k pouku, po zaključku sheme bodo študentje teste morali zagotavljati izven organizacije UL MF. OE, za 1., 2. in 3. letnik pa predsedniki letnikov, morajo javiti študente, predvidene za testiranje TEDENSKO do petka (seznam za študente, ki bodo prisotni v naslednjem tednu) Službi za študentske zadeve: mag. Jerneja Čelofiga, na naslov: jerneja.celofiga(at)mf.uni-lj.si. Študenti bodo nato uvrščeni na testiranje s PCR testom, ki poteka na UL MF ob sredah in četrtkih.


Študentom, ki so bili cepljeni, se tedenskega testiranja ni treba udeležiti, če imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:

 • drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, 
 • drugega odmerka cepiva MODERNA preteklo najmanj 14 dni in 
 • prvega odmerka AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni.

 
Študenti, ki so preboleli Covid-19 in od zadnjega pozivnega testa ni minilo več kot 6 mesecev, na testiranje ne bodo napoteni. Za vse ostale je testiranje obvezno. Študenti imajo rezultate testa pri sebi, tako da se lahko izkažejo z negativnim testom za potrebe varnega opravljanja študijskih obveznosti.
 


CEPLJENJE COVID-19

 

Na UL MF poteka cepljenje študentov proti COVID-19. Cepljenje študentov na UL MF je prostovoljno. Trenutno so prioriteta za cepljenje zdravstveni delavci in sodelavci ter študentje, ki sodelujejo pri kliničnem delu. Cepljenje študentov trenutno poteka s cepivom AstraZenece. Cepljenje študentov UL MF (vključno s študenti prvih dveh letnikov) se bo izvajalo še do konca marca 2021.

Spremni obrazec za cepljenje s cepivom AstraZenece (SLO)

Spremni obrazec za cepljenje s cepivom AstraZenece (ANG)

 

Obdelava osebnih podatkov v zvezi s cepljenjem študentov


Študenti UL MF, ki bodo udeleženi pri pouku v fizični obliki, se morajo na poziv osebe, ki izvaja pouk/izobraževanje, izkazati bodisi z negativnim testom na COVID-19 bodisi s potrdilom o cepljenju.

Osebne podatke: ime in priimek študenta, kontaktne podatke (e-naslov ali številko) in predlagani datum cepljenja upravljalec Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL MF) obdeluje za namen preprečevanja epidemije COVID-19 in jih nato zaradi zagotavljanja precepljenosti pošlje izvajalcu cepljenje, UKC. Pravna podlaga za cepljenje študentov je nemoteno izvajanje izobraževalne dejavnosti UL MF,  javni interes na področju javnega zdravja in njihova izrecna privolitev, ki jo podajo s tem, da se pisno javijo za uvrstitev na seznam cepljenja preko ankete v spletni učilnici oziroma, da se javijo na elektronski naslov mag. Jerneje Čelofige. Navedeno ustreza pravni podlagi  tč. (a) in tč. (i) prvega odstavka 9. člena GDPR in pravni podlagi tč. (c) in (e) prvega odstavka 6. člena GDPR. UL MF ne preverja, ali so študenti, za katere je z UKC dogovorjeno cepljenje, dejansko cepljeni. Seznami, ki se posredujejo v UKC se hranijo do petih let po koncu obvladovanja epidemije. Uporabniki zbirke podatkov so dekanat, služba za študentske zadeve, vodilni delavci in profesorji oz. osebe, ki izvajajo izobraževalni program.

**

 1. v tabelo je dovoljeno vnesti le vaše podatke, saj seznam pred pošiljanjem v UKC preverimo, zato, da se prepričamo, da ni na seznamu oseb, ki niso zaposleni/študenti UL MF, vaši podatki pa bodo vidni tudi vsem ostalim prijavljenim v razpisanem terminu;
 2. excel seznam ni končen, in bo preverjen pred pošiljanjem v UKC;
 3. seznam je zaradi usklajevanja terminov dostopen vsem, ki so na vrsti v določenem terminu cepljenja.
   

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate več pravic. Za več informacij o vaših pravicah obiščite spletno stran UL MF: O fakulteti /Pravni akti/ Obvestilo v zvezi z izvrševanjem pravic, vezanih na osebne podatke. V zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko tudi kontaktirate upravljalca UL MF, Vrazov trg 2 1000, Ljubljana, e-naslov: dekanat(at)mf.uni-lj.si, oziroma se obrnete na osebo, pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov na UL: dpo(at)uni-lj.si