Razpis ERASMUS+ študijske izmenjave v letu 2020/2021

UL Medicinska fakulteta skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpis za ERASMUS+ študijske izmenjave za študijsko leto 2020/2021 za študente medicine, dentalne medicine in doktorske študente Biomedicine.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija, namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. 


Obdobje mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo od drugega letnika dalje. 

Sodelujoče države v programu ERASMUS+ so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija, Srbija in Turčija.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2020 do najkasneje 30. septembra 2021.

erasmus.png

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na razpis za ERASMUS+ študijske izmenjave se lahko prijavijo študenti UL MF, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 1. Mobilnost lahko poteka le med UL MF in tujimi univerzami/fakultetami, s katerimi je podpisana bilateralna pogodba ali je podpis bilateralne pogodbe v teku.
 2. Študent lahko v tujini biva najmanj 3 mesece in največ 1 leto na vsaki stopnji študija (12 mesecev), mobilnost mora biti izvedena od 1. junija 2020 do najkasneje 30. septembra 2021.
 3. Študent mora biti v času oddaje prijave vpisan najmanj v 2. letnik in največ v 6. letnik študija na UL MF; študent mora biti v letu opravljanja izmenjave redno vpisan v višji letnik na UL MF kot v času prijave.
 4. Študent mora pred odhodom v tujino pripraviti in skleniti študijski sporazum (Learning agreement for studies).
 5. Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+

 

ROK ZA PRIJAVE

Rok za prijave preko sistema VIS je 6. januar 2020 (do polnoči). Natančna navodila za oddajo prijave so zapisana v razpisu.

 

MERILA ZA IZBOR KANDIDATOV IN IZBIRNI POSTOPEK

Izbirni postopek in OBVEZEN RAZGOVOR s kandidati bo potekal med 9. januarjem 2020 in 24. januarjem 2020, urnik razgovorov bo poslan študentom 7. januarja 2020 preko elektronske pošte.

Pri izbiri kandidatov bodo upoštevani naslednji kriteriji (ne glede na izbrano fakulteto):

 1. dosedanji študijski uspeh – povprečna ocena, ki bo izvožena iz sistema VIS na dan 7. 1. 2020 (max. 10 točk),
 2. letnik študija (max. 10 točk),
 3. opravljeno študentsko tutorstvo tujim Erasmus študentom (max. 2 točki)  in vključitev v rotacijo  v t. i. mednarodno skupino 4. ali 5. letnika (max. 3 točke) v letošnjem ali lanskem študijskem letu.
 4. motivacijsko pismo (max. 10 točk) 
 5. ocena razgovora* pred izbirno komisijo in znanje tujih jezikov (max. 10 točk) *(prijavljeni kandidati doktorskega študija morajo predložiti soglasje mentorja o prijavi na študijsko izmenjavo: razgovor s kandidati doktorskega študija ne bodo izvedeni).
 6. POZOR: V kolikor vaša odpoved študijske izmenjave Erasmus+ za leto 2019/20 ni bila sporočena najkasneje do dneva nominacij na partnersko univerzo, se vam bo ob prijavi na študijsko izmenjavo Erasmus+ 2020/21 odbilo 6 točk.

Minimalni pogoj za izbiro je doseženih skupno najmanj 22 točk.
 

FINANČNA DOTACIJA

Izbrani kandidati bodo lahko zaprosili za finančno dotacijo na UL. Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo odvisni od višine sredstev, ki jih bo UL pridobila na razpisu. Če sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL financirala največ 5 mesecev za mobilnost študentov z namenom študija za en semester in 10 mesecev mobilnosti za dva semestra, ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto. 


Če bo Univerzi v Ljubljani odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo na članicah izbranih in potrjenih kandidatov, bodo imeli prednost pri dodelitvi Erasmus+ finančne pomoči tisti študenti, ki se v preteklih letih še niso prijavili ter kasneje odpovedali Erasmus+ mobilnost v tujini.

Za informacijo: v študijskem letu 2019/2020 je osnovna Erasmus+ finančna pomoč za posamezne države znašala:

Skupina 1

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Liechtenstein, Norveška, Švedska, Velika Britanija 520 €

Skupina 2

Programske države s srednjimi bivanimi stroški

Avstrija, Belgija, CIper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija 470 €

Skupina 3

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija 420 €

 

Študenti UL, izbrani na tem razpisu, bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili tudi za dodatek k Erasmus+ finančni pomoči. Sredstva za to bo UL pridobila na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. V letu 2019/2020 je dodatek znašal 27,97€/mesec. Dodatni pogoji za pridobitev tega dodatka so navedeni v razpisu. 

Študenti iz socialno šibkejših okolij oz. okolij z manj možnostmi bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči upravičeni tudi do dodatne spodbudeV letu 2019/2020 je višina spodbude znašala 200€ na mesec. Za leto 2020/2021 še niso znani pogoji za pridobitev dodatne spodbude, niti višina mesečnega zneska. Študenti bodo o pogojih za pridobitev dodatne spodbude ter o višini obveščeni takoj, ko bo informacija znana.

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa, ki ga bodo prejeli po elektronski pošti predvidoma poleti 2020.
 

Za zainteresirane študente bo Medicinska fakulteta  v sredo, 4. decembra 2019 ob 15. uri v Veliki predavalnici na Korytkovi ulici 2 izvedla Informativni dan programa Erasmus+ za štud. leto 2020/2021, v okviru katerega bodo podana osnovna pojasnila o Erasmus+ študijski mobilnosti.

Vljudno vabljeni.
 

Razpis Erasmus+ študijske izmenjave 2020/2021