RAZPIS Erasmus+ za poučevanje (STA/STAT) in usposabljanje (STT)

UL Medicinska fakulteta skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpisa za mobilnost zaposlenih na UL v okviru programa Erasmus+. Razpisa Erasmus+ STA in STT v osnovi omogočata sofinanciranje dveh različnih aktivnosti v tujini:

- poučevanje (STA/STAT) (oz. poučevanje v kombinaciji z usposabljanjem) ter
- usposabljanje (STT)

Več informacij o obeh razpisih najdete spodaj. Rok za prijave na UL MF je 30. april 2020.

 

POUČEVANJE (STA/STAT)


Objavljamo Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (z usposabljanjem) v okviru programa Erasmus+ (razpisno leto 2020) in podporno dokumentacijo. Za financiranje ima UL na razpolago 452.025€, kar bo predvidoma zadostovalo za odobritev vseh prijav (razpis bo odprt do porabe sredstev), zato omejitev izbora prijav ni predvidena. Rok upravičenostih aktivnosti je od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022, pričakujemo pa tudi podaljšanje projekta do 31. 5. 2023, na podlagi izrednih razmer. 

V okviru tega razpisa je mogoče odobriti Erasmus+ sofinanciranje za:

 • mobilnosti pedagoškega osebja UL MF, da na partnerski instituciji v programski državi (ali na daljavo) izvede mobilnost z namenom poučevanja;
 • mobilnosti pedagoškega osebja UL MF, da na partnerski instituciji v programski državi (ali na daljavo) izvede mobilnost z namenom poučevanja v kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja med istim obdobjem v tujini;
 • mobilnosti zaposlenih iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav, ki so aktivni na trgu dela ali področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine (npr. javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje; raziskovalni inštituti; šola; zavod ali center za izobraževanje na kateri koli ravni…), ki jih članice UL povabijo z namenom opravljanja pedagoške dejavnosti.

1. POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavitelj mora izvajati mobilnost v sodelujoči programski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča prijavitelja.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodnje zahteve:

 • zaposleni na UL;
 • posameznik mobilnost izvede na kateri koli visokošolski instituiji v programski državi, s katero ima UL MF sklenjen Erasmus+ sporazum;
 • prijavi mobilnost, ki bo izvedena v obdobju 1. 6. 2021 – 31. 5. 2022
 • minimalno trajanje mobilnosti sta 2 dneva, maksimalno 60 dni
 • v času mobilnosti za poučevanje opravi vsaj 8 pedagoških ur na teden (ali za katero koli krajše obdobje) oz. 4 pedagoške ure v kombinaciji z usposabljanjem v istem časovnem obdobju

Tiste učitelje, ki bodo izvedli mobilnost z namenom poučevanja, v kombinaciji z usposabljanjem (STAT), obveščamo, da naj bo to usposabljanje s področja pedagoških veščin in priprave učnih načrtov, ter naj bo to tudi jasno opredeljeno v Planu mobilnosti.

V okviru tega razpisa ni večjih sprememb, glede na pretekli razpis; 

 • ni omejitev števila mobilnosti,  
 • financiranje je omejeno na največ 60 dni, 
 • prav tako je še vedno možno financiranje  mobilnosti zaposlenih tudi v Veliko Britanijo. 

PRIJAVA: prijavnico skupaj s kratkim načrtom mobilnosti posredujte v Mednarodno pisarno po e-pošti (jerneja.celofiga(at)mf.uni-lj.si) do najkasneje 30. aprila 2021.

Zaradi trenutnih razmer po svetu vse tiste, ki zaradi izrednih razmer ne morejo izvesti fizične mobilnosti, spodbujamo, da le-to izvedejo virtualno. 

V primeru, da želi zaposleni izvesti več mobilnosti, odda le eno prijavo ( ki mu dovoljujejo več spletnih prijav za različne mobilnosti). Sklep o odobritvi bo UL poslala vsem prijavljenim kandidatom, do 15. 5. 2021.

PRILOGE:

 

USPOSABLJANJE


Objavljamo Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ (razpisno leto 2020) in podporno dokumentacijo. Za financiranje ima UL na razpolago 197.650€, €, kar bo predvidoma zadostovalo za odobritev vseh prijav (razpis bo odprt do porabe sredstev), zato omejitev izbora prijav ni predvidena. 


Rok upravičenostih aktivnosti je od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022, pričakujemo pa tudi podaljšanje projekta do 31. 5. 2023, na podlagi izrednih razmer. 

V okviru tega razpisa je mogoče odobriti Erasmus+ sofinanciranje za:

 • usposabljanje v tujini;
 • izobraževalne obiske na delovnem mestu;
 • opazovanje delovnih procesov (job shadowing) na partnerskih visokošolskih institucijah

Na ta razpis ni mogoče prijaviti mobilnosti, ki vključujejo udeležbo na konferencah v tuini.

1. POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavitelj mora izvajati mobilnost v sodelujoči programski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča prijavitelja.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodnje zahteve:

 • zaposleni na UL;
 • prijavi mobilnost, ki bo izvedena v obdobju 1. 6. 2021 – 31. 5. 2022
 • minimalno trajanje mobilnosti sta 2 dneva, maksimalno 60 dni

V okviru tega razpisa ni večjih sprememb, glede na pretekli razpis; 

 • ni omejitev števila mobilnosti,  
 • financiranje je omejeno na največ 60 dni, 
 • prav tako je še vedno možno financiranje  mobilnosti zaposlenih tudi v Veliko Britanijo. 

Vse tiste, ki zaradi izrednih razmer ne morejo izvesti fizične mobilnosti, prosim spodbujamo, da le-to izvedejo virtualno. Kot v preteklih letih, tudi v okviru tega razpisa velja, da je razpis osebja namenjen neakademskemu kadru (strokovne in podporne službe), torej tistim, ki niso vključeni v pedagoški proces.

PRIJAVA: prijavnico skupaj s kratkim načrtom mobilnosti posredujte v Mednarodno pisarno po e-pošti (jerneja.celofiga(at)mf.uni-lj.si) do najkasneje 30. aprila 2021.

V primeru, da želi zaposlen izvesti več mobilnosti, odda le eno prijavo ( ki mu dovoljujejo več spletnih prijav za različne mobilnosti). Sklep o odobritvi bo UL poslala vsem prijavljenim kandidatom, do 15. 5. 2021.

PRILOGE: