OBVESTILO GLEDE OPRAVLJANJA OBVEZNOSTI ZARADI SPREMEMB ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA OZ. PREDMETOV

Obveščamo vse študente  prvih letnikov EM-FAR in LBM, ki so želeli opravljati predmet fziologija vnaprej o odločitvi pedagoškega kolegija. Opravljanje predmeta vnaprej ni mogoče.