Projekt COGDEC - Project COGDEC

Poletne/Zimske šole in predavanja / Lectures and Summer/Winter Schools

 

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Medicinsko Univerzo Graz in Katoliško Univerzo Leuven organizira Cogdec Zimsko šolo 2020

»Uporaba EEG in naprednih metod slikanja možganov«,

ki bo potekala

od 14. do 18. decembra 2020 v Ljubljani.

Zimska šola 2020 je del H2020 projekta COGDEC (Twinning), katerega cilj je prenos najnaprednejšega znanja uporabe metod slikanja možganov iz dveh mednarodno priznanih raziskovalnih institucij.

Cogdec Zimska šola 2020, na kateri bodo sodelovali priznani predavatelji iz Slovenije, Avstrije in Belgije, bo udeležencem omogočila spoznavanje programskega jezika Matlab in uporabo le-tega na primeru podatkov, pridobljenih z EEG in MRI. Po uvodnih »prvih korakih v Matlabu« bo sledilo delo na konkretnih podatkih. Predznanje Matlaba ni predpogoj za udeležbo, saj bodo udeležencem na začetku predstavljene vse potrebne osnove.

FB_BrezNapisa.jpg

Delavnica bo potekala v živo ob upoštevanju vseh priporočil in ukrepov, ki bodo v času delavnice v veljavi. Udeleženci bodo imeli na voljo dostop do računalnikov in potrebne programske opreme. V primeru, da dogodka zaradi nacionalnih omejitev ne bomo mogli izvesti v živo, bo le-ta potekal preko oddaljenega dostopa, pri čemer bodo udeleženci sami morali poskrbeti za računalnik in dobro internetno povezavo, dostop do programske opreme pa bomo uredili preko Cogdec projekta.

Delavnica bo v celoti potekala v angleščini. Udeležba na delavnici je brezplačna. Število udeležencev je omejeno.

Udeleženci morajo imeti zaključeno 2. bolonjsko stopnjo študija ustrezne smeri (medicina, biologija, kemija, psihologija, informatika, kognitivna znanost, ali podobno). Upoštevane bodo le prijave udeležencev, ki še nimajo doseženega doktorata in imajo manj kot 4 leta izkušenj v raziskovalnem delu.

Kratek življenjepis z delovnimi in akademskimi izkušnjami ter motivacijsko pismo v angleščini sprejemamo do zapolnitve mest oz. najkasneje do 25. 11. 2020 na naslednji povezavi.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo preko e-maila: cogdec(at)mf.uni-lj.si

 

*****************P*R*E*T*E*K*L*E******O*B*J*A*V*E********

COGDEC POLETNA ŠOLA 2020 - JUNIJ 2020

 

SS2020_naslovna.jpg

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z Medicinsko Univerzo Graz in Katoliško Univerzo Leuven organizirala poletno šolo

»Uporaba EEG in naprednih metod slikanja možganov«,

 

Med 22. in 26. junijem 2020 je pod okriljem projekta Cogdec, ki se izvaja na Medicinski fakulteti, potekala 1. Poletna šola z naslovom »Uporaba EEG in naprednih metod slikanja možganov«. Bistvo projekta Cogdec je omogočiti domačim raziskovalcem dostop do najnovejšega znanja na področju slikanja možganov, s posebnim poudarkom na spremljanju kognitivnih sprememb pri demenci, in okrepiti raziskovalno sodelovanje z dvema mednarodno priznanima raziskovalnima institucijama, Medicinsko univerzo Graz in Katoliško univerzo Leuven.

Poletna šola naj bi bila izvedena v prostorih Medicinske fakultete, s poudarkom na praktičnem delu, kjer bi udeleženci lahko dostopali tudi do sodobne opreme za slikanje možganov. Zaradi omejitev v zvezi z epidemijo Cov19 se je Organizacijski odbor projekta začetek aprila 2020 odločil, da Poletno šolo 2020 izvede preko oddaljenega dostopa. Poletna šola je bila tako v celoti izvedena preko spleta, pri čemer je udeležencem ponudila tako predavanja z možnostjo diskusije kot tudi interaktivno skupinsko delo na konkretnih nalogah.

Poletne šole se je udeležilo 1Anketa_SS2020_EEG.MRI.jpg4 udeležencev, od tega 10 doktorandov in 4 študenti, ki se o vpisu na doktorski študij še odločajo. V potek predavanj in praktičnega dela je bilo vključenih več kot 15 oseb, ki so poskrbele tako za tehnično in vsebinsko izvedbo kot tudi za to, da je bilo udeležencem na interaktiven in dinamičen način posredovano najnovejše znanje iz področja metod slikanja možganov. V anketi so udeleženci omenili kot največjo pomanjkljivost izvedbe preko oddaljenega dostopa odsotnost osebnega stika in povezovanja, kljub temu pa so končani šoli izrazili veliko zadovoljstvo nad kvaliteto izvedbe in pridobljenim znanjem.

 

Anketa_SS2020_Overall.jpg

Poletno šolo je s sodelavcem Jako Bonom in sodelavko Tino Štukelj vodil prof. dr. Samo Ribarič, koordinator projekta Cogdec (Horizon 2020, Twinning). Poleg priznanih tujih predavateljev, prof. dr. Marca Van Hulleja in dr. Elvire Khachatryan iz KU Leuven ter prof. dr. Stefana Ropela iz MU Graz, so svoje znanje z udeleženci na prvi dan dogodka delili tudi domači strokovnjaki iz tega področja prof. dr. Zvezdan Pirtošek, prof. dr. Grega Repovš, izr. prof. dr. Maja Trošt in doc. dr. Milica Gregorič Kramberger.

Slide6.jpg

Drugi (23.6.2020) in tretji dan (24.6.2020) sta bila namenjena praktičnemu spoznavanju z MRI in EEG. Uvodnemu predavanju drugega dne, ki ga je imel prof. dr. Stefan Ropele iz MU Graz, sta sledila dva praktikuma, pri čemer so se udeleženci spoznali z DICOM formatom in skupaj pripravili raziskovalni protokol za klinično študijo preučevanja Alzheimerjeve bolezni s pomočjo MRI. Tretji dan Poletne šole je s svojim predavanjem začela dr. Elvira Khachatryan iz KU Leuven, v nadaljevanju pa sta udeležence skozi dva praktikuma vodila njena sodelavca Mansoureh Fahimi Hnazaee in Arno Libert. Udeleženci so se spoznali z vajami iz lokalizacije izvora ter predprocesiranja zaznanih signalov.

Slide2.JPG

Na prazničen četrtek, 25.6.2020 so bila na vrsti predavanja, ki so udeležencem prinesla še nekaj dodatnih informacij in znanj na področju slikovnih metod ter tudi vpogled v aktualne novosti in raziskovalne projekte na področju metod slikanja možganov in upada kognicije/demence, ki so v teku tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Svoj prispevek so imeli prof. dr. Dušan Šuput in dr. Andrej Vovk (oba UL MF), dr. Uroš Marušič (ZRS Koper), Andraž Matkovič in Aleksij Kraljič (oba UL FF) ter dr. Petra Tomše (UKC Ljubljana).

Slide5.jpg

Zadnji dan dogodka je bil namenjen vrednotenju in načrtom za prihodnja Cogdec izobraževanja ter tudi za pogovor s kandidati glede možnih sodelovanj v prihodnosti, kamor spadajo tako raziskovalno delo v obliki doktorata kot sodelovanje pri tekočih raziskavah.  

Naslednja iz vrste mednarodnih COGDEC izobraževanj v sodelovanju s KU Leuven in MU Graz bo Zimska šola 2020, ki bo potekala med 14. in 18. decembrom 2020 v prostorih Medicinske fakultete. Program zimske poletne šole bo objavljen septembra, del praktičnega usposabljanja pa bo potekal tudi v MRI in EEG laboratoriju.