Inštitut za patološko fiziologijo

Založniška dejavnost

 

 

 

Temelji_4izdaja.jpg

 

 

 

 

Temelji patološke fiziologije
4. izdaja (2017)

Vsebina učbenika dopolnjuje predavanja iz tem patološke fiziologije in je osnovni učbenik za pripravo na izpit za študente 3. letnika dentalne medicine in medicine. Teme so predstavljene tako, da študentu omogočijo izluščiti temeljne opredelitve in razdelitve patofizioloških procesov pri človeku.

Cena 20 €

Urednik: doc. dr. Sergej Pirkmajer, dr. med

ISBN 978-961-93351-9-2

Temelji patološke fiziologije - vzorec

 

 

 

 

Seminarji_4izdaja.jpg

 

 

 

Seminarji iz patološke fiziologije
4. izdaja (2017)

Učbenik je temeljno gradivo za pripravo na seminarje iz patološke fiziologije za študente 3. letnika dentalne medicine in medicine.

Cena 15 €

Urednik: asist. dr. Boštjan Rituper, dr. med

ISBN 978-961-93351-7-8

Seminarji iz patološke fiziologije - vzorec

 

 

 

Vaje_6izdaja.jpg

 

 

 

Navodila za vaje iz patološke fiziologije
6. izdaja (2017)

“Navodila” so v pomoč študentom 3. letnika dentalne medicine in medicine pri pripravi na vstopne kolokvije iz vaj in za uspešno sodelovanje pri vajah, ki se preverja z izstopnimi kolokviji.

Cena 5 €

Urednik: asist. dr. Boštjan Rituper, dr. med

ISBN 978-961-93351-6-1

Navodila za vaje - vzorec

 

 

 

Farmacija_2izdaja.jpg

 

 

 

Patološka fiziologija za študente farmacije
2. izdaja (2017)

Osnovni učbenik za pripravo na izpit iz patološke fiziologije, ki je prilagojen študentom EMŠF.

Cena 20 €

Urednik: doc. dr. Sergej Pirkmajer, dr. med

ISBN 978-961-93351-8-5

Patološka fiziologija za farmacevte - vzorec

client-2.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
Prof. dr. Samo Ribarič, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška cesta 4
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 70 22
F: +386 1 543 70 21
E-POŠTA / E-MAIL
ferida.vuckic(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon - pet: 9:00 - 12:00