Obvestilo o prepovedi snemanja študijskega procesa na UL MF

Spoštovane kolegice in kolegi,


Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani vas v skladu z dogovorom z vodstvom
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ponovno obvešča, da je udeležencem predavanj preko
spleta prepovedano snemanje pouka v programu Webex in snemanje pouka z drugimi sredstvi
(zvočno ali video). Kršitev moralnih in materialnih avtorskih pravic pomeni tudi kaznivo dejanje
po 147. in 148. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 6/16 – popr. , 54/15, 38/16 in 27/17).


Vse informacije v zvezi s prepovedjo snemanja predavanj so objavljene tudi na spletni strani UL
Medicinske fakultete:
- https://www.mf.uni-lj.si/novice/koronavirus
- https://www.mf.uni-lj.si/stalne-povezave/top-menu/pouk

V skladu z navedenim študente UL MF ponovno pozivamo, da se protizakonitih dejanj zvočnega
in/ali video snemanja študijskega procesa vzdržijo. V nasprotnem primeru bo vodstvo fakultete
ob zaznavi kršitev veljavne zakonodaje primorano posamezne primere kršitev v obravnavo
predati pristojnim organom.


Študentski svet UL MF opominja študente UL MF, da ravnajo skladno z določili Kodeksa
študentov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
, k spoštovanju katerega ste se zavezali
ob vpisu na fakulteto. Skladno s tem dopisom pa še posebej pozivamo k doslednemu
upoštevanju določil kodeksa na področju spoštovanja dostojanstva in integritete posameznika, ki
med drugim jasno navaja, da je vsakršno zvočno in/ali video snemanje pedagoškega
procesa
brez predhodnega soglasja pedagoškega delavca, ki pedagoški proces izvaja,
prepovedano.

 

                                                                                  s pooblastilom vodstva UL MF:
                                                                                  Anka Uršič
                                                                                  predsednica
                                                                                  Študentskega sveta
                                                                                  UL Medicinske fakultete

 

Obvestilo o prepovedi snemanja študijskega procesa na UL MF