Priznanje Valentine Kobe

Predsednica Študentskega sveta UL MF je razpisala postopek za oddajo kandidatur za podelitev Priznanja Valentine Kobe.

Besedilo poziva in obrazec za oddajo kandidature sta na voljo tukaj.

Rok za oddajo kandidatur je podaljšan do srede, 21. oktobra 2020, do 9. ure.