Priznanje Valentine Kobe

Študentski svet UL MF razpisuje postopek za oddajo kandidatur za podelitev Priznanja Valentine Kobe.

Besedilo poziva in obrazec za oddajo kandidature za na voljo tukaj.

Rok za oddajo kandidatur je sobota, 10. november 2018, do 17. ure.