Priznanje Valentine Kobe - poziv k oddaji predlogov 2018/2019

Obveščamo vas, da je predsednik Študentskega sveta UL MF objavil Poziv za oddajo predlogov za podelitev Priznanja Valentine Kobe za študijsko leto 2018/2019.

Poziv in obrazec za oddajo predlogov sta dostopna na tej povezavi.

Priznanje Valentine Kobe se podeljuje osebam, ki so v preteklem študijskem letu najbolje sodelovale pri vključevanju študentov v klinični del študija medicine ali dentalne medicine. Kandidati za priznanje so lahko učitelji in asistenti UL MF ali druge osebe, ki sodelujejo pri vključevanju študentov v klinični del pouka na UL MF.

Rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 21. oktober 2018, do 14. ure.