Osebje

Zaposleni sodelavci

Ime in priimek E-pošta Telefon
prof. dr. Ksenija Cankar, dr. dent. med.
ksenija.cankarmf.uni-lj.si +386 1 543 7525
Andrej Černe
andrej.cernemf.uni-lj.si +386 1 543 7522
mag. Tatjana Drglin
tatjana.drglinmf.uni-lj.si +386 1 543 7530
asist. dr. Andrej Fabjan
andrej.fabjanmf.uni-lj.si +386 1 543 7516
prof. dr. Žarko Finderle, dr. med.
zarko.finderlemf.uni-lj.si +386 1 543 7512
asist. Aljaž Golež, dr. dent. med.
aljaz.golezmf.uni-lj.si +386 1 543 7506
Anja Habe, dipl. biol. ( UN )
anja.hauptmanmf.uni-lj.si +386 1 543 7503
doc. dr. Borut Kirn, univ. dipl. fiz.
borut.kirnmf.uni-lj.si +386 1 543 7526
Boštjan Kuret
bostjan.kuretmf.uni-lj.si +386 1 543 7521
izr. prof. dr. Helena Lenasi, dr. med.
helena.lenasi.mlmf.uni-lj.si +386 1 543 7513
Alenka Marinšek
alenka.marinsekmf.uni-lj.si +386 1 543 7500
doc. dr. Živa Melik, dr. med.
ziva.melikmf.uni-lj.si +386 1 543 7533
Vesna Metelan, univ. dipl. org.
vesna.metelanmf.uni-lj.si +386 1 543 7532
Boris Pečenko
boris.pecenkomf.uni-lj.si +386 1 543 7537
doc. dr. Nejka Potočnik, univ. dipl. fiz.
nejka.potocnikmf.uni-lj.si +386 1 543 7523
asist. Vida Šet, dr. med.
vida.setmf.uni-lj.si +386 1 543 7524
doc. dr. Jernej Vidmar
jernej.vidmarmf.uni-lj.si +386 1 543 7520
Janez Žvab
janez.zvabmf.uni-lj.si +386 1 543 7538
Priimek in ime Email Tel, fax.
prof. dr. Vito Starc,
dr. med., dipl. ing. fizike
vito.starcmf.uni-lj.si +386 1 543 7502
prof.dr. Martin Štrucl,
dr. med.
martin.struclmf.uni-lj.si +386 1 543 7511