Privzeta slika predstojnika
PREDSTOJNIK / HEAD
Prof. dr. Žarko Finderle, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška 4
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 7500
F: +386 1 543 7501
E-POŠTA / E-MAIL
fiziologija(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon - pet: 9:30 - 10:30