Inštitut za anatomijo

Strokovna dejavnost

Ena od dejavnosti Inštituta za anatomijo Medicinske fakultete v Ljubljani je od leta 1970, v okviru strokovno-zdravstvene dejavnosti, biopsijska diagnostika živčnomišičnih bolezni. Živčnomišične bolezni uvrščamo med redke bolezni. Na Inštitutu za anatomijo analizirajo mišične biopsije pri otrocih in odraslih. Inštitut za anatomijo je edini v Sloveniji, ki ima vpeljane sodobne preiskavne metode, vključno analizo proteinov v diagnostiko živčnomišičnih bolezni. Diagnostika živčnomišičnih bolezni temelji na histoloških in histokemijskih preiskavnih metodah, elektronski mikroskopiji, imunohistokemiji, elektroforezi ter imunskem blotingu (prenos western) skeletne mišice.

V Laboratoriju za diagnostiko živčnomišičnih bolezni so združeni: laboratorij za imunohistokemijo, v katerem izvajajo tudi histološke in histokemijske postopke, laboratorij za elektroforezo, laboratorij za imunoblot, laboratorij za elektronskomikroskopijo, laboratorij za analizo slike, arhiv izvidov in preparatov ter biobanka; preostanke diagnostičnih mišičnih biopsij shranijo v »Tkivni banki živčnomišičnih bolezni Univerze v Ljubljani«, ki se nahaja na Inštitutu. Biobanka je del evropske mreže biobank, EuroBioBank, mednarodne mreže za redke bolezni, ki omogoča izmenjavo vzorcev med centri za obravnavo živčnomišičnih bolezni.

ORGANIGRAM

Sodelavci Inštituta za anatomijo so se na področju patomorfologije in normalne fiziologije skeletne mišice izobraževali v tujini (Univerza v Padovi, Univerza v Barceloni). Vodja laboratorija je specialist patolog.

Na Inštitutu tudi deluje raziskovalna skupina za skeletno mišico, tako da se strokovno in raziskovalno delo povezujeta, kar še posebno izstopa na področju analize slike (kvantitativnemu vrednotenju bolezenskih sprememb mišice) in kvantitativnemu vrednotenju elektroforeze in prenosa western.

SEZNAM PREISKAV

 

DIREKTNI TELEFON ZA PREVZEM BIOPSIJ:

+386 30 65 00 99

 

 

POVEZAVE


CENTER ZA ŽIVČNOMIŠIČNE BOLEZNI
KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO NEVROFIZIOLOGIJO


KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO, MLADOSTNIŠKO IN RAZVOJNO NEVROLOGIJO

EUROBIOBANKA

DRUŠTVO DISTROFIKOV SLO
 

 

NAVODILA NAROČNIKU ZA POŠILJANJE

NAPOTNICA PDF

NAPOTNICA MS Word

 

SODELUJOČI

 

 

client-2.jpg
PREDSTOJNICA
Prof. dr. Erika Cvetko,
dr. dent. med.
NASLOV
Korytkova 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 73 02
F: +386 1 543 73 01
EMAIL
erika.cvetko(at)mf.uni-lj.si
TAJNIŠTVO
Meliha Kuduzović
anatomija.tajnistvo(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 543 7300
F: +386 1 543 7301
URADNE URE
pon - pet: 8:00 - 14:00