Inštitut za anatomijo

Predstavitev

Inštitut za anatomijo je bil ustanovljen skupaj z nepopolno Medicinsko fakulteto leta 1919 in sprva na Zaloški 4, kjer je že bila mestna mrtvašnica in prosektura. Od ustanovitve so inštitut vodili prof. dr. Janez Plečnik, prof. dr. Valentina Kobe, prof. dr. Milan Cunder, prof. dr. Anton Širca, prof. dr. Alenka Dekleva, prof. dr. Dean Ravnik, danes pa ga vodi prof. dr. Erika Cvetko.


Od ustanovitve  inštituta do selitve v novo stavbo Medicinske fakultete na Korytkovi ulici 2 so bili pogoji za pedagoško in raziskovalno delo slabi. Dolgoletno se je inštitut soočal tudi s pomanjkanjem kadrov. Učitelji so vlagali velike napore, da je pouk potekal nemoteno. Po številnih delnih adaptacijah in ad hoc reševanjih prostorske stiske se je Inštitut za anatomijo jeseni 1987 preselil v kletno in pritlično etažo tedaj nove stavbe Medicinske fakultete. Ta je bila opremljena z najmodernejšimi komorami za shranjevanje anatomskih preparatov. Za pedagoško dejavnost je inštitut dobil  šest manjših vajalnic, z 32 sedeži v vsaki.


Pedagoško delo na Inštitutu za anatomijo obsega predavanja in vaje za dodiplomske študijske programe predvsem za študente splošne medicine in dentalne medicine, pa tudi za študente Fakultete za farmacijo, Pedagoške fakultete in Zdravstvene fakultete. Poučevanje anatomije je za študente Medicinske fakultete razdeljeno v 2 predmeta: Anatomija 1 in Anatomija 2, pri katerih se študent seznani s sistemsko in topografsko anatomijo ter klinično aplikativno anatomijo. Pridobljeno znanje normalne zgradbe telesa študentu omogoči prepoznavo bolezensko spremenjene zgradbe in je osnova za razumevanje delovanja človeškega telesa. V sodelovanju s strokovnimi domačimi in mednarodnimi združenji poteka na inštitutu tudi podiplomsko izobraževanje.

Na inštitutu je zaposlenih 9 pedagoških delavcev: prof. dr. Erika Cvetko, prof. dr. Marjana Hribernik, doc. dr. Marija Meznarič, doc. dr. Vika Smerdu. doc. dr. Vita Čebašek, doc. dr. Larisa Stojanovič, doc. dr. Janez Dolenšek, asist. dr. Anja Boc in asist. Nejc Umek.


Raziskovalno se inštitut ukvarja predvsem z raziskavami na področju skeletne mišice in živčnomišičnih bolezni, nevrotoksičnosti novih oblik anestetikov  ter biomehanike za izdelavo numeričnega modela človeškega telesa. Aktivno sodeluje z institucijami v Sloveniji (UKC, Kemijski inštitut, Veterinarska fakulteta,  Biotehniška fakulteta, Fakulteta za strojništvo) in tujini (Univerza v Padovi, Češka akademija znanosti, Praga, NewYork  School of Regional Anesthesia, CEU San Pablo University School of Medicine, Madrid, Harvard Medical School, Boston).

V okviru strokovnozdravstvene dejavnosti na inštitutu poteka biopsijska diagnostika živčnomišičnih bolezni. Na inštitutu se nahaja  Tkivna banka mišičnih biopsij živčnomišičnih bolezni Univerze v Ljubljani, ki je vključena v mednarodno mrežo EuroBioBank.

 

 


Novice

client-2.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
Prof. dr. Erika Cvetko,
dr. dent. med.
NASLOV / ADDRESS
Korytkova 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 73 02
F: +386 1 543 73 01
E-POŠTA / E-MAIL
erika.cvetko(at)mf.uni-lj.si
anatomija.tajnistvo(at)mf.uni-lj.si
TEL & FAX
T: +386 1 543 7300
F: +386 1 543 7301
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon - pet: 8:00 - 14:00