Inštitut za anatomijo

Predstavitev

 

Inštitut za anatomijo je bil ustanovljen skupaj z nepopolno Medicinsko fakulteto leta 1919 na Zaloški 4, kjer sta se že nahajali mestna mrtvašnica in prosektura. Od ustanovitve so inštitut vodili prof. dr. Janez Plečnik, prof. dr. Valentina Kobe, prof. dr. Milan Cunder, prof. dr. Anton Širca, prof. dr. Alenka Dekleva, prof. dr. Dean Ravnik, danes pa ga vodi prof. dr. Erika Cvetko.

Od ustanovitve  inštituta do selitve v novo stavbo Medicinske fakultete na Korytkovi ulici 2 so bili pogoji za pedagoško in raziskovalno delo slabi. Dolgoletno se je inštitut soočal tudi s pomanjkanjem kadrov. Učitelji so vlagali velike napore, da je pouk potekal nemoteno. Po številnih delnih adaptacijah in ad hoc reševanjih prostorske stiske se je Inštitut za anatomijo jeseni 1987 preselil v kletno in pritlično etažo tedaj nove stavbe Medicinske fakultete. Ta je bila opremljena z najmodernejšimi komorami za shranjevanje anatomskih preparatov. Za pedagoško dejavnost je inštitut dobil šest manjših vajalnic, z 32 sedeži v vsaki.

Pedagoško delo na Inštitutu za anatomijo obsega predavanja in vaje za dodiplomske študijske programe predvsem za študente splošne medicine in dentalne medicine, pa tudi za študente Fakultete za farmacijo, Pedagoške fakultete in Zdravstvene fakultete. Poučevanje anatomije je za študente Medicinske fakultete razdeljeno v štiri predmete: Anatomija, Anatomija za dentalno medicino, Struktura in funkcija živčevja ter Funkcionalna in klinično-aplikativna histologija in anatomija, pri katerih se študent seznani s sistemsko in topografsko anatomijo ter klinično aplikativno anatomijo. Pridobljeno znanje normalne zgradbe telesa študentu omogoči prepoznavo bolezensko spremenjene zgradbe in je osnova za razumevanje delovanja človeškega telesa. V sodelovanju s strokovnimi domačimi in mednarodnimi združenji poteka na inštitutu tudi podiplomsko izobraževanje.

Na inštitutu je zaposlenih 10 pedagoških delavcev: prof. dr. Erika Cvetko, prof. dr. Marija Hribernik, doc. dr. Marija Meznarič, doc. dr. Viktorija Smerdu. doc. dr. Vita Čebašek, doc. dr. Nejc Umek, doc. dr. Janez Dolenšek, asist. dr. Anja Boc, asist. dr. Larisa Stojanovič in asist. Žiga Šink. Pri pedagoškem delu na inštitutu sodelujeta tudi nazivna sodelavca asist. Chiedozie Kenneth Ugwoke in asist. Luka Pušnik.

Raziskovalno se inštitut ukvarja predvsem z raziskavami na področju skeletne mišice, fascij in živčno-mišičnih bolezni, regionalne anestezije, nevrotoksičnosti novih oblik lokalnih anestetikov, nevrodegeneracije ter biomehanike za izdelavo numeričnega modela človeškega telesa. Poleg pedagoških delavcev raziskovalno delo na Inštitutu za anatomijo opravljaljo tudi prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, prof. dr. Igor Serša, asist. Chiedozie Kenneth Ugwoke in Efua Gyakye Ewusi-Brown. Raziskovalci aktivno sodelujejo z institucijami v Sloveniji (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kemijski inštitut, Veterinarska fakulteta, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za strojništvo, Inštitut Jožef Štefan, Ortopedska bolnišnica Valdoltra) in tujini (Univerza v Padovi, Istituto Ortopedico Galeazzi v Milanu, Češka akademija znanosti, Praga, NewYork  School of Regional Anesthesia, CEU San Pablo University School of Medicine, Madrid, Harvard Medical School, Boston, Ruđer Bošković Institute in Univerzitetni klinični center Zagreb).

 


Novice

PREDSTOJNICA / HEAD
Prof. dr. Erika Cvetko,
dr. dent. med.
NASLOV / ADDRESS
Korytkova 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 73 02
F: +386 1 543 73 01
E-POŠTA / E-MAIL
erika.cvetko(at)mf.uni-lj.si
anatomija.tajnistvo(at)mf.uni-lj.si
TEL & FAX
T: +386 1 543 7300
F: +386 1 543 7301
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon - pet: 8:00 - 14:00