Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko

Predstavitev

Inštitut za biomedicinsko informatiko (IBMI) je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Leta 1975 se je inštitut kadrovsko utrdil in leta 1976 dobil stalne prostore in prvo računalniško opremo. Obenem se je izoblikoval podroben program dela in razvoja. Ta se je pozneje seveda prilagajal predvsem tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut naj bi se predvsem posvečal tistim informacijam, ki so pomembne za raziskovalno delo. Dejavnosti inštituta so se tako osredotočile na strokovni program, vzporedno pa je že leta 1976 nastal tudi izobraževalni program, najprej na dodiplomskem, pozneje pa tudi na podiplomskem nivoju. V jedru strokovnega programa je od leta 1977 naprej bibliografska zbirka Biomedicina Slovenica, v 90-tih letih pa poleg tega še skrb za komunikacijsko in informacijsko mrežo Medicinske fakultete.

Koncem 80-tih let se na inštitutu prične tudi raziskovalni program, v okviru katerega danes poteka 5 projektov, od tega 2 mednarodna. V dobrih dveh desetletjih njegovega obstoja so inštitut obiskali številni mednarodni strokovnjaki s področja informatike, knjižničarstva in statistike, inštitut pa je vzpostavil tesne stike predvsem z Inštitutom za računalniške znanosti v medicini Univerze na Dunaju, enoto za informatiko v medicini inštituta INSERM v Parizu ter oddelkom za biostatistiko Univerze v Virginiji.

Podrobnosti o IBMI so vam na voljo na posebnem spletišču

www-IBMI.jpg

 

 


Novice

IBMI.png
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Maja Pohar Perme
NASLOV / ADDRESS
Vrazov trg 2, Ljubljana
telefon: +386 1 543 7770