Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko

Zaposleni sodelavci

Ime in priimek E-pošta Telefon
Simona Barat, mag. mol. func. biol.
simona.baratmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Rok Blagus
rok.blagusmf.uni-lj.si +386 1 543 7776
Tomaž Bratanič
- -
asist. dr. Mojca Čižek Sajko, univ. dipl. biol.
mojca.cizeksajkomf.uni-lj.si +386 1 543 7770
asist. dr. Jurček Dimec
jure.dimecmf.uni-lj.si +386 1 543 7777
Miha Elsner
miha.elsnermf.uni-lj.si +386 1 543 7781
znan. sod. dr. Polonca Ferk
polonca.ferkmf.uni-lj.si +386 1 543 7777
asist. - razisk. Jan Gojznikar
jan.gojznikarmf.uni-lj.si -
Žan Gostič
zan.gosticmf.uni-lj.si -
Rok Hribar, univ. dipl. fiz.
- -
doc. dr. Dimitar Hristovski, univ. dipl. inž. rač.
dimitar.hristovskimf.uni-lj.si -
dr. Emil Hudomalj, univ. dipl. inž. el.
emil.hudomaljmf.uni-lj.si +386 1 543 7773
Irena Janjić
irena.janjicmf.uni-lj.si +386 1 543 7782
doc. dr. Andrej Kastrin
andrej.kastrinmf.uni-lj.si +386 1 543 7780
doc. dr. Nataša Kejžar, univ. dipl. inž. rač. in inf.
natasa.kejzarmf.uni-lj.si +386 1 543 7830
asist. Tina Košuta, mag. upor. stat.
tina.kosutamf.uni-lj.si +386 1 543 7774
Jelena Kotiščak
jelena.kotiscakmf.uni-lj.si -
dr. Alenka Kovačič
- +386 1 543 7770
asist. - razisk. dr. Matevž Kovačič, univ. dipl. inž. rač.
matevz.kovacicmf.uni-lj.si -
Maja Kunstelj
maja.kunsteljmf.uni-lj.si +386 1 543 7770
asist. Maša Kušar, dr. med.
masa.kusarmf.uni-lj.si +386 1 543 7789
asist. Erik Langerholc, mag. mat.
erik.langerholcmf.uni-lj.si -
doc. dr. Branimir Leskošek
brane.leskosekmf.uni-lj.si +386 1 543 7775
Aleš Leskovšek
ales.leskovsekmf.uni-lj.si +386 1 543 7784
izr. prof. dr. Lara Lusa
lara.lusamf.uni-lj.si +386 1 543 7782
asist. dr. Damjan Manevski, mag. upor. stat.
damjan.manevskimf.uni-lj.si +386 1 543 7778
Benjamin Jonathan Narang, master in science in sport and exercise science (ZK)
benjaminjonathan.narangmf.uni-lj.si -
Urh Peček, mag. upor. stat.
urh.pecekmf.uni-lj.si +386 1 543 7774
Jure Pesko
jure.peskomf.uni-lj.si +386 1 543 7788
asist. Jakob Peterlin, mag. mat.
jakob.peterlinmf.uni-lj.si +386 1 543 7778
prof. dr. Maja Pohar Perme
maja.poharmf.uni-lj.si +386 1 543 7785
Tim Prezelj, mag. mol. funkc. biol.
- -
asist. Polona - Maja Repar, mag. mikrobiol.
polona-maja.reparmf.uni-lj.si +386 1 543
dr. Drago Rudel, univ. dipl. inž. el.
drago.rudelmf.uni-lj.si -
doc. dr. Nina Ružić Gorenjec, univ. dipl. mat.
nina.ruzic.gorenjecmf.uni-lj.si +386 1 543 7830
asist. dr. Gregor Šega, univ. dipl. mat.
- -
mag. Damijan Senčar
damijan.sencarmf.uni-lj.si +386 1 5437 783
prof. dr. Janez Stare, univ. dipl. mat.
janez.staremf.uni-lj.si +386 1 543 7772
Petar Statevski, univ. dipl. inž. računalništva
- -
asist. dr. Marko Vidak
marko.vidakmf.uni-lj.si +386 1 543 7779
dr. Gaj Vidmar, univ. dipl. psih.
gaj.vidmarmf.uni-lj.si +386 1 543 7779
asist. Bor Vratanar, mag. psih.
bor.vratanarmf.uni-lj.si -
asist - razisk. Dphil ( Združeno kraljestvo ) Klemen Žiberna, dr. med.
klemen.zibernamf.uni-lj.si -
Nadja Žlender
nadja.zlendermf.uni-lj.si +386 1 543 7775

Ostali sodelujoči

Ime in priimek E-pošta Telefon