Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko

Zaposleni sodelavci

Ime in priimek E-pošta Telefon
izr. prof. dr. Rok Blagus
rok.blagus@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7776
Katja Črnec
katja.crnec@ signmf.uni-lj.si -
Miha Elsner
miha.elsner@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7781
znan. sod. dr. Polonca Ferk
polonca.ferk@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7777
asist. - razisk. Jan Gojznikar
jan.gojznikar@ signmf.uni-lj.si -
dr. Emil Hudomalj, univ. dipl. inž. el.
emil.hudomalj@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7773
Nataša Juvančič
natasa.juvancic@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7771
doc. dr. Andrej Kastrin
andrej.kastrin@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7780
doc. dr. Nataša Kejžar, dipl. inž. rač. in inf.
natasa.kejzar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7830
asist. Tina Košuta, mag. upor. stat.
tina.kosuta@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7774
Maja Kunstelj
maja.kunstelj@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7770
asist. Maša Kušar, dr. med.
masa.kusar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7789
asist. Erik Langerholc, mag. mat.
erik.langerholc@ signmf.uni-lj.si -
doc. dr. Branimir Leskošek
brane.leskosek@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7775
Aleš Leskovšek
ales.leskovsek@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7784
izr. prof. dr. Lara Lusa
lara.lusa@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7782
doc. dr. Damjan Manevski, mag. upor. stat.
damjan.manevski@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7778
Jure Pesko
jure.pesko@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7788
asist. dr. Jakob Peterlin, mag. mat.
jakob.peterlin@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7778
prof. dr. Maja Pohar Perme
maja.pohar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7785
doc. dr. Nina Ružić Gorenjec, univ. dipl. mat.
nina.ruzic.gorenjec@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7830
mag. Damijan Senčar, univ. dipl. inž. el.
damijan.sencar@ signmf.uni-lj.si +386 1 5437 783
prof. dr. Janez Stare, univ. dipl. mat.
janez.stare@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7772
asist. dr. Marko Vidak
marko.vidak@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7779
doc. dr. Gaj Vidmar, univ. dipl. psih.
gaj.vidmar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7779
asist. dr. Bor Vratanar, mag. psih.
bor.vratanar@ signmf.uni-lj.si -
Nadja Žlender
nadja.zlender@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7775

Ostali sodelujoči

Ime in priimek E-pošta Telefon