Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko

Zaposleni sodelavci

Ime in priimek E-pošta Telefon
doc. dr. Rok Blagus
rok.blagusmf.uni-lj.si +386 1 543 7776
asist. dr. Jurček Dimec
jure.dimecmf.uni-lj.si +386 1 543 7777
Miha Elsner
miha.elsnermf.uni-lj.si +386 1 543 7781
dr. Polonca Ferk
polonca.ferkmf.uni-lj.si +386 1 543 7777
asist. dr. Dimitar Hristovski, univ. dipl. inž. rač
dimitar.hristovskimf.uni-lj.si +386 1 543 7774
asist. dr. Emil Hudomalj
emil.hudomaljmf.uni-lj.si +386 1 543 7773
Irena Janjić
irena.janjicmf.uni-lj.si +386 1 543 7782
asist. dr. Andrej Kastrin
andrej.kastrinmf.uni-lj.si +386 1 543 7780
doc. dr. Nataša Kejžar, univ. dipl. inž. rač. in inf.
natasa.kejzarmf.uni-lj.si +386 1 543 7830
asist. dr. Alenka Kovačič
- +386 1 543 7770
Maja Kunstelj
maja.kunsteljmf.uni-lj.si +386 1 543 7770
dr. Branimir Leskošek
brane.leskosekmf.uni-lj.si +386 1 543 7775
Aleš Leskovšek
ales.leskovsekmf.uni-lj.si +386 1 543 7784
izr. prof. dr. Lara Lusa
lara.lusamf.uni-lj.si +386 1 543 7782
Damjan Manevski, mag. upor. stat.
damjan.manevskimf.uni-lj.si +386 1 543 7778
Jure Pesko
jure.peskomf.uni-lj.si +386 1 543 7788
Jakob Peterlin, mag. mat.
jakob.peterlinmf.uni-lj.si +386 1 543 7778
izr. prof. dr. Maja Pohar Perme
maja.poharmf.uni-lj.si +386 1 543 7785
asist. dr. Nina Ružić Gorenjec, univ. dipl. mat.
nina.ruzic.gorenjecmf.uni-lj.si +386 1 543 7830
mag. Damijan Senčar
damijan.sencarmf.uni-lj.si +386 1 543 7783
prof. dr. Janez Stare, univ. dipl. mat.
janez.staremf.uni-lj.si +386 1 543 7772
dr. Aleksander Stepanović, dr. med.
- -
dr. Marko Vidak
marko.vidakmf.uni-lj.si +386 1 543 7779
dr. Gaj Vidmar, univ. dipl. psih.
gaj.vidmarmf.uni-lj.si +386 1 543 7779

Ostali sodelujoči

Ime in priimek E-pošta Telefon