Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko

Strežniška in omrežna oprema na Medicinski fakulteti - sofinanciranje ARRS

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko UL MF  je od leta 2004 trikrat uspešno kandidiral na razpisih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za sofinanciranje računalniške raziskovalne opreme (v okviru ti. 'paketov'), in sicer za skupno omrežno in strežniško opreme ter za opremo za raziskovalne potrebe UL MF IBMI. Oprema je bila vgrajena v več fazah, ki so opisane v nadaljevanju. Prijave in utemeljitve je pripravljalo Računalniško informacijsko središče.

V okviru UL MF poteka vsako leto nekaj 10 raziskovalnih projektov in programov, katerih izvajanje je vezano na opisano raziskovalno opremo. Raziskovalci na UL MF in raziskovalci, ki dostopajo do aplikacij in podatkov na UL MF, jo uporabljajo transparentno in brez dodatnih plačil. Po kriterijih ARRS je oprema izkoriščena 100%.

Osnovni funkcionalni kriteriji pri načrtovanju in izboru potrebne opreme so bili kompatibilnost, razpoložljivost, zanesljivost, zmogljivost in nadgradljivost. Pogoj za opremo je bil kompatibilnost z obstoječim računalniškim omrežjem na UL MF, na UL in v Akademski in raziskovalni mreži Slovenije (Arnes). Vsa ključna oprema je podvojena in nameščena tako, da je ob izpadu posameznega dela opreme zagotovljeno funkcionalno delovanje preostale opreme kot celote. To je doseženo zlasti s podvajanjem opreme, z izgradnjo fizičnih povezovalnih tras preko različnih poti in z rezervno oskrbo z energijo. Kjer je le mogoče, podvojena oprema deluje v načinu, ki omogoča hkratno izkoriščenost vse opreme (ti. load balancing).

Paket 12: 2004-2006

Oprema je bila nabavljena v okviru štirih projektov. Postopek je bil razdeljen na tri faze. V prvi fazi so bili urejeni pogoji za postavitev opreme (neprekinjeno napajanje in klimatizacija prostorov), vgrajena so bila omrežna stikala za strežnike in osrednja omrežna požarna pregrada. V drugi fazi so bila nameščena omrežna stikala za osebne računalnike, strojna in programska oprema za navidezne strežnike, osrednje diskovne kapacitete in povezave do njih ter strojna in programska oprema za izdelavo rezervnih kopij podatkov. V tretji fazi je bila vgrajena oprema za povišanje razpoložljivosti opreme, zlasti redundantna oprema za požarni zid in redundantna strojna strežniška oprema.

Paket 13: 2006-2008

Vgradnja opreme je bila razdeljena na tri faze. V prvi fazi so bile vgrajene nove strežniške in komunikacijske omarice na Inštitutu za biomedicinsko informatiko ter zgrajeno optično omrežje z enorodovnimi optičnimi vodniki, ki predstavlja osnovo za postopno poviševanje hitrosti računalniškega omrežja UL MF. Pasivna optična oprema povezuje šest lokacij UL MF na teritoriju s premerom pribl. 1km. Fizično so vodniki speljani po ločenih trasah, kjer le-te obstajajo. V drugi fazi je bila vgrajena aktivna omrežna oprema in optični pretvorniki prepustnosti 1 Gbps na vseh priključkih. Oprema omogoča zagotavljanje kakovosti storitev (npr. zagotavljanje pasovne širine posameznim storitvam), zmožnost ločevanja prometa s tehnologijo navideznih lokalnih omrežij in združevanja povezav v zmogljivejšo povezavo, ki hkrati omogoča redundanco v primeru izpada ene povezave. Aktivna oprema in optični pretvorniki so porazdeljeni na dveh ključnih lokacijah UL MF. V tretji fazi je bila vgrajena oprema za povečanje časa avtonomnega delovanja osrednje omrežne in strežniške opreme (agregat).

Paket 14: 2009-2011

Vgradnja opreme je bila razdeljena na tri faze. V prvi je bil urejen nov prostor za strežniško in omrežno opremo na oddaljeni lokaciji, saj prostora v starem prostoru primanjkuje, poleg tega stari prostor ne izpolnjuje nekaterih osnovnih zahtev za vgradnjo opreme. Vgradili smo dve novi strežniški omarici in eno komunikacijsko, dve klimatski napravi ter pet namenskih strežnikov. Vsa oprema je bila nameščena v ustrezno pripravljen prostor in povezana na ustrezno urejeno električno napajanje z dvojnim napajanjem preko agregata. Oprema omogoča gostovanje strežnikov za podporo osrednjemu delu omrežja in osrednjim storitvam kot so spletni strežnik, epoštni strežnik, protivirusna in protispam zaščita za poštni strežnik, domenski strežnik MS (vključen v Univerzitetno okolje), datotečni strežnik, DNS strežnik, DHCP strežnik, strežniki za osrednjo avtorizacijo in avtentikacijo uporabnikov - AAI, ldap in Radius. V tretji fazi (2011) bo sledila prenova dela osrednje omrežne opreme.

(to obvestilo je objavljeno po razpisnih zahtevah ARRS; sprotna obvestila so bila redno objavljana na spletišču MF skladno z vgradnjo opreme od leta 2004 do 2011)

IBMI.png
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Maja Pohar Perme
NASLOV / ADDRESS
Vrazov trg 2, Ljubljana
telefon: +386 1 543 7770