Inštitut za histologijo in embriologijo

Novice

Predstavitev

 

Na Inštitutu za histologijo in embriologijo, ki je bil ustanovljen leta 1921, se že skoraj sto let ukvarjamo s pedagoško in znanstveno-raziskovalno dejavnostjo.
Pedagoška dejavnost predstavlja osnovno in najpomembnejšo dejavnost inštituta. Že od začetkov delovanja se zavedamo izrednega pomena pedagoškega dela in vrednosti širjenja znanja na mlade. 

V okviru Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani poučujemo histologijo in embriologijo v sklopu enovitega magistrskega študija medicine in dentalne medicine.
Poleg pouka na naši fakulteti poučujemo histologijo v okviru enovitega magistrskega študija farmacije na dodiplomskem študiju Fakultete za farmacijo UL, dodiplomskega študija farmacije na Zdravstveni fakulteti UL ter dodiplomskega študija kozmetologije in laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo UL. 
Razvoj človeka (embriologijo) poučujemo študente babištva na dodiplomskem študiju Zdravstvene fakultete UL.

Prvi predstojnik Inštituta je bil akad. prof. dr. Alija Košir (do leta 1961). Za njim so ga vodili prof. dr. Radivoj Ozvald (1961–1990), prof. dr. Olga Vraspir Porenta (1990–1991), prof. dr. Miroslav Kališnik (1991–1995), prof. dr. Marjeta Zorc (1995–2012), prof. dr. Rudolfina Zorc Pleskovič (2012–2016). Od leta 2016 je predstojnik Inštituta prof. dr. Danijel Petrovič.

 

Pomemben del aktivnosti sodelavcev inštituta je znanstveno-raziskovalna dejavnost, v sklopu katere smo vključeni v različne znanstveno-raziskovalne programe in projekte. Ukvarjamo se z raziskovanjem srčno-žilnih bolezni. Proučujemo koronarno bolezen, karotidno bolezen, kardiomiopatije ter prizadetost zaklopk. Na inštitutu poskušamo pri omenjenih patologijah kombinirati genetska dognanja z najnovejšimi vedenji s področja histologije in imunohistologije. Na Inštitutu za histologijo in embriologijo delujejo genetski laboratorij (genetske analize – genski polimorfizmi, analizirani s pomočjo polimerazne verižne reakcije v realnem času (RT-PCR)), histološki in imunohistokemični laboratorij. Svoje dosežke na področju znanstveno-raziskovalnega dela objavljamo v mednarodno odmevnih revijah. Letno objavimo med 10 in 15 člankov.

V znanstveno-raziskovalno delo intenzivno vključujemo študente podiplomskega študija v okviru doktorskega programa Biomedicine na UL in študente drugih inštitucij. V zadnjih desetih letih je pod našim mentorstvom doktorat opravilo 15 študentov doktorskega študija. 
V znanstveno-raziskovalno delo so vključeni tudi dodiplomski študenti UL, prav tako tuji študenti prek mednarodne študentske izmenjave SLOMSIC ter posamezni tuji študenti prek drugih inštitucij. Vsako leto sodeluje pri znanstveno-raziskovalnem delu od pet do deset dodiplomskih študentov UL (različni znanstveno-raziskovalni projekti, diplomske naloge, Prešernove naloge), v poletnih mesecih pa še od pet do deset tujih študentov prek mednarodne študentske izmenjave SLOMSIC.

fotka DP.JPG
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Danijel Petrovič, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Korytkova 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 73 60
T: +386 1 543 73 62
F: +386 1 543 73 61
E-POŠTA / E-MAIL
ihe(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon - pet: 9 - 10