Inštitut za histologijo in embriologijo

Raziskovanje


Pomemben del aktivnosti sodelavcev inštituta je znanstveno-raziskovalna dejavnost, v sklopu katere smo vključeni v različne znanstveno-raziskovalne programe in projekte. Ukvarjamo se z raziskovanjem srčno-žilnih bolezni. Proučujemo koronarno bolezen, karotidno bolezen, kardiomiopatije ter prizadetost zaklopk. Na inštitutu poskušamo pri omenjenih patologijah kombinirati genetska dognanja z najnovejšimi vedenji s področja histologije in imunohistologije. Na Inštitutu za histologijo in embriologijo deluje Laboratorij za histologijo in genetiko ateroskleroze in mikrovasularnih bolezni. V okviru le tega so genetski laboratorij (genetske analize – genski polimorfizmi, analizirani s pomočjo polimerazne verižne reakcije v realnem času (RT-PCR)), histološki in imunohistokemični laboratorij. Svoje dosežke na področju znanstveno-raziskovalnega dela objavljamo v mednarodno odmevnih revijah. Letno objavimo med 10 in 15 člankov.

V znanstveno-raziskovalno delo intenzivno vključujemo študente podiplomskega študija v okviru doktorskega programa Biomedicine na UL in študente drugih inštitucij. V zadnjih desetih letih je pod našim mentorstvom doktorat opravilo 15 študentov doktorskega študija.


V znanstveno-raziskovalno delo so vključeni tudi dodiplomski študenti UL, prav tako tuji študenti prek mednarodne študentske izmenjave SLOMSIC ter posamezni tuji študenti prek drugih inštitucij. Vsako leto sodeluje pri znanstveno-raziskovalnem delu od pet do deset dodiplomskih študentov UL (različni znanstveno-raziskovalni projekti, diplomske naloge, Prešernove naloge), v poletnih mesecih pa še od pet do deset tujih študentov prek mednarodne študentske izmenjave SLOMSIC.
 

Bibliografija na SICRISu.

 

OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANKI - SCI :

v letu 2021:
1

v letu 2020:
10

v letu 2019:
10

v letu 2018:
16

v letu 2017:
17

v letu 2016:
16

fotka DP.JPG
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Danijel Petrovič, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Korytkova 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 73 60
T: +386 1 543 73 62
F: +386 1 543 73 61
E-POŠTA / E-MAIL
ihe(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon - pet: 9 - 10