Inštitut za zgodovino medicine

Raziskovalna in založniška dejavnost

________________________________________________________

SAMOSTOJNE KNJIŽNE IZDAJE

________________________________________________________

ZGZM1-3.jpeg

 

Zvonka Zupanič Slavec

ZGODOVINA ZDRAVSTVA IN MEDICINE NA SLOVENSKEM

(V TREH KNJIGAH)

Urednica: Senta Jaunig
Izdajatelj:
Inštitut za zgodovino medicine UL MF
Založnik: Slovenska matica; ZDZZKS
Ljubljana, 2017 (I. knjiga), 2018 (II. knjiga), 2019 (III. knjiga)

Več

Informacije: zgodovina.medicine(at)gmail.com

I. KNJIGA

Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija

PRELISTAJ

II. KNJIGA

Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo

PRELISTAJ

 

III. KNJIGA

Internistične stroke, psihiatrija, zobozdravstvo

 

 

 

01_radiologija-1.jpg

Zvonka Zupanič Slavec

ZGODOVINA RADIOLOGIJE IN INŠTITUTA ZA RADIOLOGIJO UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA (1923-2013)

Izdajatelj: Inštitut za zgodovino medicine UL MF; Klinični inštitut za radiologijo UKC Ljubljana
Založnik: Združenje radiologov Slovenije; Zveza društev SZD
Obseg: 287 strani

Ljubljana, 2014

 

_____________________________________________________________________

 

02_DCBled.jpg

Zvonka Zupanič Slavec, Marija Gorenšek Moškon 

DIAGNOSTIČNI CENTER BLED (1992-2012) IN DR. MILAN GORENŠEK (1940-2004)

Izdajatelj in založnik: Diagnostični center Bled

Obseg: 197 strani

Bled, 2013

 

_____________________________________________________________________

03_Prvi ucitelji_ovitek.jpg

Zvonka Zupanič Slavec

PRVI UČITELJI POPOLNE MEDICINSKE FAKULTETE V LJUBLJANI PO LETU 1945

Urednica: Ksenija Slavec

Izdajatelji: UL Medicinska fakulteta; Zdravniška zbornica Slovenije; KUD KC MF dr. Lojz Kraigher

Založnika: ZDZZKS; Društvo Mohorjeva družba Celje

Ljubljana, 2012

Več

 

_____________________________________________________________________

 

04_TB-cover-splet.jpg

Zvonka Zupanič Slavec
TUBERCULOSIS (1860–1960): SLOVENIA’S GOLNIK SANATORIUM AND TB IN CENTRAL EUROPE

Uvodniki: Giovanni Battista Migliori, Elisabeth Dietrich Daum, Euro Ponte, Ivica Vučak, Senta Jaunig

Izdajatelj: Inštitut za zgodovino medicine UL MF; Bolnišnica Golnik
Založba: Peter Lang Verlag (Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien)

Obseg: 167 strani
Frankfurt am Main, 2011

Več

Povezava Peter Lang

 

_____________________________________________________________________​​​​​​

05_Rojstvo-naslovnica.jpg

Zvonka Zupanič Slavec, Adolf Lukanović, Tone Pavček, Jelka Simončič

ROJSTVO: čudež življenja v medicini, fotografiji in poeziji

Izdajatelj: Inštitut za zgodovino medicine UL MF
Založnik: Ginekološka klinika UKC Ljubljana

Obseg: 103 strani
Ljubljana, 2011 

 

_____________________________________________________________________

06_TBC_naslovnica.jpg

Zvonka Zupanič Slavec

TUBERKULOZA: kuga 19. in 20. stoletja na Slovenskem na primeru sanatorija Golnik (1921-1998)
Založnik: Bolnišnica Golnik – KOPA; ZDZZKS
Obseg: 343 strani
Ljubljana, 2009

Več                                 

Informacije: zgodovina.medicine(at)gmail.com

 

_____________________________________________________________________

07_Naslovnica-kvkrg.jpg

Zvonka Zupanič Slavec

RAZVOJ SLOVENSKE KIRURGIJE SRCA
Ob 50-letnici prve operacije na odprtem srcu (1958-2008)
Izdajatelj: Inštitut za zgodovino medicine UL MF
Založnik: Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja UKC Ljubljana
Obseg: 266 strani
Ljubljana, 2008

 

_____________________________________________________________________

 

08_Naslovnica-Golnik.jpg

Zvonka Zupanič Slavec

BOLNIŠNICA GOLNIK - KLINIČNI ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO
Ob desetletju samostojnosti (1998-2008)
Založnik: Bolnišnica Golnik - KOPA
Obseg: 273 strani
Golnik, 2008

Več

 

_____________________________________________________________________

 

09_BP-1.jpg

Zvonka Zupanič Slavec

JAVNO ZDRAVSTVO 20. STOLETJA IN NJEGOV SOUSTVARJALEC DR. BOJAN PIRC (1901-1991)

Izdajatelj in založnik: ZDZZKS, Inštitut za varovanje zdravja RS
Obseg: 318 strani
Ljubljana, 2007

Več

 

_____________________________________________________________________

 

10_IP.JPG

Zvonka Zupanič Slavec

RAZVOJ JAVNEGA ZDRAVSTVA NA SLOVENSKEM v času med prvo in drugo svetovno vojno 
DR. IVO PIRC (1891-1967)- utemeljitelj javnega zdravstva na Slovenskem 
Izdajatelj in založnik: Inštitut za varovanje zdravja RS
Obseg: 297 strani
Ljubljana, 2005

Več

 

_____________________________________________________________________

 

11_angl-skrlj.jgp.JPG

Zvonka Zupanič Slavec

THE SKRLJEVO DISEASE - ENDEMIC SYPHILIS - IN THE SLOVENE LANDS
Založnik: Mohorjeva Hermagoras (Klagenfurt - Wien); ZDZZKS 
Obseg: 143 strani
Klagenfurt - Wien, 2005

Več

 

_____________________________________________________________________

 

12_New_method.JPG

Zvonka Zupanič Slavec

NEW METHOD OF IDENTIFYING FAMILY RELATED SKULLS 
Uvodniki: Gertrude Hauser, Eugen Strouhal, Igor Grdina
Založnik: Springer Wien/NewYork 
Obseg: 255 strani
Wien/New York, 2004

Več

 

_____________________________________________________________________

 

13_Biblio-ucno_gradivo.jpg

Zvonka Zupanič Slavec, Anamarija Rožić Hristovski, Mija Arhar

BIBLIOGRAFIJA UČNEGA GRADIVA na Medicinski fakulteti v Ljubljani 1919-2002
Izdajatelj: UL Medicinska fakulteta; Medicinski razgledi
Obseg: 80 strani
Ljubljana, 2003

Več

 

_____________________________________________________________________

 

14_Ce grofje-1.jpg

Zvonka Zupanič Slavec

DRUŽINSKA POVEZANOST GROFOV CELJSKIH
Identifikacijska in epigenetska raziskava njihovih lobanj
Založnik: ZRC SAZU; ZDZZKS
Obseg: 276 strani
Ljubljana, 2002

Več

 

_____________________________________________________________________

 

15_Skerljevka-1.jpg

Zvonka Zupanič Slavec

ENDEMSKI SIFILIS - ŠKRLJEVSKA BOLEZEN NA SLOVENSKEM
Izdajatelj: Inštitut za zgodovino medicine UL MF 

Založnik: ZDZZKS
Obseg: 141 strani
Ljubljana, 2001

Več

 

_____________________________________________________________________

 

16_iz rok v roke-1.jpg

Zvonka Zupanič Slavec

IZ ROK V ROKE, IZ RODA V ROD
Slovensko zdravniško društvo in njegovi predsedniki ob 140. letnici ustanovitve
Izdajatelj: Inštitut za zgodovino medicine UL MF

Založnika: Slovensko zdravniško društvo; ZDZZKS
Obseg: 151 strani
Ljubljana, 2001

Več

 

_____________________________________________________________________

17_MF-80let-1.jpg

Zvonka Zupanič Slavec, Dušan Sket

MEDICINSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
ob 80-letnici ustanovitve
Založnik: UL Medicinska fakulteta
Obseg: 123 strani
Ljubljana, 1999

Več

 

_____________________________________________________________________

 

18_Zagovori.jpeg

Milan Dolenc

ZAGOVORI V SLOVENSKI LJUDSKI MEDICINI TER ZAROTITIVE IN APOKRIFNE MOLITVE
Uredili in dopolnili: Zvonka Zupanič Slavec, Marija Makarovič
Izdajatelj in založnik: Inštitut za zgodovino medicine UL MF; ZDZZKS
Obseg: 276 strani
Ljubljana, 1999

Več

 

_____________________________________________________________________

 

19_podobe.jpg

Zvonka Zupanič Slavec, Borut Pečar

PODOBE ZDRAVNIKOV MALO ZA ŠALO, MALO ZARES
Založnik: Inštitut za zgodovino medicine UL MF; KUD KC MF dr. Lojz Kraigher
Obseg: 310 strani
Ljubljana, 1999

Več

 

_____________________________________________________________________

Oražen dobrotnik.jpg

Zvonka Zupanič Slavec, Franc Štolfa

DR. IVAN ORAŽEN (1869-1921): DOBROTNIK MEDICINSKE FAKULTETE IN SLOVENSKEGA NARODA

Založnik:Medicinska fakulteta UL
Obseg:  139 strani
Ljubljana, 1998

Več

_____________________________________________________________________

 

21_Z ocmi.jpeg

Zvonka Zupanič Slavec

Z OČMI ZDRAVNICE: UGLEDNI PISCI DRUŽNO Z MEDICINO
Založnik: Inštitut za zgodovino medicine UL MF; ZDZZKS

Obseg: 149 strani
Ljubljana, 1997

Več

 

_____________________________________________________________________

 

22_Iz zdravstva na Kamniskem.jpeg

Milan Kirn

IZ ZDRAVSTVA NA KAMNIŠKEM 1881-1940
Spremljanje smrtnosti in rojevanja po matičnih knjigah
Urednica: Zvonka Zupanič Slavec
Založnik: Inštitut za zgodovino medicine UL MF
Obseg: 127 strani
Ljubljana, 1997

Več

 

________________________________________________________

PREVODI ZGODOVINSKOMEDICINSKIH DEL

________________________________________________________

 

BL-naslovnica.jpg

Fran Viljem Lipič
BOLEZNI LJUBLJANČANOV
Bolezni Ljubljančanov, ki jih je leta 1828 opazoval Fran Viljem Lipič, doktor medicine, poprej zdravnik ordinarij mesta Ljubljana, sedaj na univerzi v Padovi redni profesor medicinske prakse
Prevedel: Matej Hriberšek
Urednica: Zvonka Zupanič Slavec
Izdajatelj: Inštitut za zgodovino medicine UL MF

Založnik: Založba ZRC, ZRC Verlag; ZDZZKS
Obseg: 418 strani
Ljubljana, 2007

Več

_____________________________________________________________________

naslovnica_Dipso.jpg

Fran Viljem Lipič
OSNOVNE ZNAČILNOSTI DIPSOBIOSTATIKE
Oziroma na podlagi zdravniškega opazovanja nastala politično-statistična predstavitev posledic zlorabe alkohola, ki se odražajo na prebivalstvu in življenjski dobi
Urednica: Zvonka Zupanič Slavec
Izdajatelj: Inštitut za zgodovino medicine UL MF
Založnik: Založba ZRC; ZDZZKS
Obseg: 420 strani
Ljubljana, 2005

Več

_____________________________________________________________________

ljublj5.jpg

Fran Viljem Lipič

TOPOGRAFIJA C.-KR. DEŽELNEGA GLAVNEGA MESTA LJUBLJANE Z VIDIKA NARAVOSLOVJA IN MEDICINE, ZDRAVSTVENE UREDITVE IN BIOSTATISTIKE
Urednica: Zvonka Zupanič Slavec
Založnika: Inštitut za zgodovino medicine UL MF; ZDZZKS

Obseg: 404 strani
Ljubljana 2003

Več

 ____________________________________________________________________

Goriško podnebje-1.jpg

Anton Muznik

GORIŠKO PODNEBJE (CLIMA GORITIENSE)
Ob 1000-letnici prve omembe Gorice
Prevod: Silvester Kopriva
Urednica: Zvonka Zupanič Slavec
Izdajatelj: Inštitut za zgodovino medicine UL MF, ZDZZKS
Obseg: 415 strani

Ljubljana, 2000

Več

 ____________________________________________________________________

plenčič.jpg

Marko Anton Plenčič

O BOLEZENSKEM KONTAGIJU: NOVA IDEJA
Vindobonae, 1762
Prevedla: Jakobina Slapar
Urednica: Zvonka Zupanič Slavec
Izdajatelj in založnik: Inštitut za zgodovino medicine UL MF; Slovensko mikrobiološko društvo

Obseg: 159 strani
Ljubljana, 1998

Več

 

client-2.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška cesta 7a
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 45 49
E-POŠTA / E-MAIL
zvonka.zupanic-slavec(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti oz. v letnem semestru ob ponedeljkih po predavanjih med 14. in 15. uro v predavalnici fiziologije.