Inštitut za zgodovino medicine

Strokovne razstave

 

UKCL_35 let.JPG

 

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA: Ob 35-letnici nove stavbe (1975–2010)

Razstavišče: glavna avla UKC Ljubljana, postavitev januar 2011

Avtorice: Zvonka Zupanič Slavec, Sabina Vrhnjak, Senta Jaunig

Oblikovanje: Ivan Mori

 

Razstava v štirih plakatih je bila postavljena ob 35-letnici vselitve v novo oz. glavno stavbo Kliničnega centra (KC) v Ljubljani, ki so jo slavnostno odprli 29. novembra 1975. Prikazuje pregled nastanka glavne stavbe od njenih prvih arhitekturnih idej in zasnov do izvedbe ter razlaga njen pomen za stroko v takrat skupnem jugoslovanskem prostoru. Njeno odprtje je namreč obetalo perspektivni razvoj medicine v tedanji Sloveniji in Jugoslaviji, zato izgradnja glavne stavbe KC pomeni mejnik v razvoju zdravstvenega varstva na Slovenskem. KC je postal največji in najsodobnejši bolnišnični kompleks v takratni 20-milijonski Jugoslaviji. S sodobno arhitekturo je uvedel nova merila bolnišnične gradnje pri nas. Skoraj 1.100 novih bolniških postelj, večje število zaposlenih, novi oddelki in sodobnejša organizacija dela so močno izboljšali bolnišnično zdravljenje občanom Ljubljane z okolico ter najhuje prizadetim bolnikom iz vse Slovenije in Jugoslavije. Nova stavba je bistveno izboljšala tudi pogoje znanstvenoraziskovalnega dela predvsem za bodoče zdravnike in drugo zdravstveno osebje.

_____________________________________________________________________

JZ-1.jpg

 

RAZVOJ SLOVENSKEGA JAVNEGA ZDRAVSTVA MED LETI 1918 IN 1941

Razstavišče: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Mala galerija UKC, april 2006

Organizator: Inštitut za zgodovino medicine UL MF, Inštitut za varovanje zdravja RS

Avtorici: Zvonka Zupanič Slavec, Ksenija Slavec

 

Javnozdravstveno delo na Slovenskem je skupaj z izboljšanjem ekonomskega, socialnega in kulturnega stanja družbe v 20. stoletju uspelo podaljšati življenjsko dobo prebivalcev skoraj za dve desetletji in je s tem zagotovilo boljšo kakovost življenja. Kakšna je bila pri tem vloga Higienskega zavoda iz Ljubljane (1923), ki je ustanavljal in organiziral javnozdravstvene ustanove po Dravski banovini, zdravstvene domove, dispanzerje za zdravstveno varstvo mater in otrok ter za kronične bolnike (tbc, sifilis, trahom), šolske poliklinike, prve šole za medicinske sestre, skupno skoraj 30 ustanov do l. 1941, predstavlja ta razstava. Prikazani so oddelki Zavoda in osrednje socialne bolezni. Pozornost je posvečena uvedbi sodobnih načinov zatiranja nalezljivih bolezni, dezinfekcijske in epidemiološke službe; predstavljen je pomen vpeljave mlečnih kuhinj in počitniških kolonij, elementov šolske medicine; prikazana so asanacijska dela v naseljih ter orisan nadzor nad pitno vodo in higiensko neoporečnostjo živil; podan je način zdravstvenega prosvetljevanja prebivalstva, zdravstveno-statističnega dela ... v času med dvema svetovnima vojnama. Pri vsem tem je najvidnejšo vlogo opravil prominentni slovenski higienik, javnozdravstveni utemeljitelj in direktor Higienskega zavoda, dr. Ivo Pirc. Z bratom vitalno-zdravstvenim statistikom dr. Bojanom Pircem sta dragoceno prispevala k slovenskemu javnozdravstvenemu razvoju. Higienski zavod - strokovni predhodnik Inštituta za varovaje zdravja (IVZ) RS- je vpeljal organizirano javno zdravstvo med slovenski narod.

_____________________________________________________________________

razstavisce.jpg

 

SLOVENSKO-AVSTRIJSKE MEDICINSKE POVEZAVE

Grenzüberschreitende Medizin Zwischen Ljubljana und Wien

Razstavišče: Državni arhiv Republike Avstrije na Dunaju, 2004

Organizator: Inštitut za zgodovino medicine UL MF, Inštitut za varovanje zdravja RS

Avtorji: Zvonka Zupanič Slavec, Dušan Nećak, Adolf Lukanovič

 

Slovensko-nemška razstava je bila posvečena vstopu Slovenije v EU. Predstavljeni so bili: znameniti zdravniki slovenskega rodu in njihovo delo (Perlah, Plenčič, Gründel, Brložnik, Edo Šlajmer, Marko Gerbec, Fran Viljem Lipič); slovenska kirurška in babiška tradicija v 18. stoletju; endemski sifilis ali škrljevka in prizadevanja dunajskih dermatovenerologov za njeno razumevanje in iztrebljenje v prvi polovici 19. stoletja; identifikacijska študija lobanj grofov in knezov Celjskih; slovenske študentke medicine in zdravnice na Dunaju in v Spodnji Avstriji in Slovenske zdravnice med prvo svetovno vojno; vojaški zdravniki in vojaške sanitetne ustanove na današnjem ozemlju Slovenije; prof. dr. Ernst Wertheim (1864-1920) in slovenski ginekologi; "Ljubljanska ginekološka šola".

_____________________________________________________________________

Ce_lobanje.jpg

 

GROFJE CELJSKI

Razstavišče: Pokrajinski muzej Celje, 1999

Organizator: Pokrajinski muzej Celje

Avtorji: Rolanda Germadnik Fugger s sodelavci

 

Razstava Grofje Celjski je nastala na pobudo Pokrajinskega muzeja v Celju. Njena pobudnica je bila zgodovinarka, specialistka za srednji vek Rolanda Germadnik Fugger. K delu je povabila različne slovenske in hrvaške strokovnjake, ki se ukvarjajo s problematiko Celjskih grofov. Tako je nastala zelo obsežna in impresivna razstava, postavljena najprej v matičnem muzeju, kasneje pa preseljena tudi v Narodni muzej Ljubljana in istovrstno ustanovo v Zagrebu. Zvonka Z Slavec je na razstavi predstavila identifikacijsko študijo lobanj grofov Celjskih.

_____________________________________________________________________

Ucbeniki.jpg

 

RAZSTAVA SLOVENSKIH MEDICINSKIH UČBENIKOV OB 80-LETNICI MEDICINSKE FAKULTETE

Razstavišče: Seminar II, Medicinska fakulteta UL MF, december 1999

Organizator: Inštitut za zgodovino medicine in Centralna medicinska knjižnica UL MF

Avtorice: Zvonka Z Slavec, Mija Arhar, Katarina Dintinjana, Tina Kovač Majcen, Sonja Pogačnik

 

Razstava je bila plod sodelovanja Inštituta za zgodovino medicine in Centralne medicinske knjižnice  (CMK) UL MF, ki sta skupaj s študenti pripravila razstavo »Osrednji slovenski učbeniki za študij medicine in stomatologije (1919-1999)«. Na ogled so bili najpomembnejši učbeniki, skripta, navodila za vaje in drugi učni pripomočki, ki so izhajali osem desetletij.

Razstava je bila zasnovana in postavljena tematsko, po predmetniku od predklinike do klinike, od biofizike do interne medicine. Glavnino so pomenili učbeniki za študij medicine, vendar tudi učbeniki za študij stomatologije ni manjkalo. Ti, ker jih je malo, so bili razstavljeni vsi. Pri vsakem predmetu je bilo mogoče spremljati razvoj stroke, saj so se nemalokrat stare knjige znašle v družbi z najnovejšimi. Posebno zanimanje je vzbudilo Plečnikov repetitorij anatomije z letnico izdaje 1924, medicinci pa so ga uporabljali še nadaljnjih 25 let! Namen razstave je mdr. bil tudi ta, da so danes nekateri učbeniki fakultete trajno razstavljeni v vitrinah na hodniku med bralnico Medicinske fakultete in Centralno medicinsko knjižnico.

_____________________________________________________________________

XzdravasetevSlo.jpg

 

ZDRAVA SETEV - PLODNA ŽETEV: OB 110. LETNICI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA PRI SLOVENCIH

Razstavišče:  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, oktober 1999

Organizator: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Avtorica: Zvonka Zupanič Slavec

Oblikovanje in postavitev razstave: Miljeko Licul, Julija Zornik, Metod Vidic, Studio Zodiak

 

Razstava je v sliki in besedi ponazorila 110-letno tradicijo zdravstvenega zavarovanja pri Slovencih. Širokoplastno je posegla po temeljnih elementih zavarovanja in jih predstavila besedno jedrnato ter slikovno ilustrativno. Vsebina je bila strnjena na 20 kaširanih in plastificiranih panojih. Številne mimoidoče je nagovarja o pomenu tradicije zdravstvenega zavarovanja in njegovi dinamični vpetosti v sodobni prostor in čas.

 

 

KATALOG K RAZSTAVI ZDRAVA SETEV - PLODNA ŽETEV
110 let zdravstvenega zavarovanja pri Slovencih
Izdajatelj in založnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ljubljana, 1999

Več

_____________________________________________________________________

aids-plakat.jpg

 

AIDS NE POZNA MEJA

Razstavišče: Ministrstvo za zdravstvo RS, 1997

Organizator: Inštitut za zgodovino medicine UL MF, Inštitut za varovanje zdravja RS

Avtorji: Zvonka Zupanič Slavec, Evita Leskovšek s sodelavci

 

Razstava je nastala v sodelovanju s študenti medicine in Filozofske fakultete. Sodelovanje z Evito Leskovšek, nacionalno koordinatorko za vzgojo proti aidsu z Inštituta za varovanje zdravja RS, je projekt dodatno usmerilo k vzgojnoizobraževalnim ciljem.

Namen razstave je bil v obveščanju, osveščanju in preprečevanju okužbe z virusom HIV. Retrospektiva boja proti aidsu med Slovenci, ki je bila osnovno gonilo za opravljeno delo, je tako rodila pregledno in poljudno zasnovano razstavo, namenjeno vsej slovenski javnosti, predvsem pa mladim in sploh ljudem, ki so s svojim načinom življenja bolj ali manj izpostavljeni okužbi z virusom HIV, povzročiteljem aidsa.

 

23_Aids-1.jpg
 

KATALOG K VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI RAZSTAVI AIDS NE POZNA MEJA
Urednica: Zvonka Zupanič Slavec
Založnik: Inštitut za zgodovino medicine UL MF
Obseg: 63 strani 
Ljubljana, 1997

Več

_____________________________________________________________________

srce.jpg

 

VSE O SRCU

Razstavišče: Cekinov grad Ljubljana, 1995

Organizator: Društvo za srce

 

Društvo za srce je s svojim tedanjim predsednikom prof. Turkom bilo pobudnik za preselitev dunajske razstave Herzklopfen v slovenski prostor. V Cekinovem gradu so številni sodelavci pripravili različne vsebinske sklope, imenovane dunajske razstave, ki so ji dodali nacionalno noto. Vsebinsko bogata, informativno in prosvetiteljsko obarvana razstava je na ogled privabila nad 50.000 obiskovalcev. Izšel je tudi priložnostni katalog Vse o srcu, v katerem so tudi shranjeni zapisi sodelujočih. Razstava je gostovala tudi drugod po Sloveniji. Za razstavo je bil pripravljen tudi zgodovinski pregled razvoja kardiologije in kardiokirurgije v svetu in pri nas.

_____________________________________________________________________

Bleiweis Janez.jpg

 

DR. JANEZ BLEIWEISS IN NJEGOV ČAS

Razstavišče: Gorenjski muzej Kranj, 1996

Organizator: Gorenjski muzej Kranj

Avtorji: Majda Žontar s sodelavci

 

Razstavo je pripravil Gorenjski muzej Kranj in k sodelovanju povabil strokovnjake iz različnih področij, ki poznajo življenje in delo imenovanega velikega Slovenca. Projekt je vodila ravnateljica muzeja, zgodovinarka Majda Žontar s sodelavci. Vsestranska predstavitev Bleiweissove osebnosti je bila popisana in bogato slikovno opremljena v spremljajočem istoimenskem katalogu. Razstava se je iz Kranja preselila tudi v številne regionalne muzeje, med njimi v Ljubljano, Maribor, Celje, Mursko Soboto, Novo mesto, Kočevje ...

_____________________________________________________________________

med med in lit.jpg

 

MED MEDICINO IN LITERATURO

Razstavišče: Medicinska fakulteta Ljubljana, 1994

Organizator: Inštitut za zgodovino medicine UL MF, NUK

Avtorja: Zvonka Zupanič Slavec, Jaro Dolar

 

Na razstavi Med medicino in literaturo je bila povezana literarna moč z medicinskimi. Sodelovanje Inštituta za zgodovino medicine UL MF ter NUK-a je botrovalo obsežni razstavi literarnih del zdravnikov literatov iz domačega in mednarodnega prostora. Vitrine so napolnile avlo Medicinske fakultete in navdušile številne obiskovalce z bogatim prikazom literarne ustvarjalnosti v beli stroki. Seznam vseh razstavljenih knjig je objavljen v priložnostnem zborniku Med medicino in literaturo.

 

client-2.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška cesta 7a
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 45 49
E-POŠTA / E-MAIL
zvonka.zupanic-slavec(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti oz. v letnem semestru ob ponedeljkih po predavanjih med 14. in 15. uro v predavalnici fiziologije.