Inštitut za zgodovino medicine

Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture slovenije (ZDZZKS)

 

ZDZZKS je društvo, ki združuje strokovnjake iz različnih naravoslovnih področij, predvsem s področja medicine, farmacije, biologije, veterine pa tudi zgodovine. Analogno društvo je bilo v jugoslovanskem prostoru ustanovljeno 1955 in je združevalo podobne strokovnjake v imenovanem geografskem in državnem merilu ter izdajalo skupno strokovno glasilo Acta historiae, medicinae, pharmaciae, veterinae. Ob razpadu Jugoslavije je društvo prenehalo delovati, ohranili pa so se stiki med posameznimi člani. Slovensko društvo je bilo ustanovljeno leta 1963, njegov prvi predsednik je postal takratni predsednik Sekcije za zgodovino medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu doc. Ivan Pintar, tajnik pa dr. Peter Borisov.


ZDZZKS je v času svojega obstoja organiziralo različne strokovne sestanke, nekatere samostojno, druge pa v sodelovanju z Inštitutom za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Nekatera srečanja so strnjena v priložnostnih zbornikih (o razvoju zobozdravstva med obema vojnama, vsi Pintarjevi dnevi), objavljenih je bilo veliko predavanj, člani pa so se trudili tudi za promoviranje zdravstvene tradicije v širšem slovenskem oziroma nekdanjem jugoslovanskem prostoru.

 

Dosedanji predsedniki so bili: doc. dr. Ivan Pintar, prof. dr. Peter Borisov, prim. dr. Velimir Vulikić, prim. mag. Mario Kocijančič, prim. Franc Štolfa, prim. mag. France Urlep in aktualna predsednica prof. dr. Damjana Furlan Hrabar.

 

Sedež društva je na Inštitutu za zgodovino medicine, vodja Inštituta pa je avtomatsko tudi društveni podpredsednik.

 

Društvo vabi k sodelovanju nove člane z vseh zapisanih področij, hkrati pa tudi študente splošne in dentalne medicine, da se že med študijem vključijo v društvene vrste.

Več informacij: zgodovina.medicine(at)gmail.com

 

________________________________________________________

 

IZDANI ZBORNIKI OB PINTARJEVIH DNEVIH

________________________________________________________

 

10PD-zbornik-naslovnica.jpg

10. Pintarjevi dnevi

ZDRAVSTVENO VARSTVO V ŠALEŠKI DOLINI SKOZI ČAS:  OB 50-LETNICI ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE

Urednik: France Urlep
Obseg: 188 strani
Velenje, 2008

Več

 

_____________________________________________________________________

 

9. Pintarjevi dnevi

ZNANSTVENI POGLED NA BOLEZNI: LIPIČEV PREVOD BOLEZNI LJUBLJANČANOV

Izdan prevod s spremnimi študijami

Več glej Prevodi zgodovinskomedicinskih del na tej povezavi.

_____________________________________________________________________

 

8. Pintarjevi dnevi

ZNANSTVENI POGLED NA RABO IN ZLORABO ALKOHOLA: LIPIČEV ZGODNJI PRISPEVEK K PROTIALKOHOLNI POLITIKI

Izdan prevod Lipičeve Dipsobiostatike s spremnimi študijami

Več glej Prevodi zgodovinskomedicinskih del na tej povezavi.

_____________________________________________________________________

 

patografija_sken_naslovnice-1.jpg

7. Pintarjevi dnevi

PATOGRAFIJA: VPLIV BOLEZNI NA ŽIVLJENJE IN DELO ZNAMENITIH OSEBNOSTI

Urednica: Zvonka Zupanič Slavec
Obseg: 51 strani
Ljubljana, 2004

Več

 

_____________________________________________________________________

Petrič-1.jpg

6. Pintarjevi dnevi

DR. KAREL PETRIČ (1900-1944) IN NJEGOV ČAS
Urednika: Mario Kocijančič, Zvonka Zupanič Slavec
Avtorji: Franc Štolfa, Mario Kocijančič, Marjan Premik, Željko Dugac, Andrej Marušič, Vida Košmelj Beravs, Velimir Vulikić, Zvonka Zupanič Slavec, Ana Kraker Starman, France Urlep
Obseg: 73 strani
Ljubljana, 2003

Več

 

_____________________________________________________________________

 

5. Pintarjevi dnevi

LJUBLJANSKI ZDRAVNIK PROF. DR. F.V. LIPIČ IN NJEGOVA TOPOGRAFIJA LJUBLJANE (1834)

Izdan prevod Lipičeve Topografije s spremnimi študijami

Več glej Prevodi zgodovinskomedicinskih del na tej povezavi.

 

_____________________________________________________________________

 

Rant-1.jpg

4. Pintarjevi dnevi

PROFESOR DR. JOŽE RANT – ORGANIZATOR SLOVENSKEGA ZOBOZDRAVSTVA
Urednika: Velimir Vulikić, Zvonka Zupanič Slavec
Obseg: 224 strani
Ljubljana, 1997

Več

 

_____________________________________________________________________

 

potres-1.jpg

3. Pintarjevi dnevi

MEDICINSKI IN SOCIALNI POGLEDI NA LJUBLJANSKI POTRES 1895
Urednica: Zvonka Zupanič Slavec
Obseg: 200 strani

Ljubljana, 1995

Več

 

_____________________________________________________________________
 

Rentgen.jpg

2. Pintarjevi dnevi

STO LET RENTGENSKIH ŽARKOV: SKOZI PRIZMO MEDICINE, VETERINE IN MEDIKOHISTORIKOV
Urednik: Edvard Glaser
Obseg: 292 strani
Maribor, 1998

Več

 

_____________________________________________________________________

 

med liter-1.jpg

1. Pintarjevi dnevi

MED MEDICINO IN LITERATURO
Urednica: Zvonka Zupanič Slavec
Obseg: 332 strani
Ljubljana, 1995

Več

 

client-2.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška cesta 7a
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 45 49
E-POŠTA / E-MAIL
zvonka.zupanic-slavec(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti oz. v letnem semestru ob ponedeljkih po predavanjih med 14. in 15. uro v predavalnici fiziologije.