Katedra za dermatovenerologijo

Zaposleni sodelavci

Ime in priimek E-pošta Telefon
asist. Vid Bajuk
vid.bajuk@ signmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med.
igor.bartenjev@ signmf.uni-lj.si -
asist. dr. Aleksandra Bergant Suhodolčan, dr. med.
aleksandra.bergant@ signmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Mateja Dolenc Voljč, dr. med.
mateja.dolenc-voljc@ signmf.uni-lj.si +386 1 231 2559
doc. dr. Nada Kecelj Leskovec
nada.kecelj@ signmf.uni-lj.si -
prof. dr. Tomaž Lunder
tomaz.lunder@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 4028
asist. Svjetlana Ponorac, dr. med.
svetlana.ponorac@ signmf.uni-lj.si -
doc. dr. Mateja Starbek Zorko, dr. med.
mateja.starbekzorko@ signmf.uni-lj.si -

Ostali sodelujoči

PREDSTOJNICA / HEAD
izr. prof. dr. Mateja Dolenc-Voljč, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 4161
E-POŠTA / E-MAIL
mateja.dolenc-voljc(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
po dogovoru