Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino

Predstavitev

Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino je bila ustanovljena 1. aprila 1997.

Katedra sodeluje pri dodiplomskem pouku predmeta Stik z bolnikom v 2. letniku (smer Medicin) ter pri dodiplomskem pouku predmeta Gibala v 4. letniku (smer Medicina). Vsak študent pri obeh predmetih opravi tudi obvezne vaje.

Pri pedagoškem delu katedra sodeluje tudi na:

 • Zdravstveni fakulteti, UL (fizioterapija, delovna terapija, ortopedska tehnika)

pri raziskavah pa na:

 • Fakulteti za elektrotehniko in
 • Fakulteti za šport
 • ter pri podiplomskem univerzitetnem študiju Biomedicina.
 • Katedra vzdržuje stike z osrednjim strokovnim evropskim odborom UEMS European Board for Physical and Rehabilitation Medicine, ki v okviru Evropske unije usklajuje podiplomski študij in organizira evropski izpit.
 • Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino ima sedež v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča (URI - Soča)  v Ljubljani, Linhartova 51.

​​​​​​​

Vrtnica 1_manjsa.jpg

 

Raziskovalno delo

Člani Katedre za fizikalno in rehabilitacijsko medicino so v zadnjih letih sodelovali pri

slovenskih raziskovalnih projektih:

 • Kvaliteta življenja starejše populacije (prof. dr. Črt Marinček, dr. med.), 1996 - 1998
 • Tehnologija in kakovost življenja v starosti (prof. dr. Črt Marinček, dr. med.), 1999 - 2001
 • Ocenjevanje izida rehabilitacije po evropskih standardih (prof. dr. Helena Burger, dr. med.), 2000 - 2002
 • Možnosti za oskrbo starejših ljudi po amputaciji v lokalni skupnosti (prof. dr. Črt Marinček, dr. med.), 2001 - 2004
 • Plastičnost somatosenzornega živčevja in njegovih povezav (znan. svet. dr. Duška Meh, dr. med.), 2002 - 2005
 • Haptični vmesnik kot orodje za ocenjevanje izida rehabilitacije - primerjava z lestvicami (prof. dr. Helena Burger, dr. med.), 2003 - 2005
 • Preprečevanje padcev pri starejših (prof. dr. Helena Burger, dr. med.), 2004 - 2007
 • Merjenje zdravja in zmanjšanih zmožnosti (prof. dr. Črt Marinček, dr. med.), 2005 - 2008
 • Razvoj in validacija kliničnih orodij temelječih na mednarodni klasifikaciji funkcioniranja, zmanjšanja zmožnosti in zdravja (prof. dr. Helena Burger, dr. med.), 2008 - 2011
 • Telerehabilitacija (prof. dr. Helena Burger, dr. med.), 2013 - 2016

 

mednarodnih raziskovalnih projektih:

 • COST 219 bis: Telecommunications: Access for Disabled and Elderly People (prof. dr. Črt Marinček, dr. med.), 1996 - 2001
 • Project for the European Standardisation of Outcome Measurement in Rehabilitation (PRO-ESOR) (prof. dr. Helena Burger, dr. med.), 1998 - 2001
 • CONSENSUS: Promoting CONSENSUS in assessing driving ability of PSN through common methodologies and normative tools (prof. dr. Črt Marinček, dr. med.), 2002 - 2004
 • COST 219 ter: Accessibility for all to services and terminals for next generation networks (prof. dr. Črt Marinček, dr. med.), 2004 - 2008
 • Measuring Health And Disability In Europe: supporting policy development (MHADIE) (prof. dr. Črt Marinček), 2005 - 2008
 • Multidisciplinary Research Network on Health and Disability in Europe (MURINET) (prof. dr.Helena Burger, dr. med.), 2007 - 2010
 • EASY-IMP Collaborative Development of Intelligent Wearable Meta-Products in the Cloud (prof. dr. Helena Burger, dr. med.), 2013 - 2016
 • PATHWAYS - Towards a more inclusive labour market where participation of people with chronic desease and mental disorders will be possible (prof. dr. Helena Burger, dr. med.)

 
Študentom je na razpolago moderna študijska knjižnica v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča, ki sodi med najboljše v Evropi na področju rehabilitacijske medicine. Knjižnični fond knjižnice vsebuje 7216 enot knjig; naročenih je 42 tujih in 28 naslovov slovenskih revij;


Vsi člani Katedre aktivno sodelujejo pri urejanju strokovne revije "Rehabilitacija", ki izhaja od leta 2002 leto, dvakrat letno (ISSN 1580-9315).

Novice


PREDSTOJNICA / HEAD
doc. dr. Metka Moharič, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Linhartova cesta 51
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 475 8441
E-POŠTA / E-MAIL
metka.moharic(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
po dogovoru po e-pošti ali telefonu