Katedra za ginekologijo in porodništvo

Predstavitev

gineko

Tajništvo katedre za ginekologijo in porodništvo se nahaja v stavbi stare ginekološke klinike na Šlajmerjevi 3 na hodniku, kjer je uprava Ginekološke klinike (GK) v Ljubljani. Katedra ima svojo oglasno desko pred vhodom na upravo GK.

Katedra za ginekologijo in porodništvo sodeluje pri izvajanju dveh obveznih in treh izbirnih predmetov v okviru študija medicine in dentalne medicine ter interdisciplinarnega doktorskega študija biomedicine. V zadnjih desetih letih so člani katedre skupaj s sodelavci izdali pet učbenikov in tri publikacije kot dodatno učno gradivo ter sodelovali pri treh monografijah.

Med največje znanstveno-strokovne dosežke članov katedre spada izboljšanje preživetja bolnic z rakom materničnega vratu zaradi uvedbe modificirane Wertheimove operacije v petdesetih letih prejšnjega stoletja, s katero se je znižala incidenca uterovaginalnih fistul.

Razvoj tehnike vakuumske aspiracije je v sedemdesetih letih omogočil legalizacijo in liberalizacijo umetne prekinitve nosečnosti pri nas in po svetu.


Novice

Špela Smrkolj.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Šlajmerjeva 3
1000 Ljubljana
TEL
+386 1 522 6013
URADNE URE / OFFICE HOURS
Po dogovoru s tajništvom na katedra-gp(at)mf.uni-lj.si.