Katedra za ginekologijo in porodništvo

Predstavitev

Katedra sodeluje pri izvajanju  dveh  obveznih in dveh  izbirnih predmetov v okviru študija medicine in dentalne medicine ter interdisciplinarnega doktorskega študija biomedicine. V zadnjih desetih letih so člani katedre skupaj s sodelavci izdali pet  učbenikov in tri publikacije kot dodatno učno gradivo ter sodelovali pri trehmonografijah.


Med največje znanstveno-strokovne dosežke članov katedre spada izboljšanje preživetja bolnic z rakom materničnega vratu zaradi uvedbe modificirane Wertheimove operacije v petdesetih letih prejšnjega stoletja, s katero se je znižala incidenca uterovaginalnih fistul.


Razvoj tehnike vakuumske aspiracije je v sedemdesetih letih omogočil legalizacijo in liberalizacijo umetne prekinitve nosečnosti pri nas in po svetu.


Novice

client-2.jpg
PREDSTOJNICA
izr. prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med.
NASLOV
Šlajmerjeva 3
1000 Ljubljana
TELEFON
+386 1 522 6013
URADNE URE
Po dogovoru s tajništvom na katedra-gp(at)mf.uni-lj.si.