slika.jpg
PREDSTOJNIK
prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.
NASLOV
Japljeva ulica 2, 1525 Ljubljana
TEL & FAX
T: 01 522 81 17
F: 01 522 24 56
EMAIL
janez.tomazic(at)kclj.si
janez.tomazic(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Ob torkih od 13 do 14 ure; prosim, če je mogoče, da se prej najavite preko e-pošte.