Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo

Predstavitev

Dobrodošli na novi spletni strani Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo, ki kot učna ustanova prenaša strokovno doktrino na dodiplomske in podiplomske študente medicine in dentalne medicine na MF, Univerze v Ljubljani. 

Sodelavci Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo pri svojem delu na najvišji ravni povezujemo pedagoško, strokovno in raziskovalno dejavnost. 
Vse informacije o organizaciji pouka za medicino in dentalno medicino dobite v naši "SPLETNI UČILNICI", kjer so tudi izročki vseh predavanj, seminarjev, kliničnih primerov bolnikov, itd. 

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na tajništvo Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo (e-naslov: simona.rojs@kclj.si) ali direktno na predstojnika Katedre (e-naslov: janez.tomazic@kclj.si).

ŠTUDENTI:

Obiščite našo SPLETNO UČILNICO: za dostop potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ste ju dobili na MFUL. Če gesla nimate, ali pa se ga ne spomnite, pošljite sporočilo na uredništvo Spletne učilnice MF. V sporočilu navedite ime, priimek, vpisno številko, letnik in smer študija. Dostop do spletne učilnice imajo lahko samo vpisani študentje MFUL in se ne sme posredovati drugim osebam!


Novice

slika.jpg
PREDSTOJNIK
redni prof. Janez Tomažič, dr. med.
NASLOV
Japljeva ulica 2, 1525 Ljubljana
TEL & FAX
T: 01 522 81 17
F: 01 522 24 56
EMAIL
janez.tomazic(at)kclj.si
janez.tomazic(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Ob torkih od 13 do 14 ure; prosim, če je mogoče, da se prej najavite preko e-pošte.