Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo

Predstavitev

Dobrodošli na novi spletni strani Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo, ki kot učna ustanova prenaša strokovno doktrino na dodiplomske in podiplomske študente medicine in dentalne medicine na UL MF. 

Sodelavci Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo pri svojem delu na najvišji ravni povezujemo pedagoško, strokovno in raziskovalno dejavnost. 

Infektologija sega v vse veje medicine, ker za infekcijsko boleznijo lahko zboli vsak pacient, ki ga obravnavajo druge veje medicine. Najpomembnejša področja delovanja katedre so poznavanje kliničnih slik, mikrobiološka diagnostika, empirično in usmerjeno protimikrobno zdravljenje, racionalna raba protimikrobnih zdravil, hospitalna higiena, cepljenje in kemoprofilaksa. Študenti pridobivajo znanje in veščine, potrebne za obravnavo infekcijskih bolezni, vključno s sodelovanjem v timih za zdravljenje imunsko oslabelih bolnikov, kirurških bolnikov, starostnikov in za odziv na hitre spremembe v njihovi epidemiologiji. Člani katedre so razvili kakovosten izbirni predmet Tropska medicina, s katerim so študenti pripravljeni na praktično delo v vsakoletnih številnih odpravah v tretji svet.

Vse informacije o organizaciji pouka za medicino in dentalno medicino dobite v naši "SPLETNI UČILNICI", kjer so tudi izročki vseh predavanj, seminarjev, kliničnih primerov bolnikov, itd. 

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na tajništvo Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo (e-naslov: simona.rojs@kclj.si) ali direktno na predstojnika Katedre (e-naslov: janez.tomazic@kclj.si).

ŠTUDENTI:

Obiščite našo SPLETNO UČILNICO: za dostop potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ste ju dobili na UL MF. Če gesla nimate, ali pa se ga ne spomnite, pošljite sporočilo na uredništvo Spletne učilnice MF. V sporočilu navedite ime, priimek, vpisno številko, letnik in smer študija. Dostop do spletne učilnice imajo lahko samo vpisani študentje UL MF in se ne sme posredovati drugim osebam!


Novice

slika.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Japljeva ulica 2, 1525 Ljubljana
TEL & FAX
T: 01 522 81 17
F: 01 522 24 56
E-POŠTA / E-MAIL
janez.tomazic(at)kclj.si
janez.tomazic(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
Ob torkih od 13 do 14 ure; prosim, če je mogoče, da se prej najavite preko e-pošte.