Katedra za maksilofacialno in oralno kirurgijo

Predstavitev

Katedro za maksilofacialno in oralno kirurgijo predstavlja sedem zaposlenih in štirje nazivni pedagoški delavci, ki izvajajo pouk pri sedmih rednih in treh  izbirnih predmetih ter sodelujejo pri treh  predmetih pri študiju dentalne in splošne medicine.


Katedra za maksilofacialno in oralno kirurgijo je bila zgodovinsko pomembna za ustanovitev študija dentalne medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani, pomembno je vplivala tudi na razvoj kirurških strok znotraj  Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Njeni člani skrbijo za strokovni razvoj posameznih maksilofacialnih področij, hkrati pa za raziskovanje in izobraževanje.


Novice

PREDSTOJNICA / HEAD
prof. dr. Nataša Ihan Hren
NASLOV / ADDRESS
Hrvatski trg 6, Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 4235
E-POŠTA / E-MAIL
E: natasa.ihan-hren(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
Po dogovoru