Katedra za onkologijo

Predstavitev

Katedra za onkologijo in radioterapijo je bila ustanovljena decembra 1947. Že naslednje leto je ljubljanska Medicinska fakulteta sprejela v svoj program onkologijo in radioterapijo kot posebni predmet. V tistem času so le redkokje poučevali onkologijo in radioterapijo kot poseben predmet, še danes so v Evropi tudi medicinske fakultete brez posebnega predmeta onkologije in radioterapije. Tako je bila Katedra za onkologijo in radioterapijo ena izmed prvih v Evropi in tudi drugod po svetu.

Prvi predstojnik Katedre za onkologijo in radioterapijo je bil prof. dr. Leo Šavnik (od leta 1947 do 1963), za njim pa prof. dr. Božena Ravnihar ( od leta 1963 do leta 1984) in prof. dr. Stojan Plesničar ( od leta 1984 do leta 1995). Od leta 1996 do 2013 je bil predstojnik katedre prof. dr. Zvonimir Rudolf, od 2013 do 2021  prof. dr. Primož Strojan, od leta 2021 dalje je predsatojnica katedre doc. dr. Jasna But Hadžič.

Katedra za onkologijo je že od ustanovitve dalje kot klinična katedra umeščena na Onkološki inštitut Ljubljana, ki je tako tudi baza za pedagoško in raziskovalno dejavnost na področju onkologije. Pouk onkologije in radioterapije bogatimo z izbranimi multidisciplinarnimi predavanji habilitiranih učiteljev, ki so zaposleni na Onkološkem inštitutu.

 

slika katedre .jpg

 


Novice

DSC03519_taprava.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
Doc. dr. Jasna But Hadžić, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška 2 1000 Ljubljana
E-POŠTA / E-MAIL
jbut(at)onko-i.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
po dogovoru
TEL / FAX