Katedra za onkologijo

Učbenik

 

ONKOLOGIJA: UČBENIK ZA ŠTUDENTE MEDICINE

elektronska izdaja, 759 str., brezplačna odprtodostopna publikacija

Učbenik Onkologija

 

Urednika
prof. dr. Primož Strojan, dr. med.
prof. dr. Marko Hočevar, dr. med.

Recenzenta
prof. dr. Zvonimir Rudolf, dr. med.
prof. dr. Borut Gorišek, dr. med.

Jezikovni pregled
Mira Turk Škraba

Izdal
Onkološki inštitut Ljubljana

Ljubljana, april 2018
1. izdaja

ISBN 978-961-7029-06-2
doi: 10.25670/oi2018-001m
COBISS.SI-ID=294451456


Elektronski učbenik je izdan kot odprtodostopna publikacija. Imetnik stvarnih in moralnih avtorskih pravic je Onkološki inštitut Ljubljana. To delo je na razpolago pod pogoji licence Creative Commons Attribution CC BY-NC-ND 4.0. V skladu s to licenco sme vsak uporabnik ob priznanju avtorstva delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati in dajati v najem, vendar samo v nekomercialne namene. Dela ni dovoljeno predelovati.

DSC03519_taprava.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
Doc. dr. Jasna But Hadžić, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška 2 1000 Ljubljana
E-POŠTA / E-MAIL
jbut(at)onko-i.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
po dogovoru
TEL / FAX