Katedra za otorinolaringologijo

Raziskovanje

Člani katedre delujejo na raziskovalnem področju v Sloveniji, povezani pa so tudi z raziskovalci v tujini. Sodelujejo v delu skupne programske skupine Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo in Onkološkega inštituta, ki proučuje nove diagnostične in terapevtske metode, klinične in biološke napovedne dejavnike za zdravljenje raka glave in vratu. Skupaj z Inštitutom za patologijo Medicinske fakultete so raziskovali patologijo in molekularno genetiko tumorjev glave in vratu. Z raziskovalnim centrom za preučevanje raka iz Vancouvra v Kanadi so prvi v svetu preizkusili in uvedli avtofluorescenčno laringoskopijo za odkrivanje prekanceroznih sprememb sluznice.

V okviru raziskovalnega projekta s Filozofsko fakulteto uvajajo nove pristope na področju govorne avdiometrije. Skupaj z nevrologi proučujejo glasovne motnje in motnje požiranja pri nevroloških boleznih. Sledijo glasovnim spremembam po obsevalnem zdravljenju zgodnjega raka grla in epidemiološkim razmeram ter etiološkim dejavnikom pri profesionalnih disfonijah.

Člani katedre so bili v zadnjih letih mentorji pri 12 doktoratih, devetih magisterijih in sedmih Prešernovih nalogah, tri so prejela fakultetno priznanje, ena pa fakultetno Prešernovo nagrado.

Raziskovalno delo za študente poteka v okviru izbirnega predmeta Raziskovanje v otorinolaringologiji v zadnjih dveh letnikih študija Medicine in Dentalne medicine.

client-2.jpg
PREDSTOJNIK
Prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med.
Klinika za ORL IN CFK
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 3911
F: +386 1 522 4815
EMAIL
tatjana.zeleznik(at)kclj.si
URADNE URE
pon - pet: 8:00 - 14:00