Katedra za otorinolaringologijo

Raziskovanje

Člani katedre delujejo na raziskovalnem področju v Sloveniji, povezani pa so tudi z raziskovalci v tujini. Sodelujejo v delu skupne programske skupine Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo in Onkološkega inštituta, ki proučuje nove diagnostične in terapevtske metode, klinične in biološke napovedne dejavnike za zdravljenje raka glave in vratu. Vključeni v evropske raziskovalne skupine raziskujejo nove diagnostične metode  osvetljevanja sluznice za ugotavljanje raka glave in vratu. Uvajajo nove načine zdravljenja kožnih in globoko ležečih tumorjev glave in vratu z elektrokemoterapijo. Preučujejo funkcionalne motnje, ki nastanejo po uspešnem zdravljenju raka glave in vratu.

V okviru raziskovalnega projekta s Filozofsko fakulteto uvajajo nove pristope na področju govorne avdiometrije.  Vpeti so v evropske raziskovalne skupine za presejanje sluha pri otrocih ter genetskih osnov za izgubo sluha.

Skupaj z nevrologi proučujejo glasovne motnje in motnje požiranja pri nevroloških boleznih. Skupaj z maksilofacialnimi kirurgi ter ortodonti raziskujejo funkcionalne motnje pri otrocih z razcepi in njihove posledice. 

Člani katedre so bili v zadnjih 20 letih mentorji ali somentorji pri 16 doktoratih, 12 magisterijih in osmih Prešernovih nalogah, tri so prejela fakultetno priznanje, ena pa fakultetno Prešernovo nagrado.

Raziskovalno delo za študente poteka v okviru izbirnega predmeta Raziskovanje v otorinolaringologiji v zadnjih dveh letnikih študija Medicine in Dentalne medicine.

client-2.jpg
PREDSTOJNICA / HEAD
Prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 3911
F: +386 1 522 4815
E-POŠTA / E-MAIL
tatjana.zeleznik(at)kclj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon - pet: 8:00 - 14:00