Katedra za otorinolaringologijo

Pedagoška dejavnost

 

Kontakt

Informacije po telefonu  01 522 7178  (Andreja Zupančič, dms) ali 01 522 3911 (Tatjana Železnik, dipl. ekon.) ali elektronsko andreja.zupancic(at)kclj.si ali tatjana.zeleznik(at)kclj.si

Za govorilne ure s predstojnico katedre se študenti dogovorijo elektronsko tatjana.zeleznik(at)kclj.si.

 

Izvedba pouka

Študenti, ki obiskujejo predavanja in vaje morajo biti ZDRAVI. V primeru slabega počutja, povišane telesne temperature ter znakov morebitne okužbe z novim COVID virusom ostanite doma in elektronsko sporočite (andreja.zupancic(at)kclj.si ali tatjana.zeleznik(at)kclj.si) vzrok vaše odsotnosti na vajah. Na predavanjih in vajah morate nositi maske, ob prihodu v predavalnico ali vajalnico si razkužite roke. V času odmorov zapustite predavalnico ali vajalnico zaradi temeljitega zračenja prostora. Upoštevajte navodila NIJZ ter UL glede poteka pouka na visokošolskih ustanovah.

Na vajah je vsaka rotacija razdeljena v 3 ali 4 skupine. Menjave med skupinami po začetku pouka niso možne. Pred začetkom vaj se študenti vedno preoblečejo in zberejo v vajalnici v pedagoškem delu Klinike za ORL in CFK v pritličju. 

Spodaj je pripet opis ORL pregleda, ki vam bo pomagal sodelovati na vajah. Pričakujemo, da boste tekst prebrali pred začetkom vaj, da bomo lahko izpeljali program v celoti.

 

ORL pregled

 

Izpit

Izpit je praktični in teoretični. Praktični del izpita poteka v VAJALNICI Klinike za ORL in CFK, UKC Ljubljana v pritličju na koncu vaj, namenjenih učenju ORL pregleda. Študent prikaže veščine otorinolaringološkega pregleda ter osnove anatomije in fiziologije obravnavanega področja.

K teoretičnemu delu izpita lahko študent pristopi po opravljenem praktičnem delu izpita. Na ustnem izpitu študent odgovarja na 6 vprašanj iz vseh področij otorinolaringologije. Izpit poteka v pedagoških prostorih klinike v pritličju in se začne ob 7.00. Za vstop na kliniko je potrebno izpolnjevati trenutno veljavne pogoje glede na epidemiološko situacijo v državi. Ob zaostrenih pogojih vstopa na kliniko ali drugih zadržkih za izvedbo ustnega izpita v živo ustni izpit poteka na daljavo preko sistema zoom. Izpraševalec dan pred dnem izpita, na katerega se je študent prijavil, pošlje študentu na njegov osebni elektronski naslov vabilo na sestanek.

Prijava in odjava na izpit poteka preko informacijskega sistema VIS.

Študent opravlja praktični del izpita praviloma pri asistentu, ki je vodil vaje. Izpit se ocenjuje z opravil - ni opravil.

 

Izpraševalci na teoretičnem delu izpita:

prof. dr. Hočevar Boltežar Irena, dr. med

prof. dr. Battelino Saba, dr. med

doc. dr. Šereg Bahar Maja, dr. med

izr. prof.. dr. Aničin Aleksandar, dr. med

doc. dr. Šifrer Robert, dr. med

doc. dr. Aleš Grošelj, dr. med.

 

ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

Urnik EMŠ SM ORL 2023/2024

 

Urnik EMŠ DM ORL 2023/2024

 

 

Izpitna vprašanja

 

Režimi študija

 

 

OTORINOLARINGOLOGIJA EMŠ M

Medicinska klinika 2, Modul Otorinolaringologija, EMŠ DM

Raziskovanje v otorinolaringologiji EMŠ M

Izbirni raziskovalni - otorinolaringologija EMŠ DM

Otorhinolaryngology - Medicine

Modul Otorhinolaryngology - Dental Medicine

Research in Otorhinolaryngology - Medicine

Research in Otorhinolaryngology - Dental Medicine

 

Izročki predavanj

Pharynx

Breathing Distress

Voice, speech

Laryngitis

Neck masses

ENT examination

Pomen okužbe s HPV v razvoju karcinoma glave in vratu

Tehnika zaledenelega reza

Poškodbe nosu in epistaksa

Antibiotično zdravljenje okužb v ORL področju

Slikovne preiskave v ORL Šurlan

Vnetja nosu in obnosnih votlin

ORL Pathology

ORL patologija

 

Literatura

Probst R, Grevers G, Iro H. Basic Otorhinolaryngology: A Step-By Step Learning Guide. Thieme, 2017

Becker W, Naumann HH, Pfaltz CR. Ear, Nose and Throat diseases, Thieme, 1994

 

Battelino S., Avdiometrija, vestibulometrija in avdiološka elektroakustika v vsakdanji praksi, 3. izdaja, Ljubljana, 2022

Battelino S (urednica). Otorinolaringološke bolezni v vsakdanji praksi: izbrana poglavja 15. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center, 2024.

Battelino S (urednica). Otorinolaringološke bolezni v vsakdanji praksi: izbrana poglavja 14. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov slovenije SZD, Foniatrična sekcija, 2023.

Battelino S (urednica). Otorinolaringološke bolezni v vsakdanji praksi : izbrana poglavja 13. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija, 2021.

Hočevar Boltežar I, Battelino S (urednici). Otorinolaringološke bolezni v vsakdanji praksi : izbrana poglavja 12. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija, 2020.

Hočevar Boltežar I, Battelino S (urednici). Otorinolaringološke bolezni v vsakdanji praksi : izbrana poglavja 11. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija, 2019.

Hočevar Boltežar I, Battelino S (urednici). Otorinolaringološke bolezni v vsakdanji praksi : izbrana poglavja 10. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija, 2018.

Hočevar Boltežar I, Battelino S (urednici). Otorinolaringološke bolezni v vsakdanji praksi in njihova obravnava : izbrana poglavja 9. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija, 2017.

Hočevar Boltežar I, Battelino S (urednici).  Funkcionalne motnje kot posledica otorinolaringoloških bolezni od otroštva do starosti : izbrana poglavja 8. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, 2016. 

Hočevar Boltežar I, Battelino S (urednici). Pogoste bolezni v področju glave in vratu : diagnostični postopki in zdravljenje : izbrana poglavja 7. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, 2015.

Žargi M, Hočevar Boltežar I, Battelino S (uredniki). Sodelovanje zdravnika družinske medicine, pediatra in otorinolaringologa pri obravnavi bolezni ušes, nosu, žrela, grla in vratu : izbrana poglavja 6. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, 2014.

Žargi M, Hočevar Boltežar I, Battelino S (uredniki).  Otorinolaringološke dileme v ambulanti na osnovni ravni : izbrana poglavja 5. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, 2013. 

Žargi M, Hočevar Boltežar I, Battelino S (uredniki). Otorinolaringološki problemi v vseh življenjskih obdobjih : izbrana poglavja 4. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, 2012. 

Žargi M, Hočevar Boltežar I, Battelino S (uredniki). Izbrani problemi iz področja bolezni ušes, nosu, žrela in grla : izbrana poglavja 3. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, 2011.  

Žargi M, Battelino S, Hočevar Boltežar I (uredniki). Novejši pogledi na bolezni ušes, nosu, žrela in grla : izbrana poglavja 2. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, 2010.

Žargi M, Hočevar Boltežar I, Battelino S (uredniki). Otorinolaringološki problemi pri otroku : izbrana poglavja 1. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, 2009.

 

PREDSTOJNICA / HEAD
Prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 3911
F: +386 1 522 4815
E-POŠTA / E-MAIL
tatjana.zeleznik(at)kclj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
pon - pet: 8:00 - 14:00