Katedra za radiologijo

Zaposleni sodelavci

Ime in priimek E-pošta Telefon
doc. dr. Jernej Avsenik, dr. med.
jernej.avsenik@ signmf.uni-lj.si -
doc. dr. Maja Marolt Mušič
maja.maroltmusic@ signmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Peter Popović, .
peter.popovic@ signmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Vladka Salapura, dr. med.
vladka.salapura@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 3473
prof. dr. Katarina Šurlan Popović
katarina.surlan-popovic@ signmf.uni-lj.si -
Metka Zupančič
metka.zupancic@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 3473

Nazivni sodelavci

 
Ime in priimek E- pošta

prof.dr. Damjana Ključevšek, dr.med.

 

doc. dr. Miran Jeromel, dr. med. 

damjana.kljucevsek(at)gmail.com

 

miran.jeromel(at)sb-sg.si

doc. dr. Žiga Snoj, dr. med. ziga.snoj(at)gmail.com
doc. dr. Domen Plut, dr. med. plut.domen(at)gmail.com
asist. dr. Slavica Ponorac, dr. med. slavica.ponorac(at)kclj.si
asist. Rok Dežman, dr. med. rok.dezman(at)kclj.si

asist. Tina Vipotnik Vesnaver, dr. med.

tinavipotnik(at)yahoo.com

asist. Alja Longo, dr. med.

aljalongo(at)gmail.com

asist. dr. Martina Vivoda Tomšič, dr. med.

martina.vivoda(at)klinika-golnik.si

asist. Ingrid Požar, dr. med.

ingrid.pozar(at)gmail.com
doc. dr. Luka Ležaić, dr. med. luka.lezaic(at)kclj.si

asist. Jan Jamšek, dr. med.

jan.jamsek(at)kclj.si

                 

Kratka predstavitev osebja

Tajništvo katedre

................

 


Sodelavci:

IMG_9110.JPG

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS - PROF. DR. ŠURLAN POPOVIĆ


prof. dr. Katarina Šurlan Popovič, dr. med. je specialistka radiologinja z evropsko diplomo iz nevroradiologije. Ožje področje njenega delovanja je nevroradiologija in radiologija glave in vratu. Je članica Katedre za radiologijo od leta 2008 in njena predstojnica od leta 2012. Je predstavnica Slovenije v Evropskem odboru za raziskovanje pri Evropskem združenju radiologov in nacionalni delegat pri Evropskem združenju za nevroradiologijo (ESNR), kjer deluje tudi kot član subkomiteja radiologije glave in vratu. Od leta 2011 je Nacionalni koordinator za specializacijo iz radiologije pri Zdravniški zbornici Slovenije in članica Raziskovalnega sveta UKC. Je predsednica Sekcije za nevroradiologijo pri Združenju radiologov Slovenije. Je članica uredniškega odbora revije Radiology and oncology in Zdravniškega vestnika.
 

 

 

IMG_9113.JPG

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS - IZR. PROF. DR. SALAPURA


Izr. prof. dr. Vladka Salapura, dr. med je radiologinja in je vodja mišično-kostne diagnostike na Kliničnem inštitutu za radiologijo. Njeni ožji področji strokovnega delovanja sta mišično-kostna in intervencijska radiologija. Na Katedri za radiologijo sodeluje od leta 2006, leta 2011 je postala članica Katedre. V okviru Združenja radiologov Slovenije (ZRS) je podpredsednica ZRS in predsednica Razširjenega strokovnega kolegija za radiologijo od leta 2016.
 

 

IMG_9115.JPG

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS - IZR.PROF. DR. POPOVIĆ

 

Izr. prof. dr. Peter Popovič, dr. med. je specialist radiolog in vodja abdominalne diagnostike na Kliničnem inštitutu za radiologijo. Njegovo ožje področje strokovnega delovanja je intervencijska radiologija in abdominalna radiologija, s poudarkom na intervencijski onkologiji trebuha. Doc. dr. Peter Popovič je predsednik Sekcije za abdominalno radiologijo Združenja radiologov Slovenije in predsednik radiološke sekcije Združenja gastroenterologov in hepatologov Slovenije. Je član uredniškega odbora v reviji Gastroenterolog in European Journal of Radiology open.

 

 

IMG_9103.JPG

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICIRS - DOC. DR. MAROLT MUŠIČ

 

Doc. dr. Maja Marolt Mušič, dr. med. je specialistka radiologije. Od leta 2002 je zaposlena na radiološkem oddelku Onkološkega inštituta v Ljubljani, ki ga od oktobra 2007 tudi vodi. Ožje področje njenega strokovnega delovanja je onkološka radiologija in radiologija dojke. Od leta 2009 sodeluje v državnem programu za zgodnje odkrivanje raka dojke DORA kot nadzorna radiologinja. Na Katedri za radiologijo je asistentka od leta 2007. Od decembra 2014 je predsednica Združenja radiologov Slovenije in častna članica Hrvaškega radiološkega združenja.

 

 

slika avsenik.jpg

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS - DOC. DR. JERNEJ AVSENIK

Doc. dr. Jernej Avsenik, dr. med. je specialist radiologije z evropsko diplomo iz nevroradiologije. Njegovi ožji področji strokovnega delovanja sta pediatrična nevroradiologija in napredne metode slikanja. Na Katedri za radiologijo je zaposlen od leta 2019.


ključevšek e.jpg

Prof. dr. Damjana Ključevšek, dr. med. je specialistka radiologije zaposlena na Pediatrični kliniki v UKC Ljubljana. Ožje področje njenega delovanja je pediatrična radiologija. Na znanstveno-raziskovalnem področju največ deluje na področju ultrazvočnih preiskav s kontrastnim sredstvom in pri razvoju otrokom prijaznim preiskovalnih metod. Je članica Evropskega združenja pediatrične radiologije in njene delavne skupine za pediatrično radiologijo trebuha, kjer vodi pododbor za ultrazvočne preiskave s kontrastnim sredstvom. Je predsednica Sekcije za pediatrično radiologijo Združenja radiologov Slovenije in predsednica Pediatrične sekcije v okviru Slovenskega združenja za rabo ultrazvoka v medicini. Je članica uredniškega odbora revije Central European Journal of Pediatrics. Na Katedri za radiologijo sodeluje od leta 2011.

 

JER.jpg

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS - DOC. DR. JEROMEL

 

Doc. dr. Miran Jeromel, dr. med. je specialist radiolog. Njegovo ožje področje strokovnega delovanja je nevroradiologija in intervencijska (nevro)radiologija. Ukvarja se tudi z minimalno invazivnimi posegi na hrbtenici. Kot Fulbrightov štipendist se je strokovno izpopolnjeval v ZDA. Na Katedri za radiologijo je docent od leta 2017.

 

IMG_9120.JPG

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS - DOC. DR. SNOJ

 

Doc. dr. Žiga Snoj, dr. med. je specialist radiologije z evropsko diplomo iz splošne radiologije. Njegovi ožji področji zanimanja sta interventna in mišično-kostna radiologija. Na Katedri za radiologijo je asistent od leta 2016. Od leta 2017 je član odbora specializantov v Evropskem zdrženju za radiologijo (ESR – RTF Subcommittee), od leta 2018 je predstavnik mladih radiologov znotraj Evropskega združenja za skeletno radiologijo (ESSR – Young Club).

 

 

IMG_9123.JPG

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS - DOC. DR. DOMEN PLUT

 

Doc. dr. Domen Plut, dr. med. je specialist radiolog z evropskim izpitom iz pediatrične radiologije. Ožje področje njegovega strokovnega delovanja je radiološka obravnava kritično bolnih otrok v enoti intenzivne terapije. Je član Evropskega združenja radiologov (ESR), Evropskega združenja pediatričnih radiologov (ESPR) in Ameriškega združenja radiologov (ARRS) ter pogosto vabljen predavatelj na kongresih teh združenj. Kot recenzent deluje pri revijah AJR American Journal of Roentgenology, Radiographics, Pediatric Pulmonology, Acta Radiologica in druge. Na Katedri za radiologijo je asistent od leta 2015 in docent od leta 2021.

 

IMG_9158.JPG

Asist. dr. Slavica Ponorac, dr. med. je specialistka radiologije. Na začetku svoje specialistične poti se je dve leti izpopolnjevala na področju pediatrične radiologije, od leta 2016 je ožje področje njenega strokovnega delovanja kardiotorakalna radiologija. Aktivno sodeluje v procesu izobraževanja študentov Medicinske fakultete v Ljubljani od leta 2009, sprva kot asistentka na Katedri za anatomijo, od leta 2018 pa kot asistentka na Katedri za radiologijo.


Dežman.jpg

Asist. Rok Dežman, dr. med. je specialist radiolog z evropsko diplomo iz splošne radiologije. Njegovo ožje področje strokovnega delovanja je abdominalna radiologija in interventna radiologija s poudarkom na slikovni diagnostiki hepatobiliarnega sistema in minimalno invazivnem zdravljenju tumorjev. Na Katedri za radiologijo je asistent od leta 2017. Asist. Rok Dežman, dr. med. je član pododbora za izobraževanje mladih intervencijskih radiologov (ETF) pri CIRSE.

 

 


vipotnik.jpg

Asist. Tina Vipotnik Vesnaver, dr. med. je specialistka radiologije z opravljeno evropsko diplomo iz nevroradiologije. Ožji področji njenega strokovnega delovanja sta pediatrična nevroradiologija in fetalna MR diagnostika. Na Katedri za radiologijo je asistentka od leta 2017.

 

Asist. dr. Martina Vivoda Tomšič, dr. med. je specialistka radiologije. Ožje področje njenega strokovnega delovanja je torakalna radiologija in onkološka radiologija torakalnih organov. Na Katedri za radiologijo je asistentka od leta 2019.

 


janj_slika.jpeg

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS – ASIST.  JAN JAMŠEK

Asist. Jan Jamšek, dr. med. je specializant nuklearne medicine, zaposlen na Kliniki za nuklearno medicino. Njegovi ožji področji strokovnega delovanja sta onkološka in nevrološka nuklearno-medicinska slikovna diagnostika. Na Katedri za radiologijo je asistent od leta 2020.

 

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS – DOC. DR. LEŽAIĆ

Doc. dr. Luka Ležaić, dr. med. je specialist nuklearne in interne medicine, zaposlen na Kliniki za nuklearno medicino. Njegovo ožje področje strokovnega delovanja je diagnostika in terapija nevroendokrinih tumorjev ter nuklearna kardiologija. Na Katedri za radiologijo je docent od leta 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_9110.JPG
PREDSTOJNICA / HEAD
izr. prof. dr. Katarina Šurlan Popović
NASLOV / ADDRESS
Zaloška cesta 7, Ljubljana
E-POŠTA / E-MAIL
radiologija(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
Po predhodnem dogovoru po e-pošti.