Katedra za radiologijo

Zaposleni sodelavci

Ime in priimek E-pošta Telefon
asist. Jernej Avsenik, dr. med.
jernej.avsenikmf.uni-lj.si -
doc. dr. Maja Marolt Mušič
maja.maroltmusicmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Peter Popović, dr. med.
peter.popovicmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Vladka Salapura, dr. med.
vladka.salapuramf.uni-lj.si +386 1 522 3473
izr. prof. dr. Katarina Šurlan Popović
katarina.surlan-popovicmf.uni-lj.si -
Metka Zupančič
metka.zupancicmf.uni-lj.si +386 1 522 3473

Nazivni sodelavci

 
Ime in priimek E- pošta
doc. dr. Miran Jeromel, dr. med.  miran.jeromel(at)sb-sg.si
doc. dr. Žiga Snoj, dr. med. ziga.snoj(at)gmail.com
asist. dr. Domen Plut, dr. med. plut.domen(at)gmail.com
asist. Slavica Ponorac, dr. med. slavica.ponorac(at)kclj.si
asist. dr. Manca Garbajs, dr. med. manca.garbajs(at)kclj.si
asist. Rok Dežman, dr. med. rok.dezman(at)kclj.si

asist. Tina Vipotnik Vesnaver, dr. med.

 

asist. Alja Longo, dr. med.

 

asist. Martina Vivoda Tomšič, dr. med.

martina.vivoda(at)klinika-golnik.si

asist. Ingrid Požar, dr. med.

 
doc. dr. Luka Ležaić, dr. med.  

izr. prof. dr. Damjana Ključevšek

asist. Jan Jamšek, dr. med.

 

jan.jamsek(at)kclj.si

                 

Kratka predstavitev osebja

Tajništvo katedre

metka.jpg

Metka Zupančič


Sodelavci:

IMG_9110.JPG

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS - IZR. PROF. DR. ŠURLAN POPOVIĆ


Izr. prof. dr. Katarina Šurlan Popovič, dr. med. je specialistka radiologinja z evropsko diplomo iz nevroradiologije. Ožje področje njenega delovanja je nevroradiologija in radiologija glave in vratu. Je članica Katedre za radiologijo od leta 2008 in njena predstojnica od leta 2012. Je predstavnica Slovenije v Evropskem odboru za raziskovanje pri Evropskem združenju radiologov in nacionalni delegat pri Evropskem združenju za nevroradiologijo (ESNR), kjer deluje tudi kot član subkomiteja radiologije glave in vratu. Od leta 2011 je Nacionalni koordinator za specializacijo iz radiologije pri Zdravniški zbornici Slovenije in članica Raziskovalnega sveta UKC. Je predsednica Sekcije za nevroradiologijo pri Združenju radiologov Slovenije. Je članica uredniškega odbora revije Radiology and oncology in Zdravniškega vestnika.
 

 

 

IMG_9113.JPG

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS - IZR. PROF. DR. SALAPURA


Izr. prof. dr. Vladka Salapura, dr. med je radiologinja in je vodja mišično-kostne diagnostike na Kliničnem inštitutu za radiologijo. Njeni ožji področji strokovnega delovanja sta mišično-kostna in intervencijska radiologija. Na Katedri za radiologijo sodeluje od leta 2006, leta 2011 je postala članica Katedre. V okviru Združenja radiologov Slovenije (ZRS) je podpredsednica ZRS in predsednica Razširjenega strokovnega kolegija za radiologijo od leta 2016.
 

 

IMG_9115.JPG

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS - IZR.PROF. DR. POPOVIĆ

 

Izr. prof. dr. Peter Popovič, dr. med. je specialist radiolog in vodja abdominalne diagnostike na Kliničnem inštitutu za radiologijo. Njegovo ožje področje strokovnega delovanja je intervencijska radiologija in abdominalna radiologija, s poudarkom na intervencijski onkologiji trebuha. Doc. dr. Peter Popovič je predsednik Sekcije za abdominalno radiologijo Združenja radiologov Slovenije in predsednik radiološke sekcije Združenja gastroenterologov in hepatologov Slovenije. Je član uredniškega odbora v reviji Gastroenterolog in European Journal of Radiology open.

 

 

IMG_9103.JPG

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICIRS - DOC. DR. MAROLT MUŠIČ

 

Doc. dr. Maja Marolt Mušič, dr. med. je specialistka radiologije. Od leta 2002 je zaposlena na radiološkem oddelku Onkološkega inštituta v Ljubljani, ki ga od oktobra 2007 tudi vodi. Ožje področje njenega strokovnega delovanja je onkološka radiologija in radiologija dojke. Od leta 2009 sodeluje v državnem programu za zgodnje odkrivanje raka dojke DORA kot nadzorna radiologinja. Na Katedri za radiologijo je asistentka od leta 2007. Od decembra 2014 je predsednica Združenja radiologov Slovenije in častna članica Hrvaškega radiološkega združenja.

 

 

JER.jpg

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS - DOC. DR. JEROMEL

 

Doc. dr. Miran Jeromel, dr. med. je specialist radiolog. Njegovo ožje področje strokovnega delovanja je nevroradiologija in intervencijska (nevro)radiologija. Ukvarja se tudi z minimalno invazivnimi posegi na hrbtenici. Kot Fulbrightov štipendist se je strokovno izpopolnjeval v ZDA. Na Katedri za radiologijo je docent od leta 2017.

 

IMG_9120.JPG

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS - DOC. DR. SNOJ

 

Doc. dr. Žiga Snoj, dr. med. je specialist radiologije z evropsko diplomo iz splošne radiologije. Njegovi ožji področji zanimanja sta interventna in mišično-kostna radiologija. Na Katedri za radiologijo je asistent od leta 2016. Od leta 2017 je član odbora specializantov v Evropskem zdrženju za radiologijo (ESR – RTF Subcommittee), od leta 2018 je predstavnik mladih radiologov znotraj Evropskega združenja za skeletno radiologijo (ESSR – Young Club).

 

 

IMG_9123.JPG

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS - ASIST.DR. PLUT

 

Asist. dr. Domen Plut, dr. med. je specialist radiolog. Njegovo ožje področje strokovnega delovanja je pediatrična radiologija, s poudarkom na obravnavi otrok s kirurškimi obolenji in otrok v enoti intenzivne terapije. Na Katedri za radiologijo je asistent od leta 2015. 

 

 

IMG_9158.JPG

Asist. Slavica Ponorac, dr. med. je specialistka radiologije. Na začetku svoje specialistične poti se je dve leti izpopolnjevala na področju pediatrične radiologije, od leta 2016 je ožje področje njenega strokovnega delovanja kardiotorakalna radiologija. Aktivno sodeluje v procesu izobraževanja študentov Medicinske fakultete v Ljubljani od leta 2009, sprva kot asistentka na Katedri za anatomijo, od leta 2018 pa kot asistentka na Katedri za radiologijo.

 

 

IMG_9153.JPG

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS - ASIST. DR. GARBAJS

 

Asist. dr. Manca Garbajs, dr. med. je specialistka radiologinja. Njeno ožje področje strokovnega delovanja je abdominalna radiologija, s poudarkom na obravnavi bolnikov s hepatobiliarnimi, pankreatičnimi in ginekološkimi obolenji. Na Katedri za radiologijo je asistentka od leta 2013.

 

 

IMG_9161.JPG

Asist. Rok Dežman, dr. med. je specialist radiolog z evropsko diplomo iz splošne radiologije. Njegovo ožje področje strokovnega delovanja je abdominalna radiologija in interventna radiologija s poudarkom na slikovni diagnostiki hepatobiliarnega sistema in minimalno invazivnem zdravljenju tumorjev. Na Katedri za radiologijo je asistent od leta 2017. Asist. Rok Dežman, dr. med. je član pododbora za izobraževanje mladih intervencijskih radiologov (ETF) pri CIRSE.

 

 

Asist. Martina Vivoda Tomšič, dr. med. je specialistka radiologije. Ožje področje njenega strokovnega delovanja je torakalna radiologija in onkološka radiologija torakalnih organov. Na Katedri za radiologijo je asistentka od leta 2019.

 


janj_slika.jpeg

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS – ASIST. JAMŠEK

Asist. Jan Jamšek, dr. med. je specializant nuklearne medicine, zaposlen na Kliniki za nuklearno medicino. Njegovi ožji področji strokovnega delovanja sta onkološka in nevrološka nuklearno-medicinska slikovna diagnostika. Na Katedri za radiologijo je asistent od leta 2020.

 

BIBLIOGRAFIJA SISTEM SICRIS – DOC. DR. LEŽAIĆ

Doc. dr. Luka Ležaić, dr. med. je specialist nuklearne in interne medicine, zaposlen na Kliniki za nuklearno medicino. Njegovo ožje področje strokovnega delovanja je diagnostika in terapija nevroendokrinih tumorjev ter nuklearna kardiologija. Na Katedri za radiologijo je docent od leta 2018.

 

IMG_9110.JPG
PREDSTOJNICA
izr. prof. dr. Katarina Šurlan Popović
NASLOV
Zaloška cesta 7, Ljubljana
EMAIL
radiologija(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Po predhodnem dogovoru po e-pošti.