Katedra za sodno medicino in deontologijo

 

Predstavitev

Predstojniki:


† Prof. dr. Janez Milčinski 1973 - 1976

Janez Milčinski.jpeg
 

†Prof. dr. Ulrik Schmidt 1976 - 1983 in 1983 - 1988

Ulrik Schmidt.jpeg
 

†Doc. dr. Štefan Stražiščar 1983 (nekaj mesecev)

Štefan Stražiščar.jpeg


Znanstven svetnik, dr. Vladimir Zelenko 1988 - 1990

Vladimir Zelenko.jpeg


†Doc. dr. Jože Lovšin 1990 - 1999

Jože Lovšin.jpeg


Prof. dr. Branko Ermenc 1999 - 2014

Branko Ermenc.jpeg

 

Izr. prof. dr. Tomaž Zupanc 2014 - 2019

in 2023 - 

A29_7593-pokoncno-3proti2-manjsa-1.JPG


Katedra za sodno medicino in medicinsko deontologijo je bila ustanovljena leta 1973. Tega leta se je po navodilih Kadrovske komisije Medicinske fakultete vodstvo pedagoške dejavnosti ločilo od vodstva strokovne dejavnosti Inštituta za sodno medicino.


Že pred tem je od leta 1945, ko je bil ustanovljen Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, potekal pouk sodne medicine pod vodstvom prof. dr. Janeza Milčinskega.


Od leta 1947 so bili organizirani pouk in tečaji s področja sodne medicine za nekatere delavce v šolah državnega sekretariata za notranje zadeve. Z odločbo Ministrstva za prosveto Ljudske republike Slovenije (LRS) leta 1948 (št. 2870/1) je bil prof. dr. Janez Milčinski imenovan za »honorarnega predavatelja sodne medicine na juridični fakulteti Univerze v Ljubljani«.  


Pouk Sodne medicine na Stomatološki fakulteti Univerze v Ljubljani se je pričel leta 1952 z odločbo (št. 1191/13) Sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politiko pri vladi LRS.


Za prvega predstojnika Katedre za sodno medicino in medicinsko deontologijo  je bil izvoljen prof. dr. Janez Milčinski. Predavanja iz medicinske deontologije kot obvezna predavanja so bila za takratne čase v Evropi prava redkost.


Leta 1976 je bil izvoljen za predstojnika katedre prof. dr. Ulrik Schmidt, ki je vodil Katedro do leta 1983. Doc. dr. Štefan Stražiščar je vodenje Katedre prevzel za prof. dr. Ulrikom Schmidtom, vendar le za nekaj mesecev. Po njegovi smrti in vse do svoje upokojitve leta 1988 je Katedro ponovno vodil prof. dr. Ulrik Schmidt.


Leta 1988 je Katedro prevzel znan. svet. dr. Vladimir Zelenko, ki jo je vodil naslednji dve leti, ko je bil za predstojnik Katedre izvoljen doc. dr. Jože Lovšin. Doc. dr. Jože Lovšin je bil predstojnik Katedre vse do upokojitve leta 1999.


Katedro je od leta 1999 in vse do upokojitve septembra 2014 vodil izr. prof. dr. Branko Ermenc, ki je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja za predmet Sodna medicina in medicinska deontologija leta 2005.


Po upokojitvi izr. prof. dr. Branka Ermenca je bil za predstojnika Katedre za sodno medicino in deontologijo izvoljen doc. dr. Tomaž Zupanc.

Od leta 2019 do leta 2023 je bil predstojnik Katedre prof. dr. Jože Balažic, dr.med.. Od leta 2023 pa je predstojnik katedre izredni profesor dr. Tomaž Zupanc, ki je obenem tudi predstojnik Inštituta za sodno medicino.

 

Bibliografije

 

Doc. dr. ARMIN ALIBEGOVIĆ, dr. med.
Specialist sodne medicine
19. 3. 2012 - ponovna izvolitev v naziv asistent
16. 3. 2015 - izvolitev v naziv docenta
3.2.2020 - ponovna izvolitev v naziv docenta

Bibliografija


Izr. prof. dr. TOMAŽ ZUPANC, dr. med.
Specialist sodne medicine
19. 11. 2012 - izvolitev v naziv docenta
19. 11. 2017 - ponovna izvolitev v naziv docenta
16.3.2020 - izvolitev v naziv izrednega profesorja

Bibliografija


Viš. znan. sod. asist. dr. IRENA ZUPANIČ PAJNIČ, univ. dipl. biol.
4.2.2015 – ponovna izvolitev v naziv asistentke
4.2.2013 – izvolitev v naziv višje znanstvene sodelavke
28.3.2016 – ponovna izvolitev v naziv docentke na Biotehniški fakulteti v Ljubljani
29.5.2018 - izvoljena v naziv znanstvena svetnica za področje sodna medicina z medicinsko deontologijo, za neomejeno dobo
8.10.2018 - ponovna izvolitev v naziv asistentka
 

Bibliografija

 

Asist. GREGOR HARING, dr. med.
specialist sodne medicine
3. 2. 2014 - prva izvolitev v naziv asistent
6.2.2017 - ponovna izvolitev v naziv asistent
14.1.2020 - podaljšanje statusa asistenta
 

Bibliografija

 

Asist. JEZERKA INKRET, dr. med.
specialistka sodne medicine
15.12.2014 - izvolitev v naziv asistentka
8.10.2018 - ponovna izvolitev v naziv asistentke
 

Bibliografija

 

Asist. MARTIN MERVIC, dr. med.
specializant sodne medicine
3.2.2020 - izvolitev v naziv asistenta


Bibliografija

 

Asist. PETER ŠTRAFELA, dr. med.
specializant sodne medicine
19.11.2018 - izvolitev v naziv asistent

Bibliografija

 

Pridružena člana Katedre

 

Andrej Fister, univ. dipl. kem.

 


Novice

Tomaž Zupanc - predstojnik.JPG
PREDSTOJNIK / HEAD
izr. prof. dr. Tomaž Zupanc, dr. med
NASLOV / ADDRESS
Korytkova 2
1104 Ljubljana
TEL
T: +386 1 543 7202
E-POŠTA / E-MAIL
maja.spolad(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
Vsak dan od 10.00 – 12.00 ure
Oziroma po predhodnem dogovoru s tajništvom na T: +386 1 543 72 02